sti: velkommen > E-bøger > Forfatterindeks > Byfogedens vognægtregnskaber
Velkommen
Selskabet
Medlemsområde
Årbogen
E-bøger
Eksterne links
Søgning
Hjælp
Kontakt
Forfatter: Samlet af Bjørn Westerbeek Dahl©
Titel: Byfogdens vognægtregnskaber 1624 -
Udgivet: Kbh., kobenhavnshistorie.dk, 2006
Del: Regnskaber fra 1626
Note:  

 

Byfogedens vognægtregnskaber 1626

 

Dato Person Vogne Til Bem
1626-01-01 En af kongens drabanter 1 Kronborg
1626-01-03 Mogens Kaas 1 Køge
1626-01-03 Holger Jensne, ligger på Slottet 1 Helsingør
1626-01-05 Frederik, en af liggerne 1 Helsingør
1626-01-05 Nikolaj Helvaderus 1 Roskilde
1626-01-05 De unge herrers kammertjener 1 Kronborg
1626-01-05 Niels Madsen, kancellibud 2 Roskilde
1626-01-09 David Balfour, skibsbyggers tjener 1 Helsingør
1626-01-09 Poul Carstensen, bud ved Dronningens Kancelli 1 Køge
1626-01-09 Niels Eriksen, foged på Hedemarken 3 Helsingør
1626-01-10 Tage Thotts tjener 4 Roskilde
1626-01-10 En af liggerne på Slottet 1 Roskilde
1626-01-10 Prinsens kammertjener 1 Roskilde
1626-01-12 Corfitz Rosenkrantz 1 Roskilde
1626-01-13 Christian Ulrichs tjener 2 Roskilde
1626-01-13 En af kongens tjenere 1 Roskilde
1626-01-13 Erik Iversen 1 Roskilde
1626-01-16 Biskoppen af Bremens tjener 2 Helsingør
1626-01-16 En af Prinsens lakajer 1 Roskilde
1626-01-16 Marcus Dør, Ove Høegs tjener 1 Helsingør
1626-01-17 Jørgen Schults tjener 1 Roskilde
1626-01-17 Jørgen Carstensen 5 Roskilde
1626-01-19 Just Tømmermand 1 Helsingør
1626-01-20 En af liggerne 1 Frederiksborg (Hillerød)
1626-01-20 En af kngens officerer 1 Roskilde
1626-01-21 Iver Smidt, en af kongens tjenere 1 Frederiksborg (Hillerød)
1626-01-21 Christoffer Ulfeldt 2 Frederiksborg (Hillerød)
1626-01-21 Peder Poulsen, Jørgen Kruses tjener 1 Roskilde
1626-01-21 Poul Bysser, kaptajn 2 Roskilde
1626-01-21 Roehr, kaptajn 1 Roskilde
1626-01-21 Medemohr, kaptajn 6 Helsingør
1626-01-23 Jens Mogensen, skriver på Hammermøllen 1

1626-01-23 Henrik Hess, kaptajn 2 Helsingør
1626-01-23 Jens Bay, kaptajn 2 Roskilde
1626-01-23 Henrik Hemingsen, ligger 1 Roskilde
1626-01-24 Morten Madsen, hofprædikant 2 Frederiksborg (Hillerød)
1626-01-24 Fyrsten af Bremens gesandter 3 Helsingør
1626-01-24 Jens Munk, kaptajn 5 Roskilde
1626-01-25 Nikolaj Malka 2 Ballerup
1626-01-26 Oluf Madsen, ligger på Slottet 1 Helsingør
1626-01-26 Iver Smidt 5
På kanslerens pas
1626-01-26 Laurids Lauridsen, ligger på Slottet 1 Køge
1626-01-26 Oluf Trold, vognmand 2 Rundt i landet, t/r Kørte stadstjener Hågen Mogensen for at søge efter Inter Lauridsdatter, der havde myrdet sit foster
1626-01-27 To smedesvende 1 Frederiksborg (Hillerød)
1626-01-28 Christoffer Gabriel, enspænder 1 Roskilde
1626-01-28 Anders Jensen og Søren Bondesen, vognmænd 2 Roskilde Kørte Hågen Mogens for at søge efter Inger Lauridsdatter
1626-01-29 Niels Ringsted, fogedsvend 1 Frederiksborg (Hillerød) Med en fange til Jens Matthiessen
1626-01-30 Casper Sadelmager 1 Frederiksborg (Hillerød)
1626-01-31 Poul Henriksen 1 Roskilde
1626-01-31 Christoffer Urne, rentemester 1 Roskilde
1626-02-01 Boje Frederiksen 1 Helsingør
1626-02-01 Knud Jørgensen og Nikolaj Malekou [?] 1 Ballerup t/r
1626-02-03 Prinsens livkarl 1 Frederiksborg (Hillerød)
1626-02-05 Christoffer Urnes tjener 1 Køge
1626-02-05 Holger Jensen, ligger på Slottet 10 Lejren Med nogle pakker klæde
1626-02-05 Berendt Pedersen, underskriver 1 Roskilde
1626-02-06 Niels Køkkenskriver 2 Frederiksborg (Hillerød)
1626-02-07 Niels Lauridsen, Ove Høegs tjener 1 Helsingør
1626-02-08 Niels Sørensen, køkkenskriver 1 Roskilde
1626-02-12 Morten Lauridsen, Tage Thotts foged 3 Helsingør
1626-02-12 Jens Glarmester, ligger på Slottet 1 Roskilde
1626-02-13 Kirsten Munks skrædder 1 Frederiksborg (Hillerød)
1626-02-14 En af liggerne på Slottet 1 Roskilde
1626-02-14 Mogens Kaas 1 Køge
1626-02-14 Herman Slotsfoged på Kronborg 1

1626-02-17 Volrad Lampe, kongens berider 1 Roskilde
1626-02-17 Fru Hilrod Gabriel 2 Helsingør
1626-02-17 Christoffer Urnes tjener 1 Roskilde
1626-02-17 Hofmesterens tjener 1 Roskilde
1626-02-18 Hans, berider 1 Roskilde
1626-02-18 Laurids, knivsmed på Slottet 1 Køge
1626-02-22 Anders Bille, rigsråd 2 Helsingør
1626-02-22 Biskoppen af Bremens tjenere 1 Roskilde
1626-02-22 En af Dronningens tjenere 1 Køge
1626-02-22 Søren Madsen, forrige tugthusfoged 1 Køge
1626-02-23 Rasmus Kolding 1 Kronborg
1626-02-25 Knud Hansen Riber, bøsseskøtte 1 Roskilde
1626-02-26 Prinsen 9 Frederiksborg (Hillerød)
1626-02-28 Jacob Frijwille 1 Roskilde
1626-03-02 Hans Hagendorn 1 Roskilde
1626-03-02 Prinsens skrædder 1 Roskilde
1626-03-02 Henrik Henningsen 1 Roskilde
1626-03-04 Christoffer Urnes tjener 1 Roskilde
1626-03-05 Marcus Dør, Ove Høegs tjener 1 Helsingør
1626-03-05 For Slottet 3

1626-03-06 Kansleren 1 Roskilde
1626-03-06 Hans, plidsfoged på Slottet 1

1626-03-08 Prinsens violist 1 Roskilde
1626-03-09 Anders von Halberstadt 1 Roskilde
1626-03-10 Knud Hansen, i Haven 1 Roskilde
1626-03-10 Arnold Kruse 2 Roskilde
1626-03-13 En af liggerne på Slottet 1 Helsingør
1626-03-13 Laurids Christensen 1 Roskilde
1626-03-13 Oluf, årsknægt 1 Roskilde
1626-03-13 En af liggerne 2 Roskilde
1626-03-14 Laurids Nielsen, renteskriver 1 Kronborg
1626-03-16 Morten Brøgger, årsknægt 1 Kronborg
1626-03-16 Kansleren og Pros Knudsen, kancelliherremand 3

1626-03-17 Bunde Jacobsen, renteskriver 6 Lejren Med penge til lejren
1626-03-17 Mathies Pedersen, ligger 1 Roskilde
1626-03-18 En af Kongens tjenere 1 Roskilde
1626-03-20 Ove Lauridsen, feltprædiker 1 Roskilde
1626-03-20 Mogens Nielsen, kongens bødker 1 Helsingør
1626-03-22 Tønnes Nielsen på Tøjhuset 1 Roskilde
1626-03-23 Poul Maler, i Sankt Peders Stræde 1

1626-03-23 Jørgen Kruses tjener 1 Roskilde
1626-03-24 Henrik Christoffersen, renteskriver 1 Roskilde
1626-03-25 Jacob Reimers, dronningens kancellibud 1 Køge
1626-03-26 Niels Sørensen, Prinsens køkkenskriver 3 Frederiksborg (Hillerød) Med proviant til Frederiksborg
1626-03-26 Jørgen Kruses tjener 1 Roskilde
1626-03-28 Holger Jensen, ligger på Slottet 1 Helsingør
1626-03-28 Mogens Postbud 1 Roskilde
1626-03-29 Mathies Postbud, ligger 1 Kronborg
1626-03-30 Jacob Ulfeldts tjener 1 Kronborg
1626-03-30 En af liggerne 1 Kronborg
1626-03-31 En af Christoffer Urnes tjenere 1 Kronborg
1626-04-01 Mathies Pedersen, ligger 1 Køge
1626-04-02 En af Jacob Ulfeldts tjenere 1 Kronborg
1626-04-04 En af liggerne 3 Roskilde
1626-04-06 Mathies Pedersen, ligger 1 Køge
1626-04-07 Prinsens fyrbøder 1 Frederiksborg (Hillerød)
1626-04-08 De unge herrers køkkenskriver 2 Roskilde
1626-04-10 En af liggerne på Slottet 1 Frederiksborg (Hillerød)
1626-04-10 Henrik Henningsen, ligger 1 Roskilde
1626-04-10 En af liggerne 1 Helsingør
1626-04-11 En af Prinsens tjenere 1 Køge
1626-04-11 En af Prinsens tjenere 1 Frederiksborg (Hillerød)
1626-04-11 Laurids Nielsen, renteskriver 1 Roskilde
1626-04-12 Hans Steenwinkel og en af Kongens Bytækkere 2 Frederiksborg (Hillerød)
1626-04-13 Prinsens boldmester 1 Frederiksborg (Hillerød)
1626-04-13 Jørgen Kruse 3 Frederiksborg (Hillerød)
1626-04-13 Niels Jensen 1 Roskilde Medbragte to fanger fra Kolding på hjemrejsen
1626-04-14 Peder Bundesen, renteskriver 1 Køge
1626-04-14 Hans Pedersen Førrig, Kongens kammertjener 1 Kronborg
1626-04-16 En mand fra Bremen 1

1626-04-16 En af Bartholomæus Haagensens tjenere 1 Køge
1626-04-16 En af kongens enspændere 1 Roskilde
1626-04-16 En anden af kongens enspændere 1 Roskilde
1626-04-18 Mathies Pedersen, ligger 1 Køge
1626-04-18 En anden ligger 1 Frederiksborg (Hillerød)
1626-04-19 Kongens køkkenskriver 1 Frederiksborg (Hillerød)
1626-04-19 Oluf Madsen 1 Roskilde
1626-04-19 Prinsen 2 Frederiksborg (Hillerød)
1626-04-19 Ellen Marsvin 2 Frederiksborg (Hillerød)
1626-04-19 Prinsens kammertjener 1 Frederiksborg (Hillerød)
1626-04-20 Jørgen Seefeldt 2 Roskilde
1626-04-20 Jørgen Orning 1 Roskilde
1626-04-20 Claus Thosmede, borgmester i Køge 1 Frederiksborg (Hillerød)
1626-04-20 En af Prinsens tjenere 1 Frederiksborg (Hillerød)
1626-04-21 Ove Høegs tjener 1 Helsingør
1626-04-22 En af Kongens bøsseskytter 1 Frederiksborg (Hillerød)
1626-04-22 Prinsens vinskænk 1 Frederiksborg (Hillerød)
1626-04-22 En af liggerne 1 Roskilde
1626-04-22 Melchior kapelmester 1 Roskilde
1626-04-23 Claus Thoschmede 2 Roskilde
1626-04-24 Jørgen Kruse 3 Roskilde
1626-04-24 Laurids Knidsmed, ligger 1 Roskilde
1626-04-24 Poul Henriksen, ligger 1 Roskilde
1626-04-25 Prinsens sølvpop 1 Frederiksborg (Hillerød)
1626-04-25 Frederik Andersen Schiøtte 1 Køge
1626-04-25 En af liggerne 1 Frederiksborg (Hillerød)
1626-04-25 Mikkel Mitchen, årsknægt 4 Roskilde
1626-04-26 Kongens musikanter 11 Roskilde På vej til Herredag i Kolding
1626-04-27 Prinsens kammertjener 1 Frederiksborg (Hillerød)
1626-04-27 Poul Henriksen, ligger 1 Roskilde
1626-04-28 Prinsens kammertjener 1 Kronborg
1626-04-28 Christoffer Ulfeldt 3 Helsingør
1626-04-28 Prinsens livskrædