sti: velkommen > E-bøger > e-Bøger > København. Kulturhistorisk opslagsbog med turforslag
Velkommen
Selskabet
Medlemsområde
Årbogen
Bogtilbud
E-bøger
Eksterne links
Søgning
Hjælp
Kontakt
Forfatter: Jens Fleischer©
Titel: København. Kulturhistoriek opslagsbog med turforslag
Udgivet: Kbh., 1985
Kbh., kobenhavnshistorie.dk, 2006
Del: Afsnit J - Jarmers Tårn
Note:

 

Jarmers Tårn

Jarmers Tårn ligger som en sidste stump af det gamle voldanlæg, der i middelalderen omgav København mod land; i dag blot en ruin af røde munkesten på en ø i den hidsige trafik ved hjørnet af Nørre Voldgade og Vester Voldgade. Da den vendiske fyrst Jaromir (Jarmer) af Rügen i april 1259 angreb byen, gennembrød hans mænd det afsnit af volden, som omtrentlig har ligget ud for det nuværende Studiestræde. Københavnerne mindedes begivenheden ved endnu i slutningen af middelalderen at kalde stedet for Jarmers Gab. Navnet Jarmers Gab nævnes således 1496, da Jes Olsen betalte jordskyld af "en Gaard ved Jarmers Gab, vesten i det gamle Raadhusstræde næst PIankerne tvært over for Apotekerens Have paa det andet Hjørne". Et dokument fra samme år fortæller også, at Lars Andersen erhvervede en grund ved "Jarmers Gab".

Da man i 1520rne rykkede vestfronten (byvolden med plankeværk) længere ud, blev Jarmers Gab heftet på det forsvarstårn, man rejste ved det nye værn. Under Christian 3.s belejring af København 1535-36 opstillede man byens mest langtrækkende kanon, kaldet "Den vrede Slange", ved siden af tårnet. På det første perspektivkort over det vestlige København (byen set fra landsiden), som publiceredes 1588 af Braun og Hogenberg, ser vi tårnet gengivet i to etager og med kegleformet tag som afslutning. Tårnet har oprindelig stået åbent bagtil, men i forbindelse med Christian 4.s voldarbejder i 1607, lod man antagelig åbningen tilmure og begrave i jord. En hvælvet gang gav dog fortsat adgang til tårnet. I forbindelse med voldstykkets og bastionens sløjfning i 1884, blev ikke blot tårnet, men også en stump af den ældre bymur afdækket. Sidstnævnte fjernedes dog atter, da den syntes besværlig for kommunens gartnere. Nedrivningen beklagedes i det satiriske blad Punch med verset:

"Hil være den tænktsomme Magistrat,
som værner om Fortidens Minder,
Saa bravt, at de alle må regnes til det Kjøbenhavn,
der forsvinder!"


Forrige Indhold Næste

Tilbage til toppen


Navigation:

Indholdsoversigt

Titelark

A . B . C . D . E . F . G . H
I . J . K . L . M . N . O . P
Q . R . S . T . U . V W . X
Y . Z . Æ . Ø . Å


© Selskabet for Københavns Historie 25. august 2006
Valid XHTML | Valid CSS | Copyright | Privatliv | Links til siden | Kolofon |