sti: velkommen > E-bøger > e-Bøger > København. Kulturhistorisk opslagsbog med turforslag
Velkommen
Selskabet
Medlemsområde
Årbogen
Bogtilbud
E-bøger
Eksterne links
Søgning
Hjælp
Kontakt
Forfatter: Jens Fleischer©
Titel: København. Kulturhistoriek opslagsbog med turforslag
Udgivet: Kbh., 1985
Kbh., kobenhavnshistorie.dk, 2006
Del: Afsnit K - Københavns Bymuseum, Vesterbrogade 59
Note:

 

Københavns Bymuseum, Vesterbrogade 59

Københavns Bymuseum er indrettet i Den kgl. Skydebanes gamle bygning. Skydeselskabet, hvis historie kan føres helt tilbage til 1443, har nu til huse på det gamle landsted Sølyst ved Klampenborg. Grundstenen blev nedlagt den 29. januar 1782 af generalfiskaI Frederik Vilhelm Wivet, som til lejligheden havde lavet et digt. Dette blev i en dåse anbragt ved grundstenen i stedet for den sædvanlige skik at nedlægge sølvpenge. Byggekapital og skøde til grunden manglede, hvorimod en tegning kunne forevises de forsamlede skydebrødre med opfordring til at støtte byggeriet. Tegningen var leveret af hofmurermester Brandemann, mens hoftømrermester J. Boye Junge havde overopsynet med arbejdet. Bygningen indviedes 10. maj 1787. Boye Junge gjorde også en tegning til den lave sidefløj, som rejstes kort efter og fornyedes 1895.

Byudvikling efter anden verdenskrig truede den fredfyldte plet og selskabet måtte overveje en flytning. 1 1948 solgtes arealet til Københavns kommune. Man overvejede nogle år senere at rejse et stort hotel bag hovedbygningen, der selv skulle reduceres til kulisse, blot tjene som indgang! Det afstedkom en hed debat, bygningen blev skånet og derpå erhvervet med statstilskud af kommunen.

I de smukke gamle rum indrettedes Københavns Bymuseum 1954-56. Museet, som var stiftet 1901 og fra 1925 havde været tilgængeligt på Københavns Rådhus, kunne nu vise sine stærkt forøgede samlinger under bedre vilkår.

Museets hovedformål er at illustrere hovedstadens udvikling fra middelalder til nutid, skiftende slægters præg på gader, huse, boligindretning, handel og torveliv. Her er eksempler på gadedøre, skilte, klokketræk, slutsten og hustavler fra nedrevne ejendomme. Gadebelysningen er også skildret som pendant til de gamle gadelygter, der nu er opstillet i Absalonsgade ved siden af museet.

En overvejende del af udstillingen udgøres af den historisk-topografiske samling af billeder, malerier, stik, tegninger og akvareller, der fortæller om begivenheder af almen interesse.

En sand guldgrube er skydeskiverne fra årene 1752-1846, deponeret af SkydeseIskabet. Det vrimler med morsomme allegorier og værdifulde topografiske detaljer fra 1700- og 1800-tallets København.

En vigtig tilføjelse blev gjort, da en særlig Søren Kierkegaard-samling indviedes 1960. Ved museets indkørsel er om sommeren opstillet en model af København på reformationstiden.


Forrige Indhold Næste

Tilbage til toppen


Navigation:

Indholdsoversigt

Titelark

A . B . C . D . E . F . G . H
I . J . K . L . M . N . O . P
Q . R . S . T . U . V W . X
Y . Z . Æ . Ø . Å


© Selskabet for Københavns Historie 25. august 2006
Valid XHTML | Valid CSS | Copyright | Privatliv | Links til siden | Kolofon |