sti: velkommen > E-bøger > e-Bøger > København. Kulturhistorisk opslagsbog med turforslag
Velkommen
Selskabet
Medlemsområde
Årbogen
Bogtilbud
E-bøger
Eksterne links
Søgning
Hjælp
Kontakt
Forfatter: Jens Fleischer©
Titel: København. Kulturhistoriek opslagsbog med turforslag
Udgivet: Kbh., 1985
Kbh., kobenhavnshistorie.dk, 2006
Del: Afsnit E - Ernst, Johan Conrad (1666-1750)
Note:

 

Ernst, Johan Conrad (1666-1750)

Johan Conrad Ernst, arkitekt og generalbygmester med betydeligt virke i København. Han var søn af den velstående lærredskræmmer Johan Adolf E., som tilhørte en nürnbergsk patricierslægt og var indvandret til København, hvor han 1652 blev optaget i kræmmerlauget. Faderen havde endvidere en ejendom på Amagertorv (nuværende nr. 31), og som et højdepunkt i karrieren valgtes han 1659 til medlem af byens "32 mænd"(magistraten).

Som andre arkitekter under uddannelse var J. C. Ernst i udlandet, indirekte bevidnet af Tessin, der udtalte om ham, at han både var "fin och skicklig" og "beaucoup voyage". 1693 udnævntes han i en alder af 27 år til kgl. bygmester, Søetatens bygmester samt Stadsbygmester i København. En af hans opgaver vedrørte projektet til Christian 5.s ny residensslot i København, hvortil den berømte svenske arkitekt, Nicodemus Tessin d. Yngre skulle levere tegningerne samt en træmodel. I den anledning sendtes J. C. Ernst 1697 til Stockholm, hvor han assisterede Tessin i modelværelset med at gøre arbejdet færdigt. Efter at træmodellen var ankommet til København samme år, havde han ansvaret for dens opstilling i Norgesgade (nuværende Bredgade), hvor en bygning specielt opførtes til formålet (Alexander Newskis Kirke ligger sammesteds i dag).

I sin embedstid fik J. C. Ernst ansvaret for opførelsen af flere, endnu eksisterende bygninger i København samt ombygningsopgaver: 1702-05 Elers Kollegium, 1705-08 Holmens Kirkes kapel langs kanalen, 1708-09 ombygning og udvidelse af Frederiksberg Slot, 1715-19 Gehejmearkivbygningen (del af nuværende Rigsarkiv), i samme periode Kancellibygningen (Slotsholmsgade 4) og 1718-19 ombygningen af Operahuset (Fredericiagade 24, nuværende Østre Landsret). Dertil kom ombygningen af Københavns Slot i Frederik 4.s tid. Ved siden af denne virksomhed modtog han en række forfremmelser: 1703 assessor i Hofretten, 1709 kancelliråd, 1714 justitsråd og endelig etatsråd 1729. Ved skæbnens gunst vandt han 1719 den største præmie i tallotteriet, et gods vurderet til 280 td. hartkorn.


Forrige Indhold Næste

Tilbage til toppen


Navigation:

Indholdsoversigt

Titelark

A . B . C . D . E . F . G . H
I . J . K . L . M . N . O . P
Q . R . S . T . U . V W . X
Y . Z . Æ . Ø . Å


© Selskabet for Københavns Historie 25. august 2006
Valid XHTML | Valid CSS | Copyright | Privatliv | Links til siden | Kolofon |