sti: velkommen > E-bøger > e-Bøger > København. Kulturhistorisk opslagsbog med turforslag
Velkommen
Selskabet
Medlemsområde
Årbogen
Bogtilbud
E-bøger
Eksterne links
Søgning
Hjælp
Kontakt
Forfatter: Jens Fleischer©
Titel: København. Kulturhistoriek opslagsbog med turforslag
Udgivet: Kbh., 1985
Kbh., kobenhavnshistorie.dk, 2006
Del: Afsnit S - Skovserkonerne
Note:

 

Skovserkonerne

Skovserkonerne ved Gammelstrand havde tidligere et af byens mest søgte torve, hvor de solgte fisk fra Skovshoved og Tårbæk. Deres vigtigste kendetegn var oprindelig en fiskekurv, som blev båret, fastbundet på ryggen, hele vejen til staden. I 1700-tallet var skovserkonerne allerede kendt for deres skrappe sprog. Et flyveblad fra 1774 bemærker, at "forleden Torsdag var ved Gammelstrand ikke Slagsmaal en hel Dag og man hørte ikke et Skjældsord en halv Time".

Fire år senere gjorde avisen "Aftenposten" megen grin af madammerne ved kanalen: "Ved Gammel Strand bliver Løverdag Formiddag opført et gammelt Skuespil, Skiendegiesten kaldet... Stoffet til dette Stykke er taget af Abelones Aftenfortællinger. Man venter Stykket vil finde Bifald. Til Slutning danses Balletten Sladdertasken, hvori 12 Fiskekurve sees at danse mellem Danserindernes Øren, og endes med en Eloge over alle Aalehoveder, Ulkemaver og Torskegab".

Filologen Nicolai Abrahams fortæller, at der i hans tidligste barndom (omkring 1800) stod en pæl ved kanalen, hvortil der var fastgjort et halsjern med kæde. Blev en af fiskerkællingerne for støjende og uregerlig, var et par af byens vægtere parat til at sætte hende i denne "gabestok".

Fiskerkonerne kom atter i søgelyset, da det satiriske blad "Uglen" i 1857 skreven harmdirrende artikel: "Naar Sandheden er den, at 22 Mennesker lade sig trække halvanden Miil af et Par magre Krikker i den stærke Sommerhede, da er det sandelig ikke noget at giøre sig vittig over. . . hvad Enhver, der vil uleilige sig ud paa Strandvejen kan see med sine egne Øine - hvormeget et Par saadanne ulykkelige Heste maa slæbe paa:

21 Skovshoved koner à 12 Lispund252Lpd.
11 Kudsk 11 Lpd.*11Lpd.
2121 Kurve med forskjellige Vare fra Byen à ½ Lpd. pr. Kurv10Lpd.
11 jernbeslagen Vogn70Lpd.
_______________
343Lpd.
_______________

* Lispund = 8 kg

En saadan Byrde paalægger man to magre Heste i det oplyste Aar 1857 - paa en Tid, hvor Humaniteten siges at florere og hvor Politiet daglig færdes paa Strandveien!"


Forrige Indhold Næste

Tilbage til toppen


Navigation:

Indholdsoversigt

Titelark

A . B . C . D . E . F . G . H
I . J . K . L . M . N . O . P
Q . R . S . T . U . V W . X
Y . Z . Æ . Ø . Å


© Selskabet for Københavns Historie 25. august 2006
Valid XHTML | Valid CSS | Copyright | Privatliv | Links til siden | Kolofon |