sti: velkommen > E-bøger > e-Bøger > Guide til København. Kulturhistorisk opslagsbog med turforslag
Velkommen
Selskabet
Medlemsområde
Årbogen
Bogtilbud
E-bøger
Eksterne links
Søgning
Hjælp
Kontakt
Forfatter: Jens Fleischer©
Titel: København. Kulturhistoriek opslagsbog med turforslag
Udgivet: Kbh., 1985
Kbh., kobenhavnshistorie.dk, 2006
Del: Afsnit D - "Dehns Palæ", Bredgade 54
Note:

 

"Dehns Palæ", Bredgade 54

Dehns Palæ opførtes som pendant til "Bernstorffs Palæ". Gennem deres bygningshistorie er de to palæer knyttet sammen, idet bygherrerne Frederik Ludvig v. Dehn og Johan Hartvig Ernst Bernstorff valgte samme arkitekt, den fra Tyskland indvandrede Johann Gottfried Rosenberg. De to standspersoner, der begge nød titlen baron og gehejmeråd, kunne også forliges om at opføre deres huse på samme tid og lade arkitekt Rosenberg foretage en række fællesindkøb af byggematerialer. Projekterne til byggerierne kom også lige hurtigt gennem bureaukratiets maskineri, for Eigtved, som havde ansvaret for hele Frederiksstadens planlægning, skrev 1753 til magistraten, at "Facadetegningerne for Deres Excellencer, Gehejmeråder og Baroner v. Dehn og Bernstorffs Bygninger har jeg som sædvanlig til Stadsbygmesteren paategnet"

En række byggeregnskaber er bevaret og et af de mest fortællende bilag gælder Dehns byggeri. Den 27. april 1752 ansøgte Rosenberg om tilladelse til at indføre en række materialer "til Brug ved hans Excellence, Hr. Gehejmeråd og Baron von Dehns Nybygning på Amalienborg". Af materialerne kan nævnes: 1.800.000 mursten, 50.000 glaserede tagsten, 150 tønder fransk gips, 50 kurve fransk glas, 15 kister pommersk glas, 700 pommerske bjælker, 300 westerwigske eller calmerske brædder, 30.000 kubikfod gotlandsk sandsten, 3.000 svenske fliser, 4.000 stk. 6-tommer nagler, 20.000 stk. 5-tommer nagler og 100.000 stk. nagler af 4 tommer.

Et bilag fra april 1758 fortæller om det fortsat gode samarbejde mellem de to bygherrer, dennegang "om de til deres Hoteller indkomne Varer og Mobiliesager (møbler)".

På dette tidspunkt stod palæerne færdige (Dehns allerede 1755). Begge var opbygget af tre pavilloner forbundet ved lavere mellembygninger og alt gjort i en frodig barok. To hovedindgange var indrettet i Dehns Palæ, henholdsvis i den trefags vestibule i midtpavillonen og i den nordre pavillon, hvor den fine marmortrappe endnu er bevaret. Ad marmortrappen førtes man op til beletagens repræsentationsrum. Hvad angår de øvrige interiører i det dehnske palæ, er næsten alt radikalt ændret. I beletagen blev i 1800-tallets første halvdel indrettet en række meget smukke rum af arkitekten G. F. Hetsch. Det skete på foranledning af en senere ejer, Christopher MacEvoy, som var søn af en skotsk plantageejer på de Dansk Vestindiske Øer og havde bosat sig i København. En række signerede tegninger til ombygningen, nu i Kunstindustrimuseets eje, vidner om den store omhu, hvormed Hetsch arbejdede. Indretningen må være påbegyndt i midten af 1820rne.

Et af de smukkeste interiører er det lille kabinet, som udstyredes med tøndehvælvet loft og grisaillemalerier over dør og vestvæg. I andre rum forgyldtes de rigt forzirede gipslofter og i hele beletagen indsattes brede, dobbelte døre i fuld mahogni. Efter sigende henlevede MacEvoy med ødselhed sine sidste år i disse omgivelser og døde 1838. Hetsch-interiørerne er endnu bevaret og kaster lys over den interiørstil, som prægede C. F. Hansens Christiansborg, for Hetsch var svigersøn til den danske nyklassicismes store mester og har haft lejlighed til at medvirke ved slottets udsmykning.

Flere nye ejere fulgte på skift i 1840rne og videre frem, indtil hofpianofortefabrikant Frederik Møller 1872 rykkede ind. Han lod stueetagen indrette til sin klaverfabrik (Hornung & Møller), mens 1. etagen udlejedes til Musikkonservatoriet. Det berømte firma virkede i huset indtil 1976 og ejendommen ejes nu af Danmarks Apotekerforening.


Forrige Indhold Næste

Tilbage til toppen


Navigation:

Indholdsoversigt

Titelark

A . B . C . D . E . F . G . H
I . J . K . L . M . N . O . P
Q . R . S . T . U . V W . X
Y . Z . Æ . Ø . Å


© Selskabet for Københavns Historie 25. august 2006
Valid XHTML | Valid CSS | Copyright | Privatliv | Links til siden | Kolofon |