sti: velkommen > E-bøger > e-Bøger > Jævnførelsesregistre over Københavns Matrikel - Vester kvarter
Velkommen
Selskabet
Medlemsområde
Årbogen
E-bøger
Eksterne links
Søgning
Hjælp
Kontakt
Forfatter: Bjørn Westerbeek Dahl
Titel: Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008
Udgivet: Kbh., www.kobenhavnshistorie.dk, 2010
Del: Indholdsoversigt til Vester kvarter
Note:

 

Vester kvarter

Matrikel 1-100 101-200 201-300
Alle matrikler

Matrikel 1-100
1 Domhuset
2
3 †
3 & 4 A (fra 1953: 3)
4 †
4 A †
4 B †
4 B & 5 (fra 1953: 5)
5
6
7 †
8 †
9
10
11
12
13
14
15
16 †
16 & 62 B (fra 1953: 16)
17 †
17 & 62 A
17, 60, 61 & 62 A (fra 1953: 17)
18 †
19 †
20
21
22 †
23
24
25
26
27
28
29 †
30 †
31 †
32
33
34
35
36 †
37 †
38
39
40
41
42
43 †
44
45
46
47
48
49
50 †
51 †
52
53 †
54
55 †
56 †
57 †
57 & 58 †
58 †
59 †
60 †
61 †
62 †
62 A †
62 B †
63 †
64 †
65 †
66 †
66 & 67 (fra 1953: 67)
67 †
68 †
69 †
70 †
71 †
72 †
73 †
74 †
75 †
76 †
76 & 122 C (fra 1953: 76)
77
78
79
80 †
80 & 81 (fra 1953: 80)
81 †
82
83 †
84 †
85
86 †
87 †
88 †
89
90
91
92
93 †
94
95
96 †
97 †
98 †
99 †
100 †
Matrikel 101-200
101 †
101 & 102 †
102 †
103
104 †
105
106
107 †
108
109
110
111
112
113 †
114
114 & 122 B †
115 †
116
117
118
119
120
121 †
122 †
122 A †
122 B †
122 C †
123 †
124 †
125 †
126 †
127 †
128 †
129 †
130 †
131 †
132 †
132, 133 & 134 (fra 1953: 132) Vartov
133 †
134 †
135 †
136 †
137 †
138 †
139 †
140 †
141 †
142
143 †
144
145
146
147
148
149 †
149 & 143 (fra 1953: 149)
150 †
150 A
150 B
151 †
152 †
153 †
154 †
155 †
156
157 †
158 †
159 †
160 Vartovs kirkesal
161 †
162 †
162 & 163 (fra 1953: 162)
163 †
164
165 †
166 †
167 †
168 †
169 †
169 & 287 (fra 1953: 169)
170
171 †
172
173 †
174 †
175 †
176
177
178
179 †
180 †
181
182 †
182 & 237 B (fra 1953: 182)
183 †
183, 184 B & 239 (fra 1953 183)
184 †
184 A †
184 B †
185
186
187 Holsteins Palæ
188 †
189 Det Harboeske Enkefruekloster
190
191 †
192 †
193 †
194 †
195 †
196 †
197 †
198 †
199 †
200 †
Matrikel 201-300
201 †
202 †
203 †
204 †
205 †
206 †
207 †
208 †
209 †
210 †
211 †
212 †
213
214 †
215 †
216 †
216 & 242 E (fra 1953: til 216)
217
218 †
218 & 242 C †
218, 242 C & 242 D (fra 1953: 218)
219
220
221 †
221 & 222 (fra 1953: 221)
222 †
223 †
224 †
225
226 †
227
228 †
228 A
228 B †
229 †
229 & 228 B †
229, 228 B & & 231 B (fra 1953: 229)
230
231 †
231 A (senere betegnet: 231)
231 B †
232
233 †
233 & 234 B (fra 1953: 233)
234 †
234 A
234 B †
235
236 Barchmanns Palæ
237 †
237 A
237 B
238
239 †
240 †
240 & 208 †
240, 208 & 209 †
241
242 †
242 A
242 B
242 C †
242 D †
242 E †
243 †
243 A
243 B †
244 Borups Højskole
245 †
245 A † Hestegardekasernen
245 B † Civiletatens Materialgård
245 C † Det konglige Hømagasin
245 D † Hømagasinet
246 Garnisonens Materialgård
247
248 †
249
250 †
251 †
252 †
253 †
253 & 254 †
254 †
255 †
256 †
257 (fra 1870: Vestervold Kvarter 25) Den militære manege
258 (fra 1870: Vestervold Kvarter 25) Den militære manege
259 †
259 A †
259 A & 259 B † (fra 1953: 259 A)
259 B †
259 C †
260 † Blåtårn, Københavns Amts Arresthus
261 †
262 (fra 1870: Vestervold Kvarter 28) Søbadeanstalten ved Rysensteen
263 Tidligere Vesterports vagt
264 (fra 1870: Vestervold Kvarter 22) Mølle og våningshus på Gyldenløves Bastion
265 Vejerboden
266 † Gymnastikhus
267 † Observatorium på Gyldenløves Bastion
268 Observatorium på Holcks Bastion
269 (fra 1870: Vestervold Kvarter 26) Lighuset (Druknehuset)
270 (fra 1870: Vestervold Kvarter 27) Materialgården ved Langebro
271 †
272
273 †
274
275
276
277
278 †
279
280 Palace Hotel
281
282
283
284
285 †
286
287
288 †
289 Hestegardekaserne, Materialgården og Postgirobygningen
290 Sankt Clemmentshus
291 Nationalmuseet
292
293
294
295
296
297
298
299
Matrikelnumre udgået i perioden 1689-1756
1689/297
1689/298
1689/299
1689/300
1689/301
1689/302
1689/303
1689/304
1689/305
1689/306
1689/307
1689/308
1689/309
1689/310 Et gammelt vagthus
1689/311
1689/312
1689/313
1689/314
1689/315
1689/316
1689/317
1689/318
1689/319
1689/320
1689/321
1689/322
1689/323
1689/324
1689/325
1689/326
1689/327
1689/328
1689/329
1689/330
1689/331
1689/332
1689/333
1689/334
1689/335
1689/336
1689/337
1689/338
1689/339
1689/340
Matrikelnummer udgået i perioden 1756-1806
1756/46 Vartov Kirkegård
   
Tømmerpladserne
Tømmerplads 1 & 2
Tømmerplads 3
Tømmerplads 4
Tømmerplads 5 & 6
Tømmerplads 7
Tømmerplads 8
Tømmerplads 9
Tømmerplads 10
Tømmerplads 11 & 12
Tømmerplads 13 & 14
Tømmerplads 15
Tømmerplads 16
   

Tilbage til toppen


Søg:

Loading

© Selskabet for Københavns Historie 10. februar 2010
Valid XHTML | Valid CSS | Copyright | Privatliv | Links til siden | Kolofon |