sti: velkommen > E-bøger > e-Bøger > Daglige Beretninger om Begivenheder under den tyske Besættelse
Velkommen
Selskabet
Medlemsområde
Årbogen
E-bøger
Eksterne links
Søgning
Hjælp
Kontakt
Forfatter: Søren Hansen (red.)
Titel: Daglige Beretninger om Begivenheder under den tyske Besættelse
Udgivet: Kbh., Bianco Luno, 1946
Kbh., kobenhavnshistorie.dk, 2006
Del: Efterskrift
Note:

 

[Side 877]

Slutning.

Danmarks Befrielse er en Kendsgerning. Krigen standsede den 4. Maj om Aftenen ved vor Sydgrænse. Lovgivningsmagten er igen begyndt at fungere. Dagbladene skrives uden Censur, og det danske Politi er atter paa Gaderne. Den daglige, personlige Meddelelse til de enkelte Medlemmer af Kommunalbestyrelsen har været overflødig siden den tyske Kapitulation den 5. Maj. Det er for mig en stor Tilfredsstillelse definitivt at kunne slutte dette Arbejde, og De kan kun føle det som en Befrielse at undvære disse daglige Rædselsberetninger. Men jeg haaber, Efterretningstjenesten har haft sin Betydning i en Tid, hvor alle legale Kilder var stoppet.

Jeg føler en inderlig Trang til at takke Overborgmester Viggo Christensen og Magistraten for den Tillid, man har vist mig ved at overdrage til mig at løse denne Opgave, at søge koordineret det fortrolige Stof. Det skete i et vidt forgrenet Samarbejde og Udveksling, som forløb uden alvorlige Vanskeligheder. Naar vi undgik Indgreb udefra, skyldes dette først og fremmest, at Modtagerne af de daglige Meddelelser konsekvent har overholdt de givne Forudsætninger, hvilket efterhaanden gjorde det muligt at tage en Risiko nu og da.

Søren Hansen.


[878]

[Tom side]


Forrige Indhold Næste

Tilbage til toppen


Navigation:

Indholdsoversigt

Titelark

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4, 1. del

Kapitel 4, 2. del

Kapitel 4, 3. del

Kapitel 4, 4. del

Efterskrift

Registre


© Selskabet for Københavns Historie 4. november 2015
Valid XHTML | Valid CSS | Copyright | Privatliv | Links til siden | Kolofon |
© Selskabet for Københavns Historie 2005 - 2006