sti: velkommen > E-bøger > e-Bøger > København. Kulturhistorisk opslagsbog med turforslag
Velkommen
Selskabet
Medlemsområde
Årbogen
Bogtilbud
E-bøger
Eksterne links
Søgning
Hjælp
Kontakt
Forfatter: Jens Fleischer©
Titel: København. Kulturhistoriek opslagsbog med turforslag
Udgivet: Kbh., 1985
Kbh., kobenhavnshistorie.dk, 2006
Del: Afsnit F - Fælledparken
Note:

 

Fælledparken

Fælledparken blev anlagt 1908-12 og omfatter ca. 58 ha. 27. april 1909 plantedes det første træ af borgmester Jensen. Parkområdet etableredes ved sammenlægning af Københavns tidligere græsningsarealer for heste og kvæg: Blegdamsfælled, Nørre Fælled og Øster Fælled. Indtil 1893 var fællederne øvelsesplads for militæret, således fandt flere mønstringer sted på Nørre Fælled i 1679, og 1710 var der på samme fælled en militærmanøvre med tusindvis af soldater. Da zar Peter den Store 17. juli 1716 kom til København, havde hans soldater slået lejr på fællederne. Omkring 30.000 mand havde zaren med sig, der sammen med danske soldater udgjorde en hærstyrke på 53.000 mand. Planen var, at denne hær skulle invadere Sverige, men tiden forpassedes og 27. oktober sendte zar Peter sine soldater tilbage til Nordtyskland.

1. maj 1726 blev alle de uopdyrkede fælleder udbudt til bortforpagtning på tre år ad gangen, men der indkom ikke tilstrækkeligt gode tilbud. 1771 blev Struensee henrettet på Nørrefælled. Med den stigende interesse for hestesport i begyndelsen af 1800-årene var der skabt mulighed for afholdelse af hestevæddeløb og sådanne blev holdt i årene 1833-36, atter gennemført 1843-47.

Ved Slaget på Fælleden den 5. maj 1872, hvor arbejderne afholdt møde (på Nørre Fælled), indsatte Københavns politidirektør både politidelinger til fods og ryttere fra garderhusarerne. Det kunne dog også gå mere fredeligt til. Garden, hvortil regnedes Garderhusarregimentet og Livgarden til fods, afholdt i slutningen af 1800-årene en række "Kongerevuer". Til stede var Christian 9. Herom refereres af en samtidig kilde, at da defileringen "omtrent Klokken tolv vare tilende, udbragtes der et Leve for Kongen, der hilsende red forbi Rækkerne, hvilket istemtes med levende Hurraraab af Tropperne og den forsamlede Menneskemængde".


Forrige Indhold Næste

Tilbage til toppen


Navigation:

Indholdsoversigt

Titelark

A . B . C . D . E . F . G . H
I . J . K . L . M . N . O . P
Q . R . S . T . U . V W . X
Y . Z . Æ . Ø . Å


© Selskabet for Københavns Historie 25. august 2006
Valid XHTML | Valid CSS | Copyright | Privatliv | Links til siden | Kolofon |