sti: velkommen > medlemsområde > arrangementer >
Velkommen
Selskabet
Medlemsområde
Årbogen
Bogtilbud
E-bøger
Eksterne links
Søgning
Hjælp
Kontakt

Arrangementer

Her finder du hele indeværende sæsonprogram samt efterhånden tidligere års sæsonprogrammer. De er ordnet sæsonvis og giver dig mulighed for at orientere dig i medlemsaktiviteter Selskabet har afholdt gennem de senere år.

 

Sæson 2015/16

Program for arrangementer i efteråret 2015

Årbogspræsentation og omvisninger i Sankt Petri Kirke
Onsdag den 7. oktober 2015, kl. 16-18, Sankt Petri Kirke, Sankt Peders Stræde 2. – Ingen tilmelding

Septemberarrangementet ligger i år i oktober som følge af travlhed i Sankt Petri. Her præsenter vi først Historiske meddelelser om København 2015, og Selskabet byder på et glas vin eller vand.
 Derefter vil kirkens guider vise rundt i dette lille stykke tysk kultur i København. Som bekendt er kirken blevet smukt restaureret for nogle år siden, og dens kapeller er enestående i Danmark.

Admiral Gjeddes Gård
Foredrag og omvisning ved Jeanne von Haller Grønbæk, mandag den 26. oktober 2015, kl. 17-18.30. Admiral Gjeddes Gård, Store Kannikestræde 10 A. – NB: Tilmelding nødvendig


Admiral Gjeddes Gård er en enestående ejendom fra 1730’erne, hvor der har boet forfattere og kunstnere, samt adelige og højtstående militærfolk. Her har været en blyantsfabrik, et salpeterraffinaderi, og der har været såvel bordel, og kvæghold i både forhus og sidehus. I 1918 købte kunsthandleren og forfatteren Eddie Salicat huset og satte det i stand for en formue. Han indrettede kunsthandel i forhuset og restauration i sidebygningen og i den såkaldte Digterkro og afholdt arrangementer af kulturel art, med bl.a. Emil Bønnelycke, Hans Hartvig Seedorf og Tom Kristensen. I 2002 erhvervede Jeanne og Martin Grønbæk baghusene i Admiral Gjeddes Gaard, og indrettede det historiske sted, så man fortsat kan mødes her til politisk, akademisk og kulturelt samvær.
 NB: Der er et begrænset deltagerantal, og deltagelse kræver derfor tilmelding. Det sker bedste ved at sende en mail til: kobenhavnshistorie@gmail.com eller et brev til Selskabets adresse, indeholdende en frankeret svarkuvert (7 kr.). Tilmeldingerne skal foreligge inden 10. oktober. Derefter vil alle få besked.  
Ved arrangementet serveres en mindre forfriskning og efter arrangementet kan eventuelle interesserede fortsætte i Digterkroen (for egen regning!).


P. V. Jensen-Klint og København
Foredrag ved Thomas Bo Jensen, torsdag 26. november 2015 kl 19.30 i Vartovs store sal, Farvergade 27 H. – Ingen tilmelding


I foredraget kaster Thomas Bo Jensen nyt lys over arkitekten P. V. Jensen-Klint og hans vidtrækkende betydning som formgiver og inspirator.  I København har hans hovedværk, Grundvigskirken, hans hovedværk, der med sin suveræne murstensbehandling, byggende på gammel dansk tradition, siden opførelsen 1921-40 været genstand for stor beundring. Som arkitekt, bannerfører, opdrager og meningsdanner fik P.V. Jensen-Klint desuden en meget stor betydning for arkitekters egen opfattelse af deres kulturbærende rolle. Foredragsholderen, der netop er blevet udnævnt til professor ved Arkitektskolen i Århus, fortæller om arkitekten og hans arbejder i København.


 

Program for arrangementer i foråret 2016

Hvad sker der på Esplanaden – Frihedsmuseet går under jorden
Orientering ved museumsinspektør Henrik Lundbak, Frihedsmuseet, onsdag den 10. februar, ca. kl. 20.15 (efter generalforsamlingen, se ovenfor).
I 2013 blev Hans Hansens Frihedsmuseum ødelagt ved en påsat brand. Lykkeligvis blev museets
genstande og arkiver reddet, men museet skal have en ny bygning. Om planerne for denne og hvorledes man tænker sig den fremtidige udstilling vil Henrik Lundbak give en orientering.

