sti: velkommen > E-bøger > e-Bøger > Guide til København. Kulturhistorisk opslagsbog med turforslag
Velkommen
Selskabet
Medlemsområde
Årbogen
Bogtilbud
E-bøger
Eksterne links
Søgning
Hjælp
Kontakt
Forfatter: Jens Fleischer©
Titel: København. Kulturhistoriek opslagsbog med turforslag
Udgivet: Kbh., 1985
Kbh., kobenhavnshistorie.dk, 2006
Del: Afsnit D
Note:

 

Dyrkøb

Dyrkøb, gaden langs sydsiden af Vor Frue Kirke, har navn efter en vinhandlergård på stedet. Den er tidligst omtalt 1622 og ejedes senere i 1600-tallet af købmand og skibsreder Abraham Lehn. Da vinhuset i 1699 blev nedrevet, for at kirkegården kunne udvides, skete det både til menighedens og den daværende indehaver Jørgen Sohls fortrydelse. Sidstnævnte forfattede et klagedigt, hvori det lyder:

"Saa snart Froprædiken med "Ære være" slutted,
lød Kirkedøren og, da saa man, mange putted
ad Kjælderhalsen ind, Langfasten var dem tung,
en Haandværks Karl og Dreng lod derfor op sin Pung.
Højmessens "Kyrie" sang den bedaged" Borger
og i Vinens Spidseglas og lagde der de Sorger,
som han fra Sengen bar, indtil man "Troen" sang,
ved mindste Klokker tog de først sin Kirkegang.
Naar Aftensprædiken med Søndags Andagt endtes,
de fleste Næser hen til Dyrkjøbs Hjørne vendtes,
af Vismars, Rostoks Pot, af rinsk og franske Pæl
man drak paa Natten ud til Værk i Taa og Hæl".

Da Assistens Kirkegård blev anlagt på Nørrebro i 1760, nedlagde man Vor Frues jordstykke til begravelser (Urtegården). Det nye afsnit på Assistens indviedes i november samme år af stiftsprovst Butzow. Dyrkøb nr. 1-5 er opført for forskellige ejere i årene 1812-15, hvad der klart kommer til udtryk i de nyklassicistiske facader.

Særlig må Dyrkøb 1/Skindergade 34 fremhæves. Dets udformning skyldes arkitekten C. F. Hansen, der pa dette tidspunkt bidrog væsentligt til hovedstadens genopbygning. Bygningen, kaldet "Trøstens Bolig", opførtes for staten som bolig for mindre formuende håndværkerfamilier. Fra 1854 benyttet af Soldins Stiftelse.


Forrige Indhold Næste

Tilbage til toppen


Navigation:

Indholdsoversigt

Titelark

A . B . C . D . E . F . G . H
I . J . K . L . M . N . O . P
Q . R . S . T . U . V W . X
Y . Z . Æ . Ø . Å


© Selskabet for Københavns Historie 25. august 2006
Valid XHTML | Valid CSS | Copyright | Privatliv | Links til siden | Kolofon |