sti: velkommen > E-bøger > e-Bøger > København. Kulturhistorisk opslagsbog med turforslag
Velkommen
Selskabet
Medlemsområde
Årbogen
Bogtilbud
E-bøger
Eksterne links
Søgning
Hjælp
Kontakt
Forfatter: Jens Fleischer©
Titel: København. Kulturhistoriek opslagsbog med turforslag
Udgivet: Kbh., 1985
Kbh., kobenhavnshistorie.dk, 2006
Del: Afsnit K - Kongelige Bibliotek, Det, Christians Brygge 8
Note:

 

Kongelige Bibliotek, Det, Christians Brygge 8

Det Kongelige Bibliotek har over 300 års historie bag sig. Grundlæggeren var Frederik 3., der fra sin ungdom havde dyrket læsning og videnskab. Det vides, at han i 1650erne begyndte mere planmæssige indkøb af bøger. I 1663 ansatte kongen Peder Schumacher, den senere Griffenfeld, som arkivar og bibliotekar. Schumacher sørgede for i sin korte tid som bibliotekar, før ambitionerne drev ham videre op mod magtens tinder, at gøre betydelige bogindkøb i bl.a. Paris, Amsterdam og Venezia. Ved sin død i 1670 havde Frederik 3. skabt en samling på 20.000 bind, der mageligt kunne måle sig med andre europæiske fyrsters. De islandske håndskrifter var også erhvervet i denne periode.

Mens Frederik 3. levede, var bøgerne anbragt på Københavns Slot. Men i 1673 lod Christian 5. opføre en selvstændig biblioteksbygning, hvor Rigsarkivet i dag har til huse (den langstrakte bygning over for Christiansborg). I bygningens mellemetage indrettedes en 80 meter lang sal, hvor der langs ydervæggene var et omløbende galleri båret af 66 søjler med forgyldte kapitæler. Forbilledet for dette arrangement var kardinal Mazarins lange bogsal i Paris, anbragt oven over en hestestald! Inspireret af denne disposition blev Christian 5.s biblioteksbygning forsynet med et arsenal i underetagen, som den opankrede flåde i havnebassinet på den anden side (nu bibliotekshaven) kunne drage nytte af.

Med den lærde historiker Hans Gram som bibliotekar kom der orden i bogbestanden, som han nåede at opføre i et katalog på 11 bind. Gram korresponderede flittigt med udenlandske boghandlere og danske bogtrykkere. Ved sin død 1748 efterlod han en samling på 70.000 bind. Den øgedes snart efter takket være rige donationer fra en af rigets mægtigste, grev Otto Thott som havde sin residens i palæet på Kongens Nytorv, nuværende Franske Ambassade. Blandt hans kostbare gaver bør nævnes over 4.000 manuskripter, en illumineret Dante fra 1300-tallet samt den første bibel trykt uden for Europa. Inden grev Thott døde i 1785, havde biblioteket også modtaget værdifulde orientalske håndskrifter, hjembragt fra Carsten Niebuhrs berømmelige ekspedition til Arabien.

I 1823 var samlingerne svulmet op til 250.000 bind, hvor der til sammenligning var 800.000 bind i Bibliothèque Royale i Paris på samme tid. Med de vigtige tilføjelser i forrige århundrede, deriblandt sprogforskeren Rasmus Rasks samling af orientalske håndskrifter og komponisten C. F. Weyses efterladenskaber, var det nødvendigt at finde en større og mere egnet bygning til opbevaring og betjening af publikum.

Flere søvnige kommissioner nedsattes og de barslede med de mest forskelligartede forslag til bibliotekets kommende placering i København. Da man 1893 pegede på en matrikel med Kongens Bryghus til genbo, protesterede bibliotekets daværende chef, overbibliotekar Chr. W. Bruun med følgende ord: -"en nydelig Beliggenhed! Det vil jo blive en Skandale, som maa modarbejdes efter Evne. Saa er der Grunden inde i Tøjhusgården, og saa er der Grunde i Maanen!"

Efter mange diskussioner opførtes den nye bygning 1898-1906 efter tegninger af professor Hans J. Holm og med J. Magdahl Nielsen som konduktør. Den placeredes i modsatte ende af den da opfyldte tøjhushavn. Stilformerne er noget tunge, hovedsagelig inspireret af romansk byggeskik og med rigeligt brug af granit og sandsten. I den nordre fløj indgår dele af den såkaldte bageribygning fra Christian 4.s tid. Hvælvingerne i denne bygning gav plads til kongens galejer.


Forrige Indhold Næste

Tilbage til toppen


Navigation:

Indholdsoversigt

Titelark

A . B . C . D . E . F . G . H
I . J . K . L . M . N . O . P
Q . R . S . T . U . V W . X
Y . Z . Æ . Ø . Å


© Selskabet for Københavns Historie 25. august 2006
Valid XHTML | Valid CSS | Copyright | Privatliv | Links til siden | Kolofon |