C.F. Hansen i København
Foredrag ved Thomas Roland, mandag den 7. marts, kl. 19.30, i Vartovs store sal, Farvergade 27C
Næppe nogen anden arkitekt har præget København i højere grad end C.F. Hansen, der med sit slot, sin domkirke, sit rådhus og en række borgerhuse satte sit markante klassicistiske præg på byen. Foredragsholderen har beskæftiget sig indgående med C.F. Hansen og skrev i 2011 en fører til hans bygninger rundt om i Danmark og Slesvig-Holsten. I aftenens foredrag følger Thomas Roland tilhørerne rundt i C.F. Hansens København.

Guldhornstyven
Foredrag ved professor Ulrik Langen, Københavns Universitet, torsdag den 14. april, kl. 19.30, i Vartovs store sal, Farvergade 27
Niels Heidenreich er navnet på den unge guldsmed, der i 1802 stjal de to sønderjyske guldhorn fra Kunstkammeret. Hornene blev som bekendt omsmeltet og gik dermed tabt for forskningen. Tyveriet har været endevendt på alle måder lige siden, men mærkeligt nok ikke med fokus på tyven og hans baggrund. Det er der nu rådet bod på af Ulrik Langen, der i den yderst roste bogudgivelse ”Tyven” har afdækket Heidenreichs motiver og forhold.
Heidenreich var søn af en fordrukken degn i Jylland, og da forældrene blev skilt, gik det helt galt for familien. Moren stiftede gæld og måtte sammen med sine børn flygte fra hjemegnen. For at redde familien begyndte Niels derfor at trykke falske pengesedler, men han blev afsløret og havnede i tugthuset på Christianshavn. Dermed indledtes en kriminel løbebane, der via Kunstkammeret endte tragisk.

Den medicinske campus i Frederiksstaden 1757-1942
Foredrag ved overlæge emeritus Sven Erik Hansen, tirsdag den 24. maj, kl. 17 i Kirurgisk Auditorium/Medicinsk Museion, Bredgade 62.
Det er lidt overset, at en del af Frederikstaden blev udlagt til, hvad man i dag ville betegne som en ”medicinsk campus”. Det er emnet for en lille byvandring i området. Forinden vil foredragsholderen i Kirurgisk Akademis fornemme auditorium fra 1787 berette om de mange bygninger i nabolaget med medicinsk tilknytning: Det kgl. Frederikshospital, Kirurgisk Akademi med senere tilføjede bygninger, Fødsels- og Plejestiftelsen, Almindelig Hospital i Amaliegade, Den kgl. Vaccinationsanstalt, Botanisk Have ved Amalienborg og det Classenske Bibliotek. Derefter vil der på en lille rundtur blive lejlighed til at se nogle af de nævnte bygninger udefra.
NB: Af brandsikkerhedsmæssige årsager er deltagerantallet begrænset til 100 personer, så vi må kræve forudgående tilmelding. Det kan enten ske ved inden 10. maj at tilmelde sig på vores særlige mailadresse: kobenhavnshistorie@gmail.com, eller ved at sende en frankeret kuvert (med porto til B-post, 8 kr.) til selskabets postadresse, se nedenfor. Der vil som vanligt blive trukket lod blandt de tilmeldte, hvis mere end 100 melder sig

 

Tilbage til toppen


Genveje:

Aktuelle sæsonprogram


Arkiv:

Arrangementer 2014/15

Arrangementer 2013/14

Arrangementer 2012/13

Arrangementer 2011/12

Arrangementer 2010/11

Arrangementer 2009/10

Arrangementer 2008/09

Arrangementer 2007/08

Arrangementer 2006/07

Arrangementer 2005/06


Download

Hent aktuelle sæsonprogram som PDF


© Selskabet for Københavns Historie 13. juni 2011
Valid XHTML | Valid CSS | Copyright | Privatliv | Links til siden | Kolofon |