sti: velkommen > E-bøger > e-Bøger > København. Kulturhistorisk opslagsbog med turforslag
Velkommen
Selskabet
Medlemsområde
Årbogen
Bogtilbud
E-bøger
Eksterne links
Søgning
Hjælp
Kontakt
Forfatter: Jens Fleischer©
Titel: København. Kulturhistoriek opslagsbog med turforslag
Udgivet: Kbh., 1985
Kbh., kobenhavnshistorie.dk, 2006
Del: Afsnit V - Vor Frelsers Kirke, Sankt Annæ Gade
Note:

 

Vor Frelsers Kirke, Sankt Annæ Gade

Bygningen blev opført 1682-96 med Lambert van Haven som arkitekt. Han var 1671 blevet ansat som kongens bygningschef, men udnævntes også til inspektør over maler- og billedhuggerkunsten samt "alle didhen hørende Kunster". Kirken på Christianshavn skulle afløse den første beskedne kirkebygning, som 1640 var opført af træ. Grundstenen til den nye blev nedlagt 19. oktober 1682.

Som grundplan er valgt korsformen med kvadratisk midtparti, og svarende dertil danner det indre et stort rum, hvis hvælvinger understøttes af fire midterpiller. Murene hviler på en høj granitsokkel og deles ved murstenspilastre. De stærkt fremspringende, forkrøppede gesimser er typisk for barokken, men nærmest en påvirkning fra udlandet kommer det snoede spir. Dette blev opsat af Lauritz de Thura 1750, som fik ideen dertil ved at studere spiret på universitetskirken Sant' Ivo delle Sapienza, en af de berømteste barokkirker i Rom. Sneglegangens udvendige trappe tæller ca. 150 trin og er forsynet med et forgyldt gelænder. øverst på spiret er sat en globus kronet af en tre meter høj forgyldt frelserfigur. Da Frederik 5. 28. august 1752 besteg det færdiggjorte spir, lød der salut fra 27 kanoner anbragt på kirkepladsen. Kobbersmed Jacob Høvinghoff var ansvarlig for udførelsen af Frelser-figuren.

1694 bestilte Christian 5. hos Nicodemus Tessin den Yngre et alter til kirken. Han brugte som forlæg den italienske billedhugger og arkitekt Gian Lorenzo Berninis alter i SS. Domenico e Sisto i Rom. Alteret, som er i italiensk høj barok, blev udført efter Tessins model. Først 1732 kunne det store alter indvies, efter at dets mange dele var samlet. Søjlerne er af rød flammet fransk marmor.

Den prægtige orgelfacade er et arbejde af Chr. Nerger og bærer årstallet 1698. To imponerende stukelefanter bærer facaden, som er to stokværk høj.


Forrige Indhold Næste

Tilbage til toppen


Navigation:

Indholdsoversigt

Titelark

A . B . C . D . E . F . G . H
I . J . K . L . M . N . O . P
Q . R . S . T . U . V W . X
Y . Z . Æ . Ø . Å


© Selskabet for Københavns Historie 25. august 2006
Valid XHTML | Valid CSS | Copyright | Privatliv | Links til siden | Kolofon |