sti: velkommen > E-bøger > e-Bøger > København. Kulturhistorisk opslagsbog med turforslag
Velkommen
Selskabet
Medlemsområde
Årbogen
Bogtilbud
E-bøger
Eksterne links
Søgning
Hjælp
Kontakt
Forfatter: Jens Fleischer©
Titel: København. Kulturhistoriek opslagsbog med turforslag
Udgivet: Kbh., 1985
Kbh., kobenhavnshistorie.dk, 2006
Del: Afsnit B - Botanisk Have
Note:

 

Botanisk Have

Botanisk Have har haft en omskiftelig tilværelse. Oprindelig som universitetets botaniske have omfattede den kun nogle bede med lægeurter, lagt ud til Skidenstræde (nuværende Krystalgade). Efter indvielsen af Frederiks Hospital i Bredgade grundlagde man en ny botanisk have i dets nærhed, ved Toldboden på begge sider af Amaliegade. Dr. Oeder, som stod for anlægget, havde her et væksthus. Haven var omgivet af en ringmur og der var indrettet forelæsningssal, bibliotek m.m.

Omkring 1778 flyttedes den botaniske have til parken bag Charlottenborg og en bygning ved Nyhavn, tidligere sprøjtehus og konsumptionskontor, overlodes til "Driv- og Gevæksthus". Hele anlægget stod færdig 1783, hvortil der knyttedes en professor og en urtegårdsmand. Orangeri og bibliotek hørte også med.

Charlottenborgs botaniske have blev en stor inspiration for H. C. Andersen. Hovedpersonen i eventyret "Den lille Idas blomster", skrevet 1837, legede netop i denne have. Hun var datter af H. C. Andersens gode ven, akademisekretær Mathias Thiele. Et minde om haven kan også være fortællingen "Gartneren og Herskabet" fra 1872, hvor en storm fyger hærgende over en park og vælter to gamle træer, et symbol på slægtens livskraft. I deres sted lod gartneren anlægge en have, hvor han dyrkede alle landets vilde planter. Ved juletid satte han kornneg op og Dannebrog blev også hejst. Dette sindbillede på Danmark kunne henvise til Joakim Frederik Schow, som 1842 blev direktør for haven og lod plante en samling af nationale vækster.

Pudsigt nok havde H. C.Andersen aldrig adgangskort til haven, hvad der dengang krævedes. Det var heller ikke så nødvendigt, da han boede tæt ved i Nyhavn 67 og kunne nyde udsigten dertil.

Nuværende Botanisk Have mellem Sølvgade og Gothersgade anlagdes 1871-74, i særlig grad på initiativ af gartner A. Weilbach. Men andre forhold lå også bag flytningen. Der var dels stærke ønsker om at udnytte hele Gammelholmkvarteret til boligbebyggelse, dels manglede universitetet udvidelsesmuligheder. Hertil var det gamle voldområde ideelt. Et observatorium var allerede opført 1859-61 i dets udkant og der var rigelig plads for en have i det øvrige stærkt kuperede terræn. I øvrigt havde arkitekt F. Meldahl afleveret et projekt, hvor Botanisk Have skulle indgå i en krans af parker lagt omkring København.

De første bevillinger til haven blev vedtaget i Rigsdagen i 1871 og man gik igang efter planer af landskabsgartner H. A. Flindt. Den største attraktion i haven blev de moderne væksthuse som rejstes i glas, støbejern og træ. Komplekset, der disponeredes som to lange parallelle bygninger, hver godt 100 meter, blev lagt i havens nordlige del. Mest imponerende var det store palmehus. Det er sandsynligt, at tegningerne til væksthusene leveredes af brygger J .C. Jacobsen og slotsgartner Tyge Rothe, der begge sad som medlemmer af kommissionen for havens flytning. Forbilleder var der jo nok af, først og fremmest i England, hvor den engelske gartner og arkitekt Joseph Paxton havde bygget et palmehus i Kew Garden med anvendelse af de nye materialer glas og støbejern. Erfaringerne herfra havde Paxton overført på det enorme Crystal Palace, som opførtes til verdensudstillingen i London 1852. Men også væksthusene i den botaniske have i Bruxelles har givet inspiration til byggeriet i København. Bygningerne er i de seneste år blevet restaurerede i erkendelse af deres arkitekturhistoriske værdi.

Botanisk Have indviedes 9. november 1874. Af det oprindelige terræn er der siden hugget en del, først og fremmest for at skaffe plads til Polyteknisk Læreanstalt (nu nedlagt) og Mineralogisk Museum.


Forrige Indhold Næste

Tilbage til toppen


Navigation:

Indholdsoversigt

Titelark

A . B . C . D . E . F . G . H
I . J . K . L . M . N . O . P
Q . R . S . T . U . V W . X
Y . Z . Æ . Ø . Å


© Selskabet for Københavns Historie 25. august 2006
Valid XHTML | Valid CSS | Copyright | Privatliv | Links til siden | Kolofon |