sti: velkommen > E-bøger > e-Bøger > København. Kulturhistorisk opslagsbog med turforslag
Velkommen
Selskabet
Medlemsområde
Årbogen
Bogtilbud
E-bøger
Eksterne links
Søgning
Hjælp
Kontakt
Forfatter: Jens Fleischer©
Titel: København. Kulturhistoriek opslagsbog med turforslag
Udgivet: Kbh., 1985
Kbh., kobenhavnshistorie.dk, 2006
Del: Afsnit C - Christianshavns Døttreskole
Note:

 

Christianshavns Døttreskole

1787 oprettedes Borgerdydskolerne for børn af velstillede københavnske borgere (s. 45). Disse skoler, der havde meget højtflyvende planer om det opdragelsesmæssige, var imidlertid udelukkende for drenge. Derfor opfordrede grosserer Niels Brock 1796 justitsråd Schlegel til at danne et selskab med oprettelse af en pigeskole for øje. Selskabet stiftedes 1. september 1799, hvor man vedtog at begynde skolen 1. november samme år. Døttrekolens første adresse var Strandgade 29, hvor den benyttede nogle værelser hos madam Schottmann, derefter flyttede den til brygger Lyngbye på Børnehustorvet (nuværende Christianshavns Torv) og fra 1811 lejede man sig ind hos brygger L. C. Kofoed. Nye adresser fulgte siden, men fra 1840 fik skolen mere permanent ophold i Asiatisk Compagnis palæ, Strandgade 51.

Skolens første leder (gouvernante) var madame Dupuis, men hun opsagde allerede 6. februar 1800 sin stilling, da hun ikke kunne få sin familie i Fredericia etableret i København. Hendes efterfølger var jomfru Sara Jacobine Rasmus, der en tid havde været "Hofmesterinde ved Generalmajor Baron F. S. Rantzaus Døttre paa Friderichslund". Ved sin død 1838 efterlod hun skolen et alabasterur i taknemmelighed over sin tid som skoleleder. Afbevarede dokumenter fremgår det, hvilke fag der undervistes i og hvor mange timer hver lærer fik tildelt: "Hr. Hoff blev antaget til Lærer i Religion, Skrivning og Regning og Ortographie, 12 Timer om Ugen og 1 Mark for Timen efter de i Brevet til ham anførte Betingelser. "Hr. Floor ligeledes til Lærer i Historie, Geografi og Naturhistorie. . . Hr. Biering ligeledes i Historie og Geografi, den første 5 Timer, den anden 3 Timer".


Forrige Indhold Næste

Tilbage til toppen


Navigation:

Indholdsoversigt

Titelark

A . B . C . D . E . F . G . H
I . J . K . L . M . N . O . P
Q . R . S . T . U . V W . X
Y . Z . Æ . Ø . Å


© Selskabet for Københavns Historie 25. august 2006
Valid XHTML | Valid CSS | Copyright | Privatliv | Links til siden | Kolofon |