sti: velkommen > E-bøger > e-Bøger > Krigstildragelserne i Sjælland 1807
Velkommen
Selskabet
Medlemsområde
Årbogen
E-bøger
Eksterne links
Søgning
Hjælp
Kontakt
Forfatter: Hans Jørgen Blom
Titel: Krigstildragelserne i Sjælland 1807
Udgivet: Kbh., 1845
Kbh., kobenhavnshistorie.dk, 2008
Del: Litteraturliste
Note:

 

212

Litteratur

til Krigsbegivenhederne i Sjælland
1807.

1) A.C. Hansen, Kjøbenhavns Leirkrands for Aaret 1807, eller udførlig Efterretninger om Alt hvad der er sket saavel i som udenfor Kjøbenhavn som i England, i Anledning af Krigen imellem Danmark og Storbritanien, fra 21de Juli til September Maaneds Udgang. Kjøbenhavn 1807, hvortil endnu er føiet et Tillæg, som gaar til henimod Slutningen af October 1807.

2) L. Møller, Kjøbenhavns nye Leirkrands, eller fuldstændig Beskrivelse over Alt, hvad der har tildraget sig i Kjøbenhavn og Sjælland under Beleiringen af de Engelske i August og September Maaned 1807, tilligemed Placater og Proclamationer, som i den Anledning er udkomne, og de Foranstaltninger, der til det almindelige Vel er gjorte. Kjøbenhavn (uden Trykkeaar).

3) G.L. Lahde, topographisk-historisk Udsigt over Kjøbenhavn Beleiring 1807, 4to.


213

4) T.C. Bruun, Toget til Sjælland og Kjøbenhavns Beleiring, 1807.

5) F. Münter, Die Belagerung von Kopenhagen im Sommer 1807, oversat paa dansk af W.H.F. Abrahamson, Kjøbenhavn 1807

6) (L. Meyer), Seeland im Sommer 1807. Germanien 1808; ogsaa under Titel af: Vertraute Briefe über die Vorfälle in Kopenhagen im Jahre 1807.

7) C.F. Helfried, Forsøg til en politisk Overskuelse af Englands Overfald paa Danmark i Aaret 1807, Kjøbenhavn 1808.

8) (Unævnt) Bidrag til Nordens Historie i Aaret 1807; findes i 2det Bind af Saga, et Fjerdingaarskrift, udgivet af J. Storm Munch, Christiania 1819.

9) F.L. Sommer, Account og the Siege, Bombardement and Capitulation of Copenhagen in the year 1807.

10) Naval Chronicle 1807, 18th Vol. London.

11) Ludlow Beamish, History of King's German Legion, 2 Vols. London 1831, ogsaa paa Tydsk under Titel af: L.B. Geschichte der Köngl. Deutchen Legion. 2 Theile, Hannover 1832.


214

12) (unævnt) Erinnerungen eines Legionairs, oder Nachrichten von den Zügen der Deutschen Legion des Königs von England u.s.w. Hannover 1826.

13) W.A. Thanch, Tildragelser i Sjælland og Lolland under Beleiringen 1807. Kjøbenhavn 1808.

14) F.C. Wedel-Jarlsberg, fædrelandske Betragtninger, Kjøbenhavn 1807.

15) Hindrichsen, Efterretning om Fegtningen ved Kjøge den 29. August 1807.

16) A. F. Just, Historie om Englands Overfald 1807

17) J. Garbrecht, Sværd og Banner, kort historisk Beretning om H.M. Kongens Livcorps, Livjægercorps, det borgerlige Infanterie og Artillerie, samt Brandcorpset i Kjøbenhavn, Kjøbenhavn 1831.

18) J. Aall, Erindringer fra 1800-1815, 1ste Deel. Christiania 1844.

19) J. Ræder, Danmarks Krigs- og politiske Historie fra Krigens Udbrud 1807 til Freden i Jønkøbing den 10de December 1809, 1ste Deel Kjøbenhavn 1845.


Tilbage til toppen


Navigation:

Indholdsoversigt

Forord

Titelark

Tekst

Bilag

Litteratur


© Selskabet for Københavns Historie fre maj 23 20:40:48 CEST 2008
Valid XHTML | Valid CSS | Copyright | Privatliv | Links til siden | Kolofon |