sti: velkommen > medlemsområde > generalforsamlinger >
Velkommen
Selskabet
Medlemsområde
Årbogen
Bogtilbud
E-bøger
Eksterne links
Søgning
Hjælp
Kontakt

Generalforsamlinger

På denne side informeres om selskabets generalforsamlinger, samt referater fra disse.

 

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

Generalforsamling 2016 finder sted i Vartovs Store Sal, Farvergade 27, onsdag den 10. februar 2016, kl. 19.30 med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Beretning
3. Regnskab for det senest afsluttede kalenderår
4. Indkomne forslag
5. Valg af:
   a. Formand. – b. Fire bestyrelsesmedlemmer. – c. To bestyrelsessuppleanter. – d. To revisorer. –  
   e. En revisorsuppleant
6. Fastsættelse af budget for det indeværende år, herunder fastsættelse af kontingent
7. Eventuelt

Forslag, der tilsigter en generalforsamlingsbeslutning, må være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Vi kontaktes på www.kobenhavnshistorie.dk eller ved skriftlig henvendelse til formanden:
Bjørn Westerbeek Dahl, Willemoesgade 61, 4.th, 2100 København Ø, bjdahl@comxnet.dk.

 

Tilbage til toppen


Arkiv:

Generalforsamlingen 2006

Generalforsamlingen 2007


© Selskabet for Københavns Historie 02. januar 2015
Valid XHTML | Valid CSS | Copyright | Privatliv | Links til siden | Kolofon |