sti: velkommen > E-bøger > e-Bøger > København. Kulturhistorisk opslagsbog med turforslag
Velkommen
Selskabet
Medlemsområde
Årbogen
Bogtilbud
E-bøger
Eksterne links
Søgning
Hjælp
Kontakt
Forfatter: Jens Fleischer©
Titel: København. Kulturhistoriek opslagsbog med turforslag
Udgivet: Kbh., 1985
Kbh., kobenhavnshistorie.dk, 2006
Del: Afsnit S
Note:

 

Svinehold

Svinehold hørte i gamle dage til Københavns værste plager, en gene for næsen og ubekvemt for trafikken i gaderne. Frederik 2. indledte felttoget mod dem ved 1564 at forbyde svinene adgang til Nicolai Kirkegård. Den skulle indhegnes "og derfor gøres nødtørftige Riste og Porte, saa at Svin og Fæ udelukkes og ingen Age- eller Ridevej derover bliver. . .".

Et forbud mod overhovedet at holde svin i hovedstaden, hvad enten det var på åben gade eller i lukket sti, udstedtes 12 år senere. De ildesete dyr synes derefter at have fortrukket til byens marker, hvor de imidlertid også var uønskede. Kongen måtte 1585 udstede et forbud, eftersom de gjorde skade på stadens indhegnede marker. Men modstanden var hård og 1587 måtte Frederik 2. lade bøden skærpe. Det var atter forgæves. Et kongebrev af 1596 kunne lakonisk meddele: "Vi komme i Forfaring, at denne vor Forordning fast ringe agtes".

Endnu i 1700-tallet fortsatte myndighederne med at fordrive svinene fra byen. 1709 blev det overhovedet forbudt at føde svin på sti indenfor Københavns volde. Dog trodsede slagtere og brændevinsbrændere alle forbud. Man kunne endog læse avisannoncer om bortløbne eller forsvundne svin. 1764 stod således averteret: "En stor, lang, hvid Soe med lange Ører og Rumpe er i Dag af en Gaard i Tvergade bortløben, for hvis Opdagelse loves en billig Ducør". Året 1765 gav avis læserne ligeså underholdende meddelelser, f.eks. "Af en Gaard i Kalleboderne er i Torsdags Eftermiddag tvende smaa, hvide Griise bortløbne, af hvilke den ene havde en liden Klokke om Halsen og den anden et Baand".

Men lugten rev i næsen, også i stadsfysikus Wandelers, og han gjorde 1771 kraftigt opmærksom derpå. Især var svinene talrige på Christianshavn, og den ihærdige Struensee indskærpede forbudet over for brændevinsbrænderne, der ønskede at fede svin på sti. Trods en regn af bøder fortsatte svineholdet, om end i det dulgte. Således blev en postkommissær 1779 grebet i at skjule to halvvoksne svin i en jordkælder under sin forstue. Endnu 1840 opgives der at være 739 svin i København.


Forrige Indhold Næste

Tilbage til toppen


Navigation:

Indholdsoversigt

Titelark

A . B . C . D . E . F . G . H
I . J . K . L . M . N . O . P
Q . R . S . T . U . V W . X
Y . Z . Æ . Ø . Å


© Selskabet for Københavns Historie 25. august 2006
Valid XHTML | Valid CSS | Copyright | Privatliv | Links til siden | Kolofon |