sti: velkommen > E-bøger > e-Bøger > København. Kulturhistorisk opslagsbog med turforslag
Velkommen
Selskabet
Medlemsområde
Årbogen
Bogtilbud
E-bøger
Eksterne links
Søgning
Hjælp
Kontakt
Forfatter: Jens Fleischer©
Titel: København. Kulturhistoriek opslagsbog med turforslag
Udgivet: Kbh., 1985
Kbh., kobenhavnshistorie.dk, 2006
Del: Afsnit C - Charlottenborgudstillingerne
Note:

 

Charlottenborgudstillingerne

Charlottenborgudstilligerne havde først til huse i det gamle Charlottenborg, som Gyldenløve byggede og hvor Kunstakademiet indrettedes 1753. Udstillingsvirksomheden begyndte så sagte med en "salon" den 29. januar 1769 i Kunstakademiets Antiksal. Den lå på l. sal over porten ud til Kgs. Nytorv og havde i Gyldenløves tid fungeret som riddersal. Salen strakte sig op gennem to etager, var forsynet med omløbende galleri og væggene havde malede pilastre, mens festoner med martialske symboler sås på galleriernes underside. I disse omgivelser havde man opstillet de mange gipsafstøbninger i symmetriske grupper, som eleverne kunne tegne efter.

En gang om året benyttedes Antiksalen til elevernes konkurrence om guldmedaljer, så det var intet under, at forvalteren var utilfreds, da man nu også havde "salon" sammesteds med prøver på direktørens, professorernes og medlemmernes kunnen. I de følgende årtier blev "salonen" efterhånden en regelmæssig forårsbegivenhed.

Den 10. februar 1857 stadfæstede Kultusministeriet en vedtægtsændring for Charlottenborg, hvorved forårsudstillingen ændredes til en åben udstilling med eget styre. Herefter kunne enhver kunstner indsende egne arbejder til Censur-Komitéens bedømmelse. Blandt deltagerne i den første sæson var landskabsmaleren P. C. Skovgaard, specialist i danske bøgeskove og repræsenteret på udstillingen med billedet "En Bøgeskov i Maj".

Utilfredsheden med censuren begyndte at brede sig i 1860erne, for alene velrenommerede kunstnere og akademimedlemmer havde lov til at udstille ucensureret. En vigtig begivenhed var indvielsen af Charlottenborgs nye udstillingsbygning i 1883. Bygningen, som opførtes efter tegninger af arkitekt Albert Jensen, åbnedes med en skandinavisk udstilling.

På dette tidspunkt var guldaldermalerne gledet i baggrunden og nye folk som Vilhelm Hammershøi dukkede op. Han debuterede 1885 med billedet "Portræt af en Pige", hvor hans karakteristiske, snævre farvevalg allerede var fastlagt, toner fra sort til gråhvidt. I "Punch" fik billedet følgende kommentar: "Men hun ser snarere ud som en Ligkiste".

Skelsættende blev året 1888, hvor Johan Rohde sammen med en halv snes kammerater afholdt en lille udstilling af afviste malerier i et atelier ved Frederiks Kirkeplads. Her deltog også Hammershøi og Fritz Syberg, den første "Salon des Refusés" havde set dagens lys i Danmark. Charlottenborg opgav dog ikke sin strenge politik, ja, næste år var den endnu skrappere ved de yngre kunstnere. Det afstedkom en alternativ udstilling i spisesalen i Hotel Phønix' bygning. Trods stadige udvandringer af gode kunstnere har Forårsudstillingen på Charlottenborg formået at være et vigtigt forum i dansk kunstliv.


Forrige Indhold Næste

Tilbage til toppen


Navigation:

Indholdsoversigt

Titelark

A . B . C . D . E . F . G . H
I . J . K . L . M . N . O . P
Q . R . S . T . U . V W . X
Y . Z . Æ . Ø . Å


© Selskabet for Københavns Historie 25. august 2006
Valid XHTML | Valid CSS | Copyright | Privatliv | Links til siden | Kolofon |