sti: velkommen > E-bøger > e-Bøger > København. Kulturhistorisk opslagsbog med turforslag
Velkommen
Selskabet
Medlemsområde
Årbogen
Bogtilbud
E-bøger
Eksterne links
Søgning
Hjælp
Kontakt
Forfatter: Jens Fleischer©
Titel: København. Kulturhistoriek opslagsbog med turforslag
Udgivet: Kbh., 1985
Kbh., kobenhavnshistorie.dk, 2006
Del: Afsnit K - Klubber
Note:

 

Klubber

Klubber, selskabelige foreninger, oftest litterært og politisk prægede, som fra 1770erne markerede sig i København. Trykkefrihedsordningen af 14. september 1770 gav klubberne vind i sejlene og adskillige havde deres tilhold i stadens caféer, f.eks. "det engelske Kaffehus paa Christianshavn". Et andet mødested var Det norske Selskab, stiftet 30. april 1774 og atter ophørt 1813. Denne klub havde sin spæde start 1771 i Læderstræde, hos "Kaffe- og Theskænker" Niels Juul, men fejrede sin storhedstid i Sværtegade. Hos Niels Juul kom unge begavede nordmænd, også præstesønnen Johan Herman Wessel, for at læse hjemlandets aviser, hvis ikke for at studere pjecerne om revolutionen i København 17. januar 1772. Wessels syngespil "Kærlighed uden Strømper" må ses som en politisk kommentar til Struenseeskandalen.

Naturligvis måtte klublivet bekymre myndighederne i en politisk nervøs tid, hvorfor statsminister Ove Høegh-Guldberg 10. maj 1780 gav Københavns politimester ordre til at holde et vågent øje med "de saakaldte Clubs" og sætte grænser for deres tilladelighed. I ugeskriftet" Den danske Tilskuer" fra 1793, udgivet af K. L. Rahbek, satiriseres der over klub-fænomenet: "En god Klub er den, hvori der - efter Omstændighederne - drikkes, dobbles, døses eller flanes meget".

Så kom krigen med England 1807-14, hvor klublivet, ifølge grosserer Nicolai Jonathan Meinert, fik en opblomstring. Han erindrer, hvorledes familiefædrene søgte adspredelser i klubberne, læste aviser, "Skielderiet og Statstidendet" og hørte de sidste nyheder fra første hånd. "Denne Klubmani varede under hele Krigen og tabte sig først efter at denne var endt; nu er som Hvermand veed kun Rudera af den tilbage" (erindringer 1846).


Forrige Indhold Næste

Tilbage til toppen


Navigation:

Indholdsoversigt

Titelark

A . B . C . D . E . F . G . H
I . J . K . L . M . N . O . P
Q . R . S . T . U . V W . X
Y . Z . Æ . Ø . Å


© Selskabet for Københavns Historie 25. august 2006
Valid XHTML | Valid CSS | Copyright | Privatliv | Links til siden | Kolofon |