sti: velkommen > E-bøger > e-Bøger > København. Kulturhistorisk opslagsbog med turforslag
Velkommen
Selskabet
Medlemsområde
Årbogen
Bogtilbud
E-bøger
Eksterne links
Søgning
Hjælp
Kontakt
Forfatter: Jens Fleischer©
Titel: København. Kulturhistoriek opslagsbog med turforslag
Udgivet: Kbh., 1985
Kbh., kobenhavnshistorie.dk, 2006
Del: Afsnit K - Kierkegaard, Søren Aabye (1813-55)
Note:

 

Kierkegaard, Søren Aabye (1813-55)

Hvor Handelsbankens hus ligger på Nytorv, stod indtil 1908 Kierkegaards barndomshjem. Her blev han født 5. maj 1813 og her boede han indtil 27. april 1848. Faderen, Michael Pedersen Kierkegaard, var en usædvanlig begavelse, der havde tjent sig en formue som klædehandler. Han var dybt religiøs, tungsindig og stærkt interesseret i filosofi og teologi, hvilket gik i arv til sønnen. En ældre broder til Søren Kierkegaard var den kendte biskop Peter Chr. Kierkegaard.

Otte år gammel kom Søren i Kjøbenhavns Borgerdydsskole, hvor han allerede mødte spot og ironi, kejtet som han var. Med ordene "Barn har jeg aldrig været" karakteriserede han selv disse år. 1830 blev han student, men hans efterfølgende indtræden i Kongens Livkorps var en fiasko. Han blev resolut afskediget som utjenstdygtig. Så fulgte årene på universitetet med studier fra æstetik til tysk litteratur, afsluttet 1840 med en teologisk embedseksamen. Det skete 3. juli; og 10. september samme år forlovede han sig med Regine Olsen, datter af etatsråd, kontorchef Olsen i Finanshovedkassen.

Fremtiden syntes får så vidt lys. Kierkegaard kunne se tilbage på gode studieår, hvor han havde kunnet dyrke sin elskede bogsamling. Flere bevarede regninger fra boghandler Reitzel vidner herom, og hans velhavende fader måtte punge ud! Vinens glæder havde han heller ikke foragtet. I sin journal skrev han blandt andet: "underlig Ængstelighed, hver Gang jeg efter at have drukket for meget, vaagnede om Morgenen..." Filosoffen Hans Brøchner fortæller, at han 1837 nu og da traf Kierkegaard på en restaurant, og når denne spiste til aften, var det "med en halv Flaske Vin o. desl." Henrik Hertz mindedes ham i sine erindringsnotater "ad vitam", hvor en notits begynder: "I Vita maa mit Bekendtskab med Søren Kierkegaard berøres; mit Bekendtskab med den mig ganske ubekendte unge Student, der i Studenterforeningen laa i en magelig Stilling paa en Sofa (omtr. 1836) og tiltalte mig i en fortrolig Tone som en gammel Bekendt. Vi mødtes efter den Tid ofte, dog kun paa Gader, offentlige Steder og dsl., og jeg syntes meget godt om hans muntre forstandige Underholdning..."

1841 blev et kriseår. Da Søren Kierkegaard havde disputeret for magistergraden den 29. september, afhandlingen lød "Om Begrebet Ironi med stadigt Hensyn til Sokrates", hævede han 11. oktober derefter sin forlovelse med Regine. I sin fortvivlelse derover rejste han til Berlin, hvor han blev vinteren over. Efter denne tid fulgte de alvorlige værker, først "Enten-Eller" tidligt 1843, senere samme år "Frygt og Bæven" og "Gjentagelsen". Disse værker dannede optakten til hans "pseudonyme" forfatterskab, eftersom de, sammen med de senere forfattede, blev udgivet under forskellige dæknavne. Johannes Climacus, Vigilius Hafniensis, Hilarius Bogbinder, Frater Taciturnus etc. fandt Kierkegaard på at kalde sig.

Så fulgte de første angreb på ham 2. januar 1846 i Corsaren, og 1854 kom den sidste, afgørende krise, da Martensen i sin mindeprædiken over biskop Mynster kaldte denne for et "Sandhedsvidne". Med udgangspunkt i dette førte Kierkegaard sit stormløb mod statskirken og dens kristendomsforfalskning. Hans angreb kulminerede i en række artikler maj-september 1855 i "Øjeblikket", flyveblade, som han udgav. De psykiske anstengelser tærede på helbredet, så meget, at han 2. oktober samme år faldt om på gaden. Man førte straks Kierkegaard til Frederiks Hospital i Bredgade, hvor han døde 11. november.


Forrige Indhold Næste

Tilbage til toppen


Navigation:

Indholdsoversigt

Titelark

A . B . C . D . E . F . G . H
I . J . K . L . M . N . O . P
Q . R . S . T . U . V W . X
Y . Z . Æ . Ø . Å


© Selskabet for Københavns Historie 25. august 2006
Valid XHTML | Valid CSS | Copyright | Privatliv | Links til siden | Kolofon |