sti: velkommen > medlemsområde > generalforsamlinger >
Velkommen
Selskabet
Medlemsområde
Årbogen
Bogtilbud
E-bøger
Eksterne links
Søgning
Hjælp
Kontakt

Generalforsamlinger

På denne side informeres om selskabets generalforsamlinger, samt referater fra disse.

 

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

Hermed indkaldes til Selskabets ordinære Generalforsamling

onsdag den 23. februar 2011, kl. 17

i Københavns Museum (tidligere Københavns Bymuseum), Vesterbrogade 59, med følgende dagsorden som foreskrevet i vedtægterne:

 • 1. Valg af dirigent
 • 2. Beretning
 • 3. Regnskab for det senest afsluttede regnskabsår [2010]
 • 4. Indkomne forslag [Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde 7 dage før Generalforsamlingen]
 • 5. Valg af
  • a. Formand [Bjørn Westerbeek Dahl er på valg]
  • b. Fire bestyrelsesmedlemmer [Anne-Lise Walsted, Jan Möllerström, Lene Høst Madsen og Peter Thorning Christensen]
  • c. 2 bestyrelsessuppleanter [Jens Fleischer og Thomas Oldrup]
  • d. 2 revisorer [Erik Housted og Jens Simonsen]
  • e. 1 revisorsuppleant [Alex Waldorff]
 • 6. Fastsættelse af budget for indeværende år, herunder fastsættelse af kontingent [for 2011]
 • 7. Eventuelt

Efter generalforsamlingen vil Lene Høst-Madsen fortælle om de nyeste resultater fra Metrogravningerne.

Et kik i dybet.
Metroudgravningerne 2010-11. Foredrag ved Lene Høst-Madsen, onsdag den 23. februar 2011  (efter generalforsamlingen kl. 17) , Københavns Museum (tidligere Københavns Bymuseum), Vesterbrogade 59, Københ.V.

Københavnerne er i disse år vidne til de største arkæologiske udgravninger i Danmark nogensinde. Særligt de kommende metrostationer på Kongens Nytorv, på Rådhuspladsen og ved Gammel Strand bringer væsentlig ny viden om byens udvikling fra den tidlige middelalder for dagen.

 

Tilbage til toppen


Arkiv:

Generalforsamlingen 2006

Generalforsamlingen 2007


© Selskabet for Københavns Historie 13. august 2016
Valid XHTML | Valid CSS | Copyright | Privatliv | Links til siden | Kolofon |