sti: velkommen > E-bøger > e-Bøger > København. Kulturhistorisk opslagsbog med turforslag
Velkommen
Selskabet
Medlemsområde
Årbogen
Bogtilbud
E-bøger
Eksterne links
Søgning
Hjælp
Kontakt
Forfatter: Jens Fleischer©
Titel: København. Kulturhistoriek opslagsbog med turforslag
Udgivet: Kbh., 1985
Kbh., kobenhavnshistorie.dk, 2006
Del: Afsnit E - Erik af Pommern (1397-1439)
Note:

 

Erik af Pommern (1397-1439)

Erik af Pommern fik som dansk konge frataget Roskildebisperne ejendomsretten til København og bragt slot og by ind under kongemagten. København havde nemlig fra Absalons tid hørt under Roskilde bispedømme. Da biskop Peder Jensen Lodehat døde 19. oktober 1416, udnyttede kongen vakancen på bispestolen i Roskilde. Inden hans efterfølger var valgt, gjorde Erik af Pommern krav på Københavns Slot, hvorefter et nævn på 12 rigsråder skulle dømme i striden mellem konge og bispestol. Nævnets 3. kendelse, afsagt februar 1417, var i kongens favør, og 1421 afstod den nye Roskildebisp Jens Andersen for nærværende retsligt at kræve København tilbage. Det skete dog i en sådan form, at senere retskrav på besiddelsen ikke kunne udelukkes. Endnu på kong Hans' tid blev spørgsmålet rejst, måske endog frem til reformationen.

Københavns Slot blev fra Erik af Pommerns tid kongeligt, mens den biskoppelige residens flyttedes til den grund i Nørregade, hvor Universitetet har bygninger i vore dage.


Forrige Indhold Næste

Tilbage til toppen


Navigation:

Indholdsoversigt

Titelark

A . B . C . D . E . F . G . H
I . J . K . L . M . N . O . P
Q . R . S . T . U . V W . X
Y . Z . Æ . Ø . Å


© Selskabet for Københavns Historie 25. august 2006
Valid XHTML | Valid CSS | Copyright | Privatliv | Links til siden | Kolofon |