sti: velkommen > E-bøger > e-Bøger > Jævnførelsesregistre over Københavns Matrikel - Sankt Annæ Øster kvarter
Velkommen
Selskabet
Medlemsområde
Årbogen
E-bøger
Eksterne links
Søgning
Hjælp
Kontakt
Forfatter: Bjørn Westerbeek Dahl
Titel: Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008
Udgivet: Kbh., www.kobenhavnshistorie.dk, 2010
Del: Indholdsoversigt til Sankt Annæ Øster kvarter
Note:

 

Sankt Annæ Øster kvarter

Matrikel 1-100 101-200 201-300 301-400 401-500
Alle matrikler

Matrikel 1-100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16 †
16, 66 B & 68 B (fra 1953: 16)
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30 Nyhavn 59: Guldmagerens Hus
31 †
32
33
34
35
36 †
36 & 37 (fra 1953: 36)
37 †
38
39
40 †
40 (nyt nummer) Skuespilhuset
40 & 41 †
41 †
41
42 †
42 A †
42 A †
42 A & B †
42 A & B & 43 †
42 A, B & C (fra 1953: 42 A)
42 B †
42 B †
42 C †
42 C 1 †
42 C 2 †
42 C 3 †
42 D
42 E
42 F †
42 F & 331 (1953: 42 F)
43 †
43 A †
43 B †
44
45
46
47
48
49
50 †
50 & 51 (fra 1953: 50)
51 †
52
53
54
55
56
57 †
57 A
57 B
57 C
57 D
57 E
58
59 †
59 A
59 B
60 †
60 & 63 B (fra 1953: 60)
61
62
63 †
63 A
63 B †
64
65
66 †
66 A
66 B
66 B & 68 B †
67
68 †
68 A
68 B †
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
82, 83 & 84 (fra 1953: 82)
83 †
83 & 84 †
84 †
85
86
87
88
89
90 †
91 †
92 †
93
94 †
94 & 95 †
95 †
96 †
97 †
98 †
99 †
100 †
Matrikel 101-200
101 †
102 †
103 †
104 †
105 †
106 †
107 †
108
109
110
111
112
113
114
115 †
115 A
115 B
115 C
116
117 (efter 1845 også betegnet 117 A)
117 A, se 117
117 B †
118 †
118, 119 & 117 B (fra 1953: 118) Assurandørernes Hus
119 †
120
121
122
123 Det Gule Palæ
124 Schacks Palæ Christian den 9.s Palæ
125 Brockdorffs Palæ Frederik den 8.s Palæ Frederik den 9.s Palæ
126
127 †
128 †
128 † (nyt nummer)
128 A †
128 B †
129 †
129 (nyt nummer)
129 A †
129 B †
130
131
132 †
132 A †
132 B †
133 †
134
135
136
137
138 †
139 †
139 & 140 (fra 1953: 139)
140 †
141
142 †
142 A
142 B
142 C
142 D
142 E
142 F Kunstindustrimuseet
143
144 †
145 †
146 Morten Farums Gård
147 †
147 A †
147 B
147 C
147 D
148 Levetzaus Palæ Christian den 8. Palæ
149 Dronningens Ridehus
150 Moltkes Palæ Christian den 7.s Palæ
151
152 †
153 †
154
155 Den Collinske Gård
156
157
158 †
159
160
161
162
163
164 †
164 & 165 (fra 1953: 164)
165 †
166
167
168
169
170 †
170 A Lindencrones Palæ
170 B
171 Schimmelmanns Palæ Odd-Fellow Palæet
172
173
174 †
174 A
174 B
175
176
177 †
177 & 178 (fra 1953: 177)
178 †
179 Dehns Palæ
180 †
180 A Titkens Gård
180 B
180 C
180 D
180 E
181 Kirurgisk Akademi Medicinsk Museion
182
183 †
183 A †
183 A & 327 (fra 1953: 183 A)
183 B †
183 B & 183 C †
183 C †
184 †
184 A
184 B †
184 B & 285 A †
184 C
184 D & E †
184 F †
184 G †
184 G †
184 G, H & J †
184 G, H & J (fra 1953: 184 G)
184 H †
184 H & J †
184 H & J †
184 J †
184 K
185 † (fra 1831 undertiden betegnet 185 A)
185 & 259 (fra 1953: 185) Frederiks Kirke, Marmorkirken
185 A, se 185
185 B †
186
187
188 †
188 & 277 (fra 1953: 188)
189
190
191 †
191 & 192 B (fra 1953: 191)
192 (efter 1854 undertiden betegnet 192 A)
192 A † Efter 1854 alternativ betegnelse for 192
192 B †
193
194 †
195
196
197
198
199 †
200 †
Matrikel 201-300
201 †
202 †
203 †
204 Kanneworffs Hus
205 †
206 †
206 (nyt nummer)
206 A †
206 B †
207 †
207 & 212 B †
208 †
208 & 209 †
209 †
210 †
211
212 †
212 A
212 B †
213 †
214 †
215
216 †
217 †
218 †
219
220
221 †
222 †
223
224
225
226 †
227 †
228 †
229
230
231 †
232 †
232 & 233 †
233 †
234 Sankt Annæ Passage
235
236 †
236 & 273 B (fra 1953: 236)
237
238
239
240
241
242
243
244 †
244 & 280 †
244 A
244 B & 280 (fra 1953: 244 B)
245
246
247 †
247 & 278 D 2 †
248 Danneskiold-Laurvigs Palæ Jernmagasinet
249
250 Den Barnekovske Gård
251
252
253
254
255 †
256
257
258 †
259 †
260
261 †
261 A
261 B
262
263 Østre Landsret
264 †
264 & 265+ (fra 1953: 264)
265 †
266 †
267 †
268 †
269 †
269 & 184 F (fra 1953: 269)
270
271
272
273 †
273 A
273 B †
274
275
276 †
277 †
278 †
278 A Moltkes Palæ Håndværkerforeningen
278 B
278 C
278 D †
278 D 1 †
278 D 2 †
278 E
279
280
281 †
281 A
281 B Hansens Palæ
282 †
283 †
284
285 †
285 A †
285 B †
285 C †
286 †
287
288
289 †
289 & 290 A (fra 1953: 289)
290 †
290 A †
290 B †
290 C †
291
292 †
292 A †
292 B †
292 C †
293 †
294 †
294 & 295 (fra 1953: 294)
295 †
296
297 †
297 & 298 (fra 1953: 297)
298 †
299 (fra 1856 undertiden betegnet 299 A)
299 A, se 299
299 B
300
Matrikel 301-400
301
302 Det Blå Pakhus
303 †
304 †
304 & 293 †
305 †
305 A †
305 B †
306 †
306 A †
306 B †
306 C †
307 †
307 & 132 B †
308 Toldvæsenets vagtbygning
309
310 †
310 A †
310 B †
310 C † (fra 1870: Øster Vold Kvarter 67) Esplanadepavillonen
310 D
310 E
310 F
311
312
313 Bedemændenes lighus
314
315 †
315 † (nyt nummer)
316 †
317 †
318
319
320
321
322
323
324
325 †
326
327 †
328 †
329 †
330
331 †
332
333
334
335
336
337 Alexander Newsky Kirke
338
339 †
340 †
341
342 †
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355 †
356
357
358 †
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368 Thotts Palæ
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378 †
379
380
381
382 †
383
384
385
386 †
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399 Det Classenske Fideikommis
400
Matrikel 401-500
401 Vestindisk Pakhus
402
403
404
405
406
407
408
409
   
Matrikelnumre udgået i perioden 1689-1756
1689/34
1689/35
1689/111 Toldboden
   
Matrikelnumre udgået i perioden 1756-1806
1756/44
   
Matrikelnumre overført til Købmager Kvarter 1806
1756/171
1756/172
1756/173
1756/174
1756/175
1756/176
1756/177
1756/178
1756/179
1756/180
1756/181
1756/182
1756/183
1756/184
1756/185
1756/186
1756/187
1756/188
1756/189
   

Tilbage til toppen


Søg:

Loading

© Selskabet for Københavns Historie 10. februar 2010
Valid XHTML | Valid CSS | Copyright | Privatliv | Links til siden | Kolofon |