sti: velkommen > selskabet > årsberetning >
Velkommen
Selskabet
Medlemsområde
Årbogen
Bogtilbud
E-bøger
Eksterne links
Søgning
Hjælp
Kontakt

Årsberetning 2008-09

Selskabet for Københavns Historie har siden generalforsamlingen for et år siden arrangeret 8 foredrag og 2 omvisninger, der har spændt vidt i tid og sted.

Vores medlemmer har haft lejlighed til at høre om de seneste arkæologiske fund, om københavnske gadenavne, om det uhyggelige pesthus i 1700-tallet og om danske statsborgere fra Vestindien af afro-asiatisk oprindelse, som det vist hedder.

Desuden er vi blevet først langs middelalderhavnen fra Kongens Nytorv til Vandkunsten og vi fået lov til at stå på Det ny Teaters skrå scene.

Arrangementerne har været velbesøgte, og der er en klar tendens til at vores medlemmer i stigende tal deltager i møderne. Det er jo glædeligt, og noget, vi håber, vil fortsætte.

Medlemstallet er også let stigende: På nuværende tidspunkt ligger det på godt 700, hvilket er lidt højere end sidste år på denne tid.

Medlemstilgangen kommer stort set kun via kontaktrubrikken på vores hjemmeside. Den vedligeholdes af Jan Möllerström, og her kan man foruden arrangementsprogrammet også finde flere indskannede værker, gode links og andet interssant.

Der har ikke været publiceringer af større texter i løbet af året. Det skyldes ikke, at der ikke arbejdes intenst på nyheder på denne front, men det, der er blevet udført er først og fremmest forberedelser af kommende internetudgivelse. Heinrich Callisens 200 år gamle sundhedstopografi over København er ved at blive kommenteret, og jeg kan glæde forsamlingen med, at de foreliggende kommentarer ved et af vores medlemmer Sven Erik Hansen, der er læge og dermed specialist på området, er rigtigt gode. Kommenteringen fra anden side er i fuld gang, og det hele vil blive publiceret samlet, når disse foreligger.

Desuden er Nikolaj Jonges Københavnsbeskrivelse fra 1784 ved at blive gennemgået og dets mange latinske texter oversat af et af vores medlemmer Lotte Jørgensen.

Selskabets internetsider vil endvidere blive hjemssted for Bergiafondens nye vejviser over de københavnske matrikel- og gadenumre fra 1689-2008. Det er et over 1000 sider stort værk, der er blevet doneret af fonden til os, og det vil blive et vigtigt hjælpemiddel i studiet af København historie i mange år fremover.

I efteråret udskrev vi en prisopgave med emnet ”Københavns privilegier og politiske status omkring 1660”. Den skulle gerne resultere i mange besvarelser og øge interessen for studiet af Københavns historie blandt de universitetsstuderende. Hovedpræmien er 10.000 kr. og et foredrag i Selskabet, og i bedte fald også en publicering i Historiske meddelelser om København, men det sidste er jo ikke noget vi bestemmer.

Medlemmerne af Selskabet for Københavns Historie modtager jo Historiske meddelelser om København som medlemspublikation i traditionel trykt form. Den redigeres og udgives af Københavns Stadsarkiv, der i år kunne glæde sig over at årgang 2008 var årgang nr. 100. Det vil Selskabet gerne ønske tillykke med og vi håber på en fortsat tæt kontakt mellem udgiveren og selskabet om årbogen.

Det skal dog ikke skjules, at der kan være visse problemer om netop Historiske meddelelser om København. Det er vigtigt for os - som den absolut største aftager – at sikre os, at årbogen kommer tidligt på efterårssæsonen, at den leveres emballeret til forsendelse og i øvrigt ikke sprænger Postdanmarks rammer for portotaxten.

Vi har derfor indledt forhandlinger med Stadsarkivet om disse formelle forhold, og vi har gode forhåbninger om en fornuftig løsning heraf.

Bestyrelsen er også opmærksom på årbogen i andre henseender: For os er det vigtigt, at årbogen i sit udstyr og indhold kan appellere bredt til vores medlemmer, hvis baggrund og interesser jo spænder vidt.

Årbogen må ikke blive for akademisk eller elitær, om ikke af andre grunde, så for at fastholde vores bredden i vores medlemsskare og uden den kan årbogen ikke finansieres. Derfor har bestyrelsen drøftet mulighederne for at tilbyde Stadsarkivet at deltage i det redaktionelle arbejde. Stadsarkivet skal have ny stadsarkivar, og først når pågældende er tiltrådt kan vi håbe på en endelig afklaring af dette forhold.

Som situationen er nu er Selskabet faktisk uden nogen indflydelse på indhold og form af sin årbog. Det har sine historiske grunde og er i det daglige måske meget praktisk, men også ret enestående for en historisk forening.

En beretning er jo pr definition tilbageskuende, men jeg vil da gerne løfte sløret for, hvad efteråret vil bl. a. vil bringe: I Havnegade ligger der en villa af Herholdt, som vil være genstand for et foredrag. ligesom de løbende metroudgravninger rundt om i byen. Stereoskopforeningen vil gerne vise os nogle af sine billeder fra det gamle København og så har vi besluttet at sende medlemmerne i bad: Nærmere bestemt Sofiebadet på Christianshavn.

Lidt længere frem, nemlig den 6. december 2010 kan kan Selskabet fejre sit 75 års jubilæm. Det vil ske ved en reception på Københavns Rådhus mellem kl. 18 og 20. Vi er i fuld gang med at planlægge indholdet af dagen, men mere vil følge næste år.

Bjørn Westerbeek Dahl, 16. marts 2009

Tilbage til toppen


Arkiv:

Årsberetning 2006-07

Årsberetning 2005-06

Årsberetning 2004-05


© Selskabet for Københavns Historie 3. marts 2006
Valid XHTML | Valid CSS | Copyright | Privatliv | Links til siden | Kolofon |