sti: velkommen > E-bøger > e-Bøger > Kjøbenhavns Bombardement 1807
Velkommen
Selskabet
Medlemsområde
Årbogen
E-bøger
Eksterne links
Søgning
Hjælp
Kontakt
Forfatter: B. H. Faber (Ludvig J. Flamand)
Titel: Kjøbenhavns Bombardement 1807
Udgivet: Kbh., 1860
Kbh., kobenhavnshistorie.dk, 2007
Del: Indholdsoversigt
Note: Denne indholdsoversigt er bygget specielt til webudgaven.

 

Indholdsoversigt

I Regjeringens Kortsynethed og Tryghed 5
II Englsk Spioneri og den engelske Flaades Udrustning og Ankomst i Sundet. 12
III Den engelske Gesandt Jackson og Kronprinds Frederik 17
IV Kjøbenhavns Forsvaranstalter; General Peymann. 25
V Englændernes Landgang ved Vedbæk og Kjøbenhavns Indesluttelse 44
VI Englændernes Batterier 55
VII Kjøbenhavns fire første Udfald 59
VIII Generalerne Castenskiold og Oxholm samt Landeværnet 95
IX Slaget ved Kjøge 108
X Det 5te store Udfald i Clasens Have; Livjægernes Bravour 122
XI Første Rædselsnat 137
XII Den anden Rædselsnat 142
XIII Tredie Rædselsnat 148
XIV Byens Tilstand efter Bombardementet 151
XV Kjøbenhavns Capitulation 159
XVI Englænderne i Citadellet Frederikshavn og paa Holmen 190
XVII Den danske Flaade 199
XVIII Englændernes Indskibning og Bortgang 202
XIX Danmarks Stilling efter Flaadens Bortgang 214
XX Proces mod Peymann og hans samt flere Militaires Domfældelse 220

 

Introduktion til webudgaven

Hermed vil Selskabet for Københavns Historie præsentere B. H. Fabers bog "Kjøbenhavns Bombardement 1807, eller de tre Rædselsnætter" på sin hjemmeside.

Bag navnet B. H. Faber skjuler sig litteraten Ludvig J. Flamand. Han var født i år 1800 i København og kunne således selv have haft nogle erindringer om Københavns bombardement i 1807, men det røber han intet om i den bog, han i 1857 udgav om begivenhederne, og der åbenbarer sig en ikke en særlig udførlig gennemgang af netop bombardementet og deres konsekvenser. Det har rimeligvis skuffet en del Læsere. Og når Flamand har givet sin bog titlen "Kjøbenhavns Bombardement 1807, eller de tre Rædselsnætter", kan det kun være af salgstekniske grunde.

Flamands pointe med bogen er da også en anden end at beskrive befolkningens vilkår under bombardementet. I stedet for en skildring af bombardementet og dets følger, der er overstået på få sider et godt stykke inde i bogen, har Flamand valgt at skildre de politiske og militære forhold før, under og efter de dramatiske dage.

Bogen er skrevet i den nationale begejstringsrus efter den indbildte sejr over Slesvigholstenerne i Treårskrigen 1848-50 og den skal vise den ædle danske hæderlighed i modsætning voldelige udenlandske overgreb på det lille, forsvarsløse Danmark. Parallelerne var ikke til at tage fejl af for de mange samtidige læsere. Dem var der vitterligt mange af i samtiden, og Flamand kunne i 1860 udsende 2. oplag af sin bog om Bombardementet.

Flamand var som det anføres i f. ex. Dansk Biografisk Lexikon "litterat", og ikke historiker. Det var vel derfor han kaldte sin bog for "et historisk maleri", så han var dækket ind mod kritik fra fagfolk. Skildringen er dog ikke fiktion, men amatørhistorikerens forsøg på at forklare de dramatiske begivenheder for den store almenhed ved en stor bred historiefortælling. Deri ligger dens værdi for os i vore dage.

Bogen er udgivet med den ortotografi, som Flamand benyttede i 2. oplag af sin bog og med de fire litografier, som han lod bogen udstyre med. Det var ikke et luxusværk, og også forlæggets billedkvalitet er ringe. På godt og ondt er Flamands bog en folkebog for 1850'ernes danskere.

 


Tilbage til toppen


Navigation:

Indholdsoversigt

Titelark

Kapitel:
1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20


Søg:

Loading

© Selskabet for Københavns Historie 8. april 2007
Valid XHTML | Valid CSS | Copyright | Privatliv | Links til siden | Kolofon |