sti: velkommen > E-bøger > e-Bøger > København. Kulturhistorisk opslagsbog med turforslag
Velkommen
Selskabet
Medlemsområde
Årbogen
Bogtilbud
E-bøger
Eksterne links
Søgning
Hjælp
Kontakt
Forfatter: Jens Fleischer©
Titel: København. Kulturhistoriek opslagsbog med turforslag
Udgivet: Kbh., 1985
Kbh., kobenhavnshistorie.dk, 2006
Del: Afsnit C - Christian 4.
Note:

 

Christian 4.

Christian 4. er en af de konger, der har sat stærkest præg på Københavns historie og bygningskunst. Han blev døbt 2. juni 1577 i Vor Frue Kirke, og ved dåbsfesten opførte studenterne fra Københavns Universitet et særligt stykke, Kampen mellem David og Goliath, som var indstuderet af deres professorer og opførtes i slotsgården. Imidlertid gik studenterne så meget op i skuespillets handling, at de tævede hinanden blodige. Det fortælles, at den gamle rigsadmiral Peder Skram, som "sad Scenen næst, da hans øjne vare sløve, lystede at springe over Skranken og mænge sig udi Striden".

Sin barndom tilbragte Christian 4. i Mecklenburg, Skanderborg og Kolding, men gjorde atter indtryk på københavnerne, da han kronedes 1596. Selve kroningsakten fandt sted 29. august i Vor Frue Kirke, og fra andre lande kom fyrster og gesandter, der med følge medbragte 2.200 heste. Da de nåede Valby Bakke, blev de celebre kroningsgæster modtaget med et fyrværkeri på 25.000 skud, og på samme tid blev fæstningens kanoner fyret af. Almuen kunne på Amagertorv se en brønd flyde med vin, ligesom penge kastedes i grams. Til festlighederne, som varede ti dage, bestiltes 35.000 drikkeglas!

Som konge var en af Christian 4.s første regeringshandlinger at sørge for vinkælderen. Han bestilte derfor 11.200 potter vin af forskellig slags hos Willumke von Dellen i København, som antagelig var en underafdeling af et større handelshus i Holland. Vel blev Christian 4. kendt for at drikke, men det hørte tiden til, og det bremsede ikke hans arbejdsindsats. Det hedder i en samtidig kilde, at "Han lod sig under Tiden indfinde Kl. 4 om Morgenen paa de Steder, hvor publiqve Arbejder dreves, og han kunde ikke lide, at Haandværksfolk holdte op med deres Arbejde for at hilse ham".

I de sidste år af sit ægteskab med dronning Anna Cathrine indledte Christian 4. et forhold til Kirstine Madsdatter, som havde den københavnske borgmester Mathias Hansen til fader. Hun fødte kongen sønnen Christian Ulrik Gyldenløve 3. februar 1611. Da kongen februar 1613 deltog i et bryllup, fattede han interesse for en anden københavnsk borgerdatter, den smukke Karen, hvis fader var Bremerholmskriveren Anders Hansen. Samme aften fulgte hun med Christian 4. hjem til slottet.

Sine sidste leveår var han plaget af sygdom og private sorger. Tidligt på året 1648 blev han alvorligt syg på Frederiksborg og førtes døende til Rosenborg, hvor han døde 28. februar.


Forrige Indhold Næste

Tilbage til toppen


Navigation:

Indholdsoversigt

Titelark

A . B . C . D . E . F . G . H
I . J . K . L . M . N . O . P
Q . R . S . T . U . V W . X
Y . Z . Æ . Ø . Å


© Selskabet for Københavns Historie 25. august 2006
Valid XHTML | Valid CSS | Copyright | Privatliv | Links til siden | Kolofon |