sti: velkommen > E-bøger > e-Bøger > København. Kulturhistorisk opslagsbog med turforslag
Velkommen
Selskabet
Medlemsområde
Årbogen
Bogtilbud
E-bøger
Eksterne links
Søgning
Hjælp
Kontakt
Forfatter: Jens Fleischer©
Titel: København. Kulturhistoriek opslagsbog med turforslag
Udgivet: Kbh., 1985
Kbh., kobenhavnshistorie.dk, 2006
Del: Afsnit K - Kong Hans' Vingård, Vingårdsstræde 6
Note:

 

Kong Hans' Vingård, Vingårdsstræde 6

Kong Hans' Vingård består af et porthus fra 1830 (nærmest Bremerholm) og et lidt højere forhus. Kælderen og stueetagen i sidstnævnte er sandsynligvis opført af Erik af Pommern, efter at han i 1416 havde lagt den tidligere bispeby under kronen. Kælderetagen, hvor de gotiske hvælvinger er bevaret, lå oprindelig i niveau med det omkringliggende terræn, og i et rum er der afdækket rester af en malet skjoldfrise fra 1450-55. Stueetagen har fungeret som riddersal og endnu ses de middelalderlige mure; bag den tynde facadepuds anes munkestenene og i salen er dybe vinduesnicher.

Det gotiske stenhus hørte til den "Østergård", som fra gammel tid havde ligget på stedet og var nært knyttet til byens forsvar. Måske opførtes stenhuset som afløser for en mindre bekvem, ældre tårnbolig, der lå inden for ringmuren. Man stødte på rester af denne ringmur, da grunden til "Magasin"s hovedbygning udgravedes i 1873. Ringmuren kan have udgjort en del af det kastel "Kringelen", som særligt beskyttede Københavns indsejling.

"Østergård"s kongelige fogeder sørgede ikke blot for det militære forsvar mod angreb fra søsider, men havde også opsyn med det store internationale marked, der hvert efterår fandt sted ved kysten i det nuværende Nikolaj-kvarter. I kong Hans I regeringstid (1481-1513) var her kongelig vingård, hvilket gav navn til ejendommer og senere også til strædet. Et dokument fra 1510 fortæller, at kongen beordrede druer sendt herfra til Kalundborg Slot.

En omvæltning i husets historie var ombygningen 1783-84, hvor vinhandlerne Kaistrup og Bohling lod det forhøje med to etager (kvisten til gaden er dog fra 1796). I denne skikkelse blev Kong Hans' Vingård rammen om flere kunstneriske begivenheder. H. C.Andersen boede til leje en periode og flere af Weyses kompositioner blev uropført her.


Forrige Indhold Næste

Tilbage til toppen


Navigation:

Indholdsoversigt

Titelark

A . B . C . D . E . F . G . H
I . J . K . L . M . N . O . P
Q . R . S . T . U . V W . X
Y . Z . Æ . Ø . Å


© Selskabet for Københavns Historie 25. august 2006
Valid XHTML | Valid CSS | Copyright | Privatliv | Links til siden | Kolofon |