sti: velkommen > E-bøger > e-Bøger > København. Kulturhistorisk opslagsbog med turforslag
Velkommen
Selskabet
Medlemsområde
Årbogen
Bogtilbud
E-bøger
Eksterne links
Søgning
Hjælp
Kontakt
Forfatter: Jens Fleischer©
Titel: København. Kulturhistoriek opslagsbog med turforslag
Udgivet: Kbh., 1985
Kbh., kobenhavnshistorie.dk, 2006
Del: Afsnit E - Eliaskirken
Note:

 

Eliaskirken

Elisakirken ved Vesterbros Torv er et af mange eksempler på det dynamiske kirkebyggeri, der fandt sted i København omkring århundredskiftet og i de følgende årtier. Grundlaget for denne udvikling var stiftelsen 1896 af Københavns Kirkefond. April 1898 købte Kirkefondet en grund på Vesterbros Torv og valgte Martin Nyrop som arkitekt. 31. januar 1900 forelå et signeret projekt. Nyrop havde tænkt sig, at en stor fortrappe skulle føre op til kirkens hovedindgang, men der protesteredes mod dette. Tømrer From-Petersen skrev i Kristeligt Dagblad: "Nu vil de ogsaa bygge en Kirke paa Vesterbros Torv, og her er Komitéen saa beskeden, at den kun forlanger en Trappeadgang, der naar 18 Alen ud paa Fortovet! Lad os een gang for alle sige Nej! Der er ingen Mening i at gøre Byens Legepladser til Agitationssteder for Indre Mission". Den stort planlagte trappe måtte således opgives.

Som forbillede for kirkens hoved facade ud til torvet har Martin Nyrop valgt Hvideslægtens kirke i Fjenneslev, der står med tvilingetårne. Nyrop var stærkt optaget af danske byggeskikke i middelalderen. Bygningen, som er fint indpasset i den omgivende husrække, er rejst i groft tilhuggede Neksø-sandsten. Det giver bygningen rustik og romansk karakter. Indgangsportalen er efter udenlandske forbilleder opdelt ved en pille (i franske romanske kirker kaldet en trumeau), over hvilken der ses en tympanon. Kirkerummet er disponeret som et traditionelt langhus, hvor murede arkader skiller hovedskib fra sideskibe. Et pulpitur er anbragt ud for de store rundbuede vinduer mod Torvet. For at skaffe lys til den indeklemte kirke, er loftet forsynet med skråt glastag, der ses over et åbent midterparti i tagstolen. Kirken er i øvrigt bemærkelsesværdig ved sine mange udsmykningsdetaljer, en Elias himmelfart på tympanon over hovedindgangen, mens syngende engle flankerer samme.


Forrige Indhold Næste

Tilbage til toppen


Navigation:

Indholdsoversigt

Titelark

A . B . C . D . E . F . G . H
I . J . K . L . M . N . O . P
Q . R . S . T . U . V W . X
Y . Z . Æ . Ø . Å


© Selskabet for Københavns Historie 25. august 2006
Valid XHTML | Valid CSS | Copyright | Privatliv | Links til siden | Kolofon |