sti: velkommen > E-bøger > e-Bøger > København. Kulturhistorisk opslagsbog med turforslag
Velkommen
Selskabet
Medlemsområde
Årbogen
Bogtilbud
E-bøger
Eksterne links
Søgning
Hjælp
Kontakt
Forfatter: Jens Fleischer©
Titel: København. Kulturhistoriek opslagsbog med turforslag
Udgivet: Kbh., 1985
Kbh., kobenhavnshistorie.dk, 2006
Del: Afsnit K - Klareboderne
Note:

 

Klareboderne

Klareboderne, den korte strækning mellem Købmagergade og Møntergade, er et minde fra katolsk tid. Nordøst herfor lå i 1300-tallet den kongelige køkkenhave. Langt senere, i 1497, rejstes på køkkenhavens gamle grund Skt. Clare Kloster, hvis jorde indhegnedes med mure langs nuværende Store Regnegade, Sværtegade, Pilestræde og Møntergade ud til Østervold (som dengang løb parallelt med Gothersgade). Fra Købmagergade var der adgang til klosteret ad den nuværende korte gade, tidligst omtalt l. februar 1518 som "Albritt van Gocks bod her, som nu kallis Clare bodher".

I 1530 tales der om gaden "som mandt gaar tiill Clare closter" og 1568 kendes navneformen Clara Strede. Omtrent samtidig forekommer i arkivalierne Clare boder, hvis navneform er bibeholdt indtil vore dage. Klosteret husede clarisserinder, nonner kaldet til Skt. Clare, der omkring 1215 havde stiftet et samfund af kvinder med regler inspireret af Frans af Assisi. Clarisserinderne kom fra begyndelsen under franciskanerordenen. I Danmark havde clarisserinderne også et hus i Roskilde.

Da Skt. Clare Kloster rømmedes efter reformationen, blev her indrettet kongelig møntgård, hvorom navnene Møntergade og Gammel Mønt endnu vidner. Som ofre for en religionsstrid i 1575 i Tyskland, fik tyske flygtninge stillet klosterbygningerne til deres rådighed, hvorefter der atter var møntværksted fra 1593 til kort efter 1630. Den kongelige mønt måtte dog i denne periode dele pladsen med Giethuset (kanonstøberiet). Allerede 1615 var klosterets kirke blevet nedrevet, mens de sidste klosterbygninger måtte falde 1624. Fra 1630-50 bebyggedes grundene omkring Mønten, ikke blot med boliger, men også med stalde, værksteder og butikker, hvilket efterhånden gav karréen Gammel Mønt, Møntergade, Pilestræde og Sværtegade det udseende, den havde kort før bybranden 1728.

Det nuværende Klareboderne 3 opførtes i tiden mellem 1731 og 1734 af murermester Abraham Stou. Dekorationen over porten blev opsat 1904 af Leuning Borch. Bygningen, som erhvervedes 1787 af Søren Gyldendal, har siden huset Danmarks ældste forlag. Inde i porten er opsat en tavle med teksten "I denne bygning har Søren Kierkegaard haft sin daglige gang som elev i Borgerdydskolen 1821-30".


Forrige Indhold Næste

Tilbage til toppen


Navigation:

Indholdsoversigt

Titelark

A . B . C . D . E . F . G . H
I . J . K . L . M . N . O . P
Q . R . S . T . U . V W . X
Y . Z . Æ . Ø . Å


© Selskabet for Københavns Historie 25. august 2006
Valid XHTML | Valid CSS | Copyright | Privatliv | Links til siden | Kolofon |