sti: velkommen > E-bøger > e-Bøger > København. Kulturhistorisk opslagsbog med turforslag
Velkommen
Selskabet
Medlemsområde
Årbogen
Bogtilbud
E-bøger
Eksterne links
Søgning
Hjælp
Kontakt
Forfatter: Jens Fleischer©
Titel: København. Kulturhistoriek opslagsbog med turforslag
Udgivet: Kbh., 1985
Kbh., kobenhavnshistorie.dk, 2006
Del: Afsnit H - Holmens Kanal 12
Note:

 

Holmens Kanal 12

Holmens Kanal 12 har gennem århundreder været bebygget med huse, der kunne fortælle historie. Det begyndte i 1647 med Christian 4.s udstykning af grundene ved Holmens Kanal. En af de kendteste husejere fra 1600-tallet var proviantskriver Hans Hansen Osten, hvis hustru, Abel Cathrine Wolfsdatter, var kammerjomfru hos Frederik 3.s dronning Sophie Amalie. Hun omtales i Eleonora Christines "Jammersminde" (se også Abel Cathrinesgade).

I 1749 købtes ejendommen i nr. 12 af Andreas Holm, skriver i General Kommissariatet. En beskrivelse fra denne periode fortæller om forhusets mange rum dekoreret med "Voxdug, al Slags Kammerbehængsel og bemalede Tapeter med bibelske Historier, Blomsterværk og andre Zirater". Til gården hørte yderligere et større kompleks af side- og baghuse, af hvilke Grøns Gård mod Laksegade endnu er bevaret.

Da kammerherre, baron Conrad Ditlev v. Knuth i 1760 erhvervede gården, kom der megen glans over stedet. Følgende domistikker var i 1762 til herskabets opvartning, her nævnt fra laveste stilling og opefter: en dreng, en gårdskarl, en forrider, en kusk, en løber, to lakajer, en kokkepige, en stuepige, en husholderske, en amme, en vågekone, en sypige, en pige hos den 6-årige datter og en kammerpige til baronessen.

En ny ejer, den rige, schweizisk-fødte købmand Pierre Peschier kom til i 1784. Han havde bl.a. rigelige indtægter af korn- og thehandel og i årene 1773-1803 skal han have afsat for enorme beløb. Efter den store brand i 1795, som lagde mange af husene ved Holmens Kanal i ruiner, besluttede Peschier at bygge et rigtigt palæ, ligesom adelige og rige borgere gjorde det andre steder i byen. Som arkitekt valgte han hofbygmester C. F. Harsdorff og bygningen stod færdig i 1798.

Mens hollandske "mopper" (røde teglsten) anvendtes til murværket, benyttedes Bremersten til pilastrenes kapitæler, og taget beklædtes med sorte, glaserede sten. I portrummet var imiterede marmorsøjler flankerende en marmortrappe med 12 trin, som førte op til stueetagen. Palæets indvielse iscenesattes med pomp og pragt, endog med kongehusets deltagelse. Snart efter gik det tilbage for storkøbmanden og i 1811 måtte han afhænde ejendommen.

I de næste 20 år tjente huset som privatbolig, hvorefter det købtes af vinhandler J. A. Reuter. Han udlejede en del af ejendommen til Studenterforeningen og mødelokalerne indviedes juleaften 1835 med en prolog af Henrik Hertz. En scene indrettedes i den store sal og her optrådte bl.a. H. C. Andersen i 1836 som den tragiske skuespiller i "Souffleurens Benefice".

En ny epoke indledtes med snedkersvenden C. C. Hornungs overtagelse af Studenterforeningens lejemål i 1841. Han fabrikerede pianoer og gjorde det så godt, at han snart kunne overtage stueetagen, derefter 1. salen og 1846 hele ejendommen. Men der var hold i ambitionerne. På Verdensudstillingen i London 1851 fik Hornung medalje for sit fine håndværk og senere fulgte medaljer på industriudstilIinger i Paris og Malmø.

Fabrikant Hornung lod 1850 arkitekt G. F. Hetsch foretage en større ombygning af forhuset, hvorved mezzaninen forhøjedes til den nuværende øverste etage. I forbindelse hermed flyttedes de seks korintiske pilastre i midtpartiet en etage op. Det nuværende relief med agerdyrkning og søfart som motiv skyldes billedhuggeren Vilhelm Bissen.

I 1853 overtog Industriforeningen bygningen for 82.000 rigsdaler, hvorefter 2. sal udlejedes til danseskole, mens kælderen overtoges af vinhandler Haubro. Ejendommen ejes i dag af Den danske Bank af 1871.


Forrige Indhold Næste

Tilbage til toppen


Navigation:

Indholdsoversigt

Titelark

A . B . C . D . E . F . G . H
I . J . K . L . M . N . O . P
Q . R . S . T . U . V W . X
Y . Z . Æ . Ø . Å


© Selskabet for Københavns Historie 25. august 2006
Valid XHTML | Valid CSS | Copyright | Privatliv | Links til siden | Kolofon |