sti: velkommen > E-bøger > e-Bøger > København. Kulturhistorisk opslagsbog med turforslag
Velkommen
Selskabet
Medlemsområde
Årbogen
Bogtilbud
E-bøger
Eksterne links
Søgning
Hjælp
Kontakt
Forfatter: Jens Fleischer©
Titel: København. Kulturhistoriek opslagsbog med turforslag
Udgivet: Kbh., 1985
Kbh., kobenhavnshistorie.dk, 2006
Del: Afsnit G - Gothersgade
Note:

 

Gothersgade

Gothersgade anlagdes, da den gamle Østervold omkring 1647 blev sløjfet. Oprindelig kaldtes gadeforløbet Ny Kongensgade, således i et dokument fra 1650, mens det nuværende Gothersgade anvendtes fra 1664 efter fæstningsingeniør Henrik Rüses plan. Ved fæstningens sløjfning omkring 1870 forlængedes gaden til Sortedamssøen.

Gadens ældste huse er Gothersgade nr. 23-25, begge opført i tiden mellem 1650 og 1701 og siden stærkt ombygget. Allerede i 1700-tallets midte har de formentlig stået sammenbygget, mens den nuværende facadedekoration blev foretaget 1793 for ejeren, bygmester Andreas Kirkerup. Adskillige af gadens øvrige huse er, skønt ombyggede, fra tiden efter den store ildebrand 1728. Det gælder de ulige numre 7, 11-17, 29, 33-33A, 39, 41, 87, 91 og 97. I april 1768 hærgede en brand meget dramatisk et af gadens huse, som tilhørte Christian 7.s livlæge, Johan Just von Berger. Fire mennesker blev slået ihjel, da en gavl faldt ned og livlægens "Biblioteque og skrevne Sager brændte eller blev spolerede", skrev Luxdorph i sin dagbog.

Over porten til Gothersgade nr. 115 er opsat det gamle bomærke for gæstgivergården Trekroner, som lå på denne matrikel indtil omkring 1900. Tavlen er dateret 1773 og viser en gammeldags tremmevogn med kusk, der blæser i horn. Sentensen over relieffet lyder: "Hvo paa Gud troer, han tryggelig boer".


Forrige Indhold Næste

Tilbage til toppen


Navigation:

Indholdsoversigt

Titelark

A . B . C . D . E . F . G . H
I . J . K . L . M . N . O . P
Q . R . S . T . U . V W . X
Y . Z . Æ . Ø . Å


© Selskabet for Københavns Historie 25. august 2006
Valid XHTML | Valid CSS | Copyright | Privatliv | Links til siden | Kolofon |