sti: velkommen > E-bøger > e-Bøger > København. Kulturhistorisk opslagsbog med turforslag
Velkommen
Selskabet
Medlemsområde
Årbogen
Bogtilbud
E-bøger
Eksterne links
Søgning
Hjælp
Kontakt
Forfatter: Jens Fleischer©
Titel: København. Kulturhistoriek opslagsbog med turforslag
Udgivet: Kbh., 1985
Kbh., kobenhavnshistorie.dk, 2006
Del: Afsnit C - Citadellet Frederikshavn
Note:

 

Citadellet Frederikshavn

1662-63 anlagde den hollandske ingeniør Henrik Rüse et kastel på det sted, hvor Christian 4. tidligere havde bygget sin Sct. Annæ Skanse (1629). Fæstningsværket, der blev anlagt som et femkantet, bastionært jordværk omgivet med dobbelte grave, fik efter grundlæggeren Frederik 3. navnet Citadellet Frederikshavn.

Fra anlæggelsesperioden stammer Sjællandsporten, der giver adgang syd fra til fæstningen. Portens udvendige side bærer årstallet 1663 og er smykket med en trekantfronton, hvorover en portrætbuste af Frederik 3. er anbragt. Busten skyldes billedhuggeren Fr. Dieussart. Efter kongeportrættet har man også kaldt bygningen for "Kongeporten". I modsatte ende af anlægget ligger Norgesporten, som også blev opført 1663. Den blev sprængt af tyskerne den 9. april 1940, men er retableret. Fæstningsportene er også opført af Henrik Rüse.

Inde i Kastellet er de gamle bygninger symmetrisk arrangeret om hovedaksen, der løber øst-vest og gennemskærer Kirken og Kommandantboligen. De lange røde bygninger bærer navnene Stjerne-, Artilleri-, Elefant-, Fortun-, General- og Svanestok. Bygningerne er opført i slutningen af 1600-årene og senere.

Hvor Kirken ligger i dag, havde man oprindelig planer om at opføre et slot. Endnu på Resens Atlas fra 1674 er der indtegnet et fantasifuldt slot med fem tårne, der afsluttes med spir. Så sent som i Thurahs Hafnia hodierna fra 1748 omtales den nuværende kirke som "Frederikshavns Slotskirke", hvad der tyder på, at man ikke helt havde glemt visionerne. Præster og en kirke har fra begyndelsen betjent kastellets folk. Det fremgår således af en skrivelse fra december 1664, at kastellets præster stilles under Bremerholm-sognepræsternes forum. Undersøgelser viser, at den oprindelige kirke har ligget ved Artilleristoks nordlige ende, antagelig opført af røde mursten fra Skt. Annæ Rotunda. Primitiv har den været, for der var hverken alter eller orgel, således at altergangen måtte henlægges til Holmens Kirke.

Den nuværende bygning opførtes 1703-04 til afløsning af den gamle, der "skall være meget brüstfældig". 9. juli 1703 blev grundstenen nedlagt, hvorpå man rejste den rektangulære bygning i grundmur. Det praktiske arbejde blev overladt til den italienske murermester Domenico Pelli, som også har haft en enterprise på Garnisons Kirke. Kastellets kirke, som ligger på vestre side af den store alarmplads (mønstringsplads), har hovedfacaden ud til samme. Hovedportalen flankeres af pudsede pilastre, der bærer en trekantfronton med Frederik 4.s navnetræk. Gennem denne portal gik honoratiores, mens mandskabet henvistes til en indgang i bygningens nordgavl. Af inventaret kan nævnes en altertavle fra 1704, muligvis skåret af Christian Nerger. Kalk, disk og oblatæske skænkedes 1747 af den daværende kommandant.

Carl August Thielos navn er knyttet til kirken, hvor han fungerede som organist 1741-46. Da det netop i denne periode var blevet moderne at opføre passionsoratorier i kirkerne, tog han også initiativ dertil. 29. marts 1743 stod annonceret i Kiøbenhavns Extraordin. Relation: "Passionens Historie med imellemsatte Arier og Choraler bliver musicalisk opført den 5. april i Castellets Friderichshavns Kirke af den der værende Organist. Musikken begynder om Eftermiddagen Klokken halvgaaen 4; dog at mand behager først at afhente en Billet hos Organisten Thielo, som boer i Castellet". Da Frederik 5. blev konge 1746, fik Thielo et teaterprivilegium og i et lejet lokale i Læderstræde kunne han foråret 1747 indlede med en række holbergske komedier.

Den vestre del af kirken er sammenbygget med den gamle Arrest fra 1725. Indtil 1840 var det en regel, at fangerne kunne påhøre gudstjenesten uden at føres ind i kirkerummet. Kommandantboligen blev opført 1725 efter tegning af arkitekten E.D. Häusser, medens Lille MølleLøvens Bastion er fra 1800 og senere. Møllekroppen demonteredes 1897. Siden 1947 har man istandsat Citadellet Frederikshavn og søgt at føre så meget som muligt tilbage til dets tidligere skikkelse. I mange af bygningerne er endnu de oprindelige pommerske fyrrebjælker.


Forrige Indhold Næste

Tilbage til toppen


Navigation:

Indholdsoversigt

Titelark

A . B . C . D . E . F . G . H
I . J . K . L . M . N . O . P
Q . R . S . T . U . V W . X
Y . Z . Æ . Ø . Å


© Selskabet for Københavns Historie 25. august 2006
Valid XHTML | Valid CSS | Copyright | Privatliv | Links til siden | Kolofon |