sti: velkommen > E-bøger > e-Bøger > København. Kulturhistorisk opslagsbog med turforslag
Velkommen
Selskabet
Medlemsområde
Årbogen
Bogtilbud
E-bøger
Eksterne links
Søgning
Hjælp
Kontakt
Forfatter: Jens Fleischer©
Titel: København. Kulturhistoriek opslagsbog med turforslag
Udgivet: Kbh., 1985
Kbh., kobenhavnshistorie.dk, 2006
Del: Afsnit A - Adresseavisen
Note:

 

Adresseavisen

Adresseavisen grundlagdes, efter en række tidligere mislykkede forsøg, 1749 i København, men måtte snart ophøre. Den genåbnedes 1759 på initiativ af filantropen og forfatteren Hans Holck. I begyndelsen lod han avisen udkomme en gang om ugen, senere udsendtes den fire gange ugentlig i et antal af flere tusinde. Officielt hed bladet "Kiøbenhavns Adresse Comptoirs Efterretninger". Det tospaltede blad, som var i kvart format, indeholdt en blanding af regulært nyhedsstof og digteriske frembringelser. Som annonceorgan benyttedes den flittigt, alt fra krydderier til strømper kunne faldbydes. 1760 averteredes f.eks. følgende: "Jomfru, der paa visse Conditioner tilbyder sig at informere skikkelige Folks Pigebørn gratis, som maatte have Lyst til at lære at strikke med Ulden og Bomulden, Giarn, Traad og Silke".

Da Hans Holck begyndte at bringe prædikantlisten, protesterede stodderkongerne, der tidligere havde haft eneret på at meddele disse. En plan om at sende Adresseavisen med den ridende post afvistes i første omgang, fordi pladsen i postsækken allerede var optaget af "Den Berlingske Tidende". Sidstnævnte blad markerede sin sejr over konkurrenten ved frem over at annoncere sig som "De til Forsendelse med Posten alene priviligerede kiøbenhavnske Tidender". Holck gav dog ikke op. Han fik alligevel posten til at besørge sin avis, som derefter fik navnet "den med Posten forsendende".

Foruden sin udgivervirksomhed oprettede Hans Holck 1765 en sygekasse og en gratisskole ti år senere. Han tog også initiativ til praktisk foranstaltning som arbejdsanvisning til bekæmpelse af tiggeri.


Forrige Indhold Næste

Tilbage til toppen


Navigation:

Indholdsoversigt

Titelark

A . B . C . D . E . F . G . H
I . J . K . L . M . N . O . P
Q . R . S . T . U . V W . X
Y . Z . Æ . Ø . Å


© Selskabet for Københavns Historie 25. august 2006
Valid XHTML | Valid CSS | Copyright | Privatliv | Links til siden | Kolofon |