sti: velkommen > E-bøger > e-Bøger > København. Kulturhistorisk opslagsbog med turforslag
Velkommen
Selskabet
Medlemsområde
Årbogen
Bogtilbud
E-bøger
Eksterne links
Søgning
Hjælp
Kontakt
Forfatter: Jens Fleischer©
Titel: København. Kulturhistoriek opslagsbog med turforslag
Udgivet: Kbh., 1985
Kbh., kobenhavnshistorie.dk, 2006
Del: Afsnit C - Casino Teatret
Note:

 

Casino Teatret

21. februar 1847 åbnede Georg Carstensen en slags vinter-tivoli under navnet Casino, hvor der skulle være bazar, promenadekoncerter og konversations-soireer. Bygningen lå i vestre del af Amaliegade. Da idéen ikke slog an, omdannedes forlystelsesetablissement til Casino Teatret. Første forestilling fandt sted 2. juledag 1848. En provinsbo skrev december 1849, at "Casinos Forsale ere uhyre smukke, snart med Gran og grønne Træ og Løvsale og snart med oplyste Stue Sale, og i et staar et 2 AI(en) høit Vandfald (Springvand) .. .". Herman Bang gav senere i sin nøgleroman Stuk en nådesløs skildring af det gode borgerskab, som morer sig i Casino Teatret.

Casino-møderne var et særligt kapitel i teatrets historie. Det første afholdtes 11. marts 1848 efter indbydelse af de nationalliberale førere Hvidt, H. N. Clausen og Tscherning og ca. 2300 var til stede. Anledningen dertil var meddelelsen om slesvigholstenernes politiske krav på et møde i Rendsborg. Kravet om en fri forfatning i Danmark blev nu fremført og 20. marts afholdtes et nyt møde i Casino, hvor man vedtog Orla Lehmanns resolution: "Vi anraaber Deres Majestæt om ikke at drive Nationen til Fortvivlelsens Selvhjælp". De begejstrede deltagere ville straks begive sig af sted til kongen, men Tscherning opfordrede til, at man sov på det! Næste morgen gik ca. 15.000 mennesker sammen med borgerrepræsentationen og magistraten til Frederik 7. Enevælden var afsluttet, idet kongen kort før havde opløst sit ministerium.

Nye politiske møder fandt sted i Casino 29. august og 28. september 1854, hvorefter en grundlovsværneforening stiftedes. Sidste berømte møde var i marts 1863, hvor man besluttede, at Slesvig skulle knyttes til kongeriget. 1937 lukkede teatret og ombyggedes til pakhus.


Forrige Indhold Næste

Tilbage til toppen


Navigation:

Indholdsoversigt

Titelark

A . B . C . D . E . F . G . H
I . J . K . L . M . N . O . P
Q . R . S . T . U . V W . X
Y . Z . Æ . Ø . Å


© Selskabet for Københavns Historie 25. august 2006
Valid XHTML | Valid CSS | Copyright | Privatliv | Links til siden | Kolofon |