sti: velkommen > E-bøger > e-Bøger > Guide til København. Kulturhistorisk opslagsbog med turforslag
Velkommen
Selskabet
Medlemsområde
Årbogen
Bogtilbud
E-bøger
Eksterne links
Søgning
Hjælp
Kontakt
Forfatter: Jens Fleischer©
Titel: København. Kulturhistoriek opslagsbog med turforslag
Udgivet: Kbh., 1985
Kbh., kobenhavnshistorie.dk, 2006
Del: Afsnit D - "Dardanellerne"
Note:

 

"Dardanellerne"

Dardallennerne er forrige århundredes vittige betegnelse for de to hjørneejendomme, der 1857-58 opførtes ved indgangen til Nørrebrogade. Ejendommen, som har rundbuede vinduesåbninger og ligger på det søndre hjørne, opførtes af tømrermester Wildau. Byggesjusk kendte man også til dengang, i dette tilfælde piloteringen, hvorfor stadsbygmesteren 14. marts 1857 i en skrivelse til bygherren erklærede, at " Ved Betragtning af den Pæleramning De i disse Dage har paabegyndt, synes ovennævnte Lovbestemmelse §9 ikke skee fyldest. Jeg har mig derfor nødsaget til at give Dem det Paalæg ikke at paabegynde noget Murerarbejde oven paa disse Pæle forinden det nærmere er undersøgt hvorvidt de har tilbørlig Styrke og Fasthed til at modtage Trykket af en saa stor Bygning".

Ved projekteringen prøvede man i øvrigt at gøre de to ejendomme så monumentale som muligt, idet de forsynedes med hjørnetårne. Resultatet skuffede, og i Borgerrepræsentationen udtalte arkitekt Meldahl: "Hvilke Anstrengelser var der ikke blevet udfoldet for at faa de usle, ynkelige Taarne ved Hjørnerne af Dosseringerne frem... og hvilken Virkning har de ikke gjort""


Forrige Indhold Næste

Tilbage til toppen


Navigation:

Indholdsoversigt

Titelark

A . B . C . D . E . F . G . H
I . J . K . L . M . N . O . P
Q . R . S . T . U . V W . X
Y . Z . Æ . Ø . Å


© Selskabet for Københavns Historie 25. august 2006
Valid XHTML | Valid CSS | Copyright | Privatliv | Links til siden | Kolofon |