sti: velkommen > E-bøger > e-Bøger > København. Kulturhistorisk opslagsbog med turforslag
Velkommen
Selskabet
Medlemsområde
Årbogen
Bogtilbud
E-bøger
Eksterne links
Søgning
Hjælp
Kontakt
Forfatter: Jens Fleischer©
Titel: København. Kulturhistoriek opslagsbog med turforslag
Udgivet: Kbh., 1985
Kbh., kobenhavnshistorie.dk, 2006
Del: Afsnit G - "Gammel Valby Bakkehus", Rahbeks Allé 23 B
Note:

 

"Gammel Valby Bakkehus", Rahbeks Allé 23 B

"Gamle Valby Bakkehus", Rahbeks Allé 23 B, var oprindelig en gæstgivergård, som statsminister grev Johan Ludvig Holstein 1756 erhvervede. Antagelig havde han planer om at omskabe den til et landsted, men han døde 1763, hvorefter hans bygmester J. C. Conradi overtog ejendommen. Omkring 1764 stod gården færdigbygget med fire fløje, og var stadigvæk fungerende som gæstgiveri. 1777 gik Conrad i fallit, og den blev overtaget af dispacheur Knud Engelbrecht Langberg. Efter at han havde forbedret gården væsentligt, videresolgte han den til forfatteren Knud Lyne Rahbek. Sammen med sin hustru Kamma skabte han her et blomstrende centrum for dansk åndsliv. Vejen fra København derud var meget dårlig, således skrev Kamma Rahbek engang til et par damer, der var inviteret: "Jeg anser det for min Pligt at advare Dem for den slette Vej, der fører til min Bolig, hvilken især i disse Dage er saaledes, at den næsten er rent impassabel for ethvert Slags Køretøj".

Knud Lyne Rahbek var en typisk repræsentant for den tidlige guldalder i dansk litteratur. I sin ungdom, hvor han studerede Rousseaus Heloise og Goethes Werther, påbegyndte han tragedien Axel og Valborg (1778), men arbejdet mislykkedes og gemtes af vejen. Senere blev han optaget i Dreiers Klub, hvor frisindede tanker dyrkedes. 1785 grundlagde han sammen med digteren Pram månedsskriftet Minerva, senere fulgte tidsskriftet Den danske Tilskuer.


Forrige Indhold Næste

Tilbage til toppen


Navigation:

Indholdsoversigt

Titelark

A . B . C . D . E . F . G . H
I . J . K . L . M . N . O . P
Q . R . S . T . U . V W . X
Y . Z . Æ . Ø . Å


© Selskabet for Københavns Historie 25. august 2006
Valid XHTML | Valid CSS | Copyright | Privatliv | Links til siden | Kolofon |