sti: velkommen > E-bøger > e-Bøger > Daglige Beretninger om Begivenheder under den tyske Besættelse
Velkommen
Selskabet
Medlemsområde
Årbogen
E-bøger
Eksterne links
Søgning
Hjælp
Kontakt
Forfatter: Søren Hansen (red.)
Titel: Daglige Beretninger om Begivenheder under den tyske Besættelse
Udgivet: Kbh., Bianco Luno, 1946
Kbh., kobenhavnshistorie.dk, 2006
Del: Register
Note: Den trykte udgaves meget skematiske opstilling er her forenklet.

 

[879]

Register

over

1) Kommunale Afdelinger eller Institutioner og

2) Personer ansat under eller paa anden Maade tilknyttet Københavns Kommune, som omtales i foranstaaende Beretning (en * angiver at vedkommende Institution, Afdeling eller Person omtales flere Gange paa samme Side).

1. Kommunale Afdelinger og Institutioner:

Københavns Kommune 105, 163, 643, 745, 776

Borgerrepræsentationen 162, 171, 272

Magistraten 161, 162, 171, 271, 274, 275, 375

Overborgmesterens Afdeling:

Direktoratet for Stadens faste Ejendomme 158, 399, 402, 408, 447, 766, 854

Direktoratet for Københavns Kommunes Lønnings- og Pensionsvæsen 649

Direktoratet for Københavns Skattevæsen:

Hans Nansens Gaard 134, 750, 791

Centra1forvaltningen 42, 649

Rodekontorerne 39, 373, 578

Overborgmesterens Sekretariat 249

Stadens Hovedkasse 367

A/S Storkøbenhavns Kartoffelcentral 166

Magistratens 1. Afdeling: 271, 296

Begravelsesvæsenet 8, 171, 198, 246, 256, 776

Kommunebibliotekerne 171

Psykoteknisk Institut 761

Skolevæsenet 28, 40, 69, 70, 81, 96, 136, 148, 171, 224, 243, 244, 246*, 341, 342, 647, 649, 655, 713, 730, 734, 754, 757, 762, 771, 775, 781, 820, 821*

Statistisk Kontor 123, 222, 298, 369, 387, 432, 588, 609, 688, 791

Torvevæsenet 166, 170, 171, 256, 269*, 270*, 286*, 303, 317

Vagtværnet 274, 283, 290, 296, 297, 312, 332, 344, 347, 348, 351, 352, 353*, 354, 356, 357, 363, 364, 366*, 368, 370, 373, 374*, 375, 380, 384, 386, 391, 394*, 399, 400, 413, 417, 420, 427, 431, 437, 440, 451, 455, 457*, 463, 465, 477, 481, 485, 488, 492* ,493, 496, 497, 499, 502, 506, 511, 513, 517, 521*, 523, 537, 545, 551, 553*, 554*, 565, 569*, 570, 575*, 578, 580, 581, 585, 590, 596, 599, 600, 605, 606, 615, 626, 630, 652, 658, 663*, 671, 672, 679, 685, 692, 701, 711, 718, 726, 743, 758, 765, 780, 785, 791, 809, 812, 821, 829*, 837, 851*, 855, 856.


880

Magistratens 2. Afdeling: 738

Beboelsesejendommene 749, 750, 795

Folkekøkkenerne 166, 171, 172, 184, 776

Direktoratet for Københavns Hospitalsvæsen 157, 158, 160, 166, 177, 259, 316, 492, 692, 727, 816

Avnstrup Sanatorium 431, 692

Bispebjerg Hospital 35, 52, 173, 177, 178, 179*, 189, 242, 245, 266, 280, 328, 331, 332, 363, 460, 573, 650, 653, 679, 750

Blegdamshospitalet 727

Kommunehospitalet 26, 44, 84, 89, 102, 104, 116, 131, 173, 177, 178, 180, 188, 203, 227, 238, 239, 245, 290, 302, 325, 331, 334, 342, 344, 349, 350, 352, 370, 375, 380, 383, 387, 395, 430, 488, 502, 536, 537, 549, 551, 565*, 569, 573, 579, 585*, 591, 596, 599, 610, 650, 680, 681, 683*, 704, 753, 770, 785, 794, 799, 847, 855, 856, 859, 871

Rekonvalescenthjemmene 385

Rudolph Berghs Hospital 178, 352, 561, 784

Sct. Hans Hospital 844, 848

Sundby Hospital 40, 42, 77, 97, 120, 166, 173, 177, 178, 179, 189, 196, 205, 228, 229, 336, 353, 390, 423, 450, 477, 508, 573, 586, 616, 632, 676, 780, 782, 785

Øresundshospitalet 238

Nødtørftsanstalterne 319, 417

Raadhusforvaltningen 74, 481, 525, 633, 643, 798, 808

Stadslægen 316, 850

Sundhedskommissionen 739, 820

Magistratens 3. Afdeling:

Socialdirektoratet 322, 412, 437, 526, 808

Aldersrenteboliger 487

Børneinspektoratet 762, 764

De Gamles By 177, 334, 347

Nørre Hospital 177, 196

Magistratens 4. Afdeling:

Brandvæsenet (incl. Ambulanceudrykninger) 27, 28, 31, 32, 34, 68, 92, 95, 96, 106, 131*, 133, 151, 153, 156, 158, 169, 182, 227, 232, 236, 241, 244, 245, 259*, 264, 266, 270, 276, 279, 283, 284, 288, 293, 296, 298, 299, 302, 306, 308, 316, 319, 320, 321, 322, 326, 329, 332, 334, 337, 339*, 342*, 343, 344, 346*, 348, 351, 352, 364, 366*, 369, 370, 374, 375*, 376, 380*, 383, 385, 388, 396, 400, 404, 408, 411*, 416*, 424, 426, 427, 431, 433, 437, 444*, 445, 448*, 451, 455, 456, 459, 460, 464, 467*, 470*, 474, 477, 481, 485, 488*, 493, 497, 500, 502, 503, 511, 513*, 514, 516, 517, 520, 521, 523, 524, 527, 536*, 537, 540, 545, 546, 549, 554, 560*, 562*, 565*, 569, 570, 573, 578, 580, 583, 585, 590, 599*, 601, 605, 606, 610, 611, 613, 614, 615, 616, 620*, 626, 629, 630, 632, 642, 650*, 656, 663, 682, 683, 684, 685, 694*, 712, 726, 749, 751, 755, 761, 770, 784, 790, 797, 809, 812*, 817, 847*, 863

Raadgivende Ingeniørkontor 761

Stadsarkitektens Direktorat 760, 761

Stadsingeniørens Direktorat 178, 180, 184, 206, 236, 239, 374, 669, 714, 812


881

Magistratens 5. Afdeling:

Belysningsvæsenet 251, 260, 271, 352, 353, 559, 655, 801, 840

Elektricitetsværkerne 162*, 168*, 169

Gothersgade 200, 232

H. C. Ørstedsværket 11, 19, 23, 50, 72*, 85, 87, 97, 119*, 162, 163, 235, 251

Nyborggade 35

Vestre 137, 217

Østre 30, 70, 74, 76*, 78, 79, 115, 127, 129, 200, 218, 742

Transformatorstationerne 27, 34, 41, 48, 49, 52, 97, 124, 139, 142

Gasværkerne 162*, 168*, 169, 559

Valby 46, 50, 130, 200, 218

Østre 57, 70, 76, 101, 124, 129, 154, 224, 646

Pladserne 45

Kørselsafdelingen 260, 595

Prisudvalget 443

Sporvejene 9, 10, 13, 19, 26, 27*, 31, 36, 47, 48*, 53*, 55*. 59, 64, 74, 84, 90, 100, 102, 111, 124, 127, 130, 133, 134, 137, 149, 151, 153, 159, 161, 162*, 166, 167*, 168, 169*, 180, 196, 201, 209, 212*, 213, 217, 219*, 220*, 221, 225, 234, 236, 238, 243, 246*, 247, 250, 253, 260, 320, 325, 334, 352, 356, 365, 371, 440, 444, 447, 477, 489, 496, 520, 538, 551*, 553, 565, 586, 598, 602*, 631, 635, 647, 671, 676*, 684, 697, 701, 769, 787, 788, 816, 839, 845, 863, 871, 872

Vandforsyningen 162*, 168*, 169, 251, 380

 

2. Personregister:

Ammitzbøll, Jan H., Brandinspektør, 347

Andersen, Birgitte, Ansat under Raadhusforvalterens Kontor, 633

Andersson, H. F. J. A., Kørende Tjenestemand, 647

Andreasen, Erik Edmund, Sporvejsfunktionær, 765

Arnskov, H., Ekspeditionssekretær, 322

Bak, Kristian, Overingeniør, 544

Bang, E., Tegner, stud. plyt., 669

Bang, Viggo, Tegner, 669

Baunsgaard, Skolebetjentmedhjælper, 655

Bindslev, Alfred, Borgmester, 820

Blegvad, N., Overlæge, 733

Bojstrup, Byvagt, 780

Borup, L., Vicebrandchef, 786

Brændegaard, Forstelev, 402

Bunch-Christensen, M. B., Forvalter, 334, 342, 347

Bærentzen, Skolebetjent, 647, 649, 655

Børresen, Johs., Direktør for Københavns Belysningsvæsen, 260, 287, 296

Christensen, Viggo, 162*, 167, 171, 249, 271, 283, 287, 290, 296, 649, 760

Christophersen, A., Direktør for Københavns Skattevæsen, 649, 653, 656, 660, 663

Clemmensen, Axel, Overinspektør, 443

Dinesen, Skolebetjent, 342

Elbo, Vagtmester, 663

Eriksen, Erik, Byvagt, 671


882

Fløtkjær, Alexander, Direktør, Formand for Borgerrepræsentationen, 162*

Forchhammer, O., Stadsingeniør, 287

Fugl, L. Silvio, Ansat under Statistisk Kontor, 387

Gjersing, P. M., Direktør for Storkøbenhavns Kartoffelcentral, 166, 173

Gram, Lily, Sygeplejeelev, 680

Hansen, E. Hart, Dr. Med., 281

Hansen, Julius, 172, 173, 269

Hansen, Laur. Socialminister, M.B., M.F., 718

Hansen, Svend, Dr. Med., Professor, Overkirurg, 782

Hansen, Søren, Redaktør, 161, 877

Hansen, Ulf., Læge, 638

Hess-Thaysen, Preben E., Lægekandidat, 561

Hover, Emil A., Kontorist, 596

Jacobsen, Conrad, Fuldmægtig, 688

Jalser, A. K. J., Brandinspektør, 184

Jensen, Alfred, Fuldmægtig, 431

Jensen, Gunnar, Assistent, 412

Jensen, Viggo, Kommunalarbejder, 370

Johansen, Kjeld, Kontorchef, 369, 433, 688

Juel-Hansen, E. A. G. V., Direktør for Københavns Sporveje, 166

Jørgensen, S. V., Brandmester, 183, 189

Kaarøe, Laur., Raadhusforvalter, 526, 643

Kelbjørn, Jens P., Overassistent, 424, 435

Klug-Andersen, C., Direktør for Torvevæsenet, 286, 303

Knudsen, Sporvognskonduktør, 447

Knudsen, Leif, Vagtmester, 569

Kolbjørn, Ib, Raadmand, 171, 172, 269

Krarup, L. V., Skovrider, 399, 693

Kølln, O., Driftsbestyrer, 704

Larsen, Albert, Ejendomsinspektør, 795, 815

Larsen, Ejnar, Ekspeditionssekretær, 815

Lillieqvist, Ernst T., Vagtmester, 590

Melchior-Larsen, B., Chef for Vagtværnet, 658, 663

Mikkelsen, Otto, Overlæge, Dr. med., 280

Mønsted, Aage, Afdelingsingeniør, 812

Nielsen, Aksel Damgaard, Sporvognskonduktør, 325

Nielsen, Børge, Løst ansat Remisearbejder, 489

Nielsen, Carl, Vagtmand, 380

Nielsen, Johs., Købmand, M. B., 292, 309

Nielsen, K. M., Hospitalsdirektør, 287

Nielsen, N. P., Socialdirektør, 287, 329, 526

Nielsen, Sv. O. Bjørn, Plejer, 712

Nygaard, J. Harald, Raadhusbetjent, 610

Nystad, Th., Viceskoledirektør, 562

Olsen, Joh. Kastrup, Mønstringsbestyrer, M. B., 498, 501, 795

Pedersen, Erling A. H., Fuldmægtig, 772

Petersen, Reservebrandmester, 187

Petersen, Holger Lindby, Byvagt, 590

Petersen, Margrethe, Skoleinspektør, 136

Plesner, Th., Ekspeditionssekretær, 649


883

Rasmussen, Forstelev, 402

Rasmussen, A., Brandinspektør, 232

Reiter, Paul, Overlæge, Dr. med., 481

Rendsmark, Werner, Assistent, 412

Rischel, A., Overlæge, Dr. med, 431

Roos, J., Driftsbestyrer, 251

Saunte, Edel, Landsretsagfører, M. B., 173

Schrøder, E., Luftværnsinspektør, 481, 620

Seidel, Kaj, Dyrlæge, 173

Sletzer, Forstelev, 402

Solem, G. A., Forvalter, 492

Strecker, Aage, Sporvejsfunktionær, 339

Stricker-Petersen, A F. K., Skoleinspektør, 647, 649, 655

Sundbo, Arne, Borgmester, 715

Sødergren, Raadhusbetjent, 123

Sørensen, H. P., Borgmester, 162, 165, 166, 170, 545, 550, 632, 643, 707, 729, 840

Sørensen, Søren, Assistent, 545, 550, 632, 729

Toft, E. A., Vicedirektør i Skattevæsenet, 649

Vinding, Povl, Brandchef, 287, 296, 348, 749, 752

Wünsche, Johannes, Tegnerelev, 669

Wolf, Otto, Hovedkasserer, M. B., 494

__________


[884]

 

Optrykt ved Foranstaltning af

KØBENHAVNS MAGISTRAT

 


Forrige Indhold Næste

Tilbage til toppen


Navigation:

Indholdsoversigt

Titelark

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4, 1. del

Kapitel 4, 2. del

Kapitel 4, 3. del

Kapitel 4, 4. del

Efterskrift

Registre


© Selskabet for Københavns Historie 29. januar 2006
Valid XHTML | Valid CSS | Copyright | Privatliv | Links til siden | Kolofon |
© Selskabet for Københavns Historie 2005 - 2006