sti: velkommen > E-bøger > e-Bøger > Guide til København. Kulturhistorisk opslagsbog med turforslag
Velkommen
Selskabet
Medlemsområde
Årbogen
Bogtilbud
E-bøger
Eksterne links
Søgning
Hjælp
Kontakt
Forfatter: Jens Fleischer©
Titel: København. Kulturhistoriek opslagsbog med turforslag
Udgivet: Kbh., 1985
Kbh., kobenhavnshistorie.dk, 2006
Del: Afsnit D - Dampmaskiner
Note:

 

Dampmaskiner

I København opstilledes den første dampmaskine 1790 i ankersmedien på Holmen, hvor den drev hammerværket indtil 1803. Den teknisk begavede Ole Johansen Winstrup var den første i Danmark, som byggede en dampmaskine. Fra 1824-26 havde han sit værksted i kammerassessor Mommes bryggeri i Nygade og her konstruerede han en lille to-hestes maskine, der skulle drive et valseværk til maltets knusning. Den 3. september 1827 kunne man i "Magazin for Kunstnere og Haandværkere", udgivet af professor G. F. Ursin, læse en kort artikel herom. Det forklares, at Winstrup havde bygget en "sædvanlig Lavtryksmaskine af Watt's Construction", som optog en plads af tre alen i længden, næppe en alen i bredden og knap tre alen i højden. Kedlen var sat i forbindelse med fabrikkens hovedskorsten. Kun 4-5 timer en gang om ugen var dampmaskinen i gang, så begyndelsen var beskeden. Men rapportøren udtrykker sit håb om, at flere industrifolk vil bruge denne "vistnok paa flere Steder savnet Kraft". Winstrup byggede senere adskillige dampmaskiner.

Trods brandfare og store omkostninger ved anskaffelsen af dampmaskinerne vandt den nye drivkraft frem. Men de mange rygende skorstene generede københavnerne. Etableringen af et sådant anlæg gav 1835 anledning til adskillige klager, eftersom den "udsendte til Tider den vederstyggeligste Luft, baade over de nærmere tilgrænsede Ejendomme, saavelsom over Veje og de langs Søerne anlagte Promenader, saa det især for svagelige var skadeligt at blive indhyllet deri, ej at tale om, at Klæder og Ting fordærvedes derved".

I kaptajn Ankjærs Geografisk-Statistisk Haandbog fra 1858 opgives det, at "Dampmøllerne" har taget ikke ringe opsving og benyttes meget af "Bagerie for Skibsbrød", bryggerier og brændevinsbrænderier. Maskinværksteder og jernstøberier fik også gavn af dem. Frem til 1860 havde firmaet Baumgarten og Burmeister fremstillet 134 dampmaskiner.


Forrige Indhold Næste

Tilbage til toppen


Navigation:

Indholdsoversigt

Titelark

A . B . C . D . E . F . G . H
I . J . K . L . M . N . O . P
Q . R . S . T . U . V W . X
Y . Z . Æ . Ø . Å


© Selskabet for Københavns Historie 25. august 2006
Valid XHTML | Valid CSS | Copyright | Privatliv | Links til siden | Kolofon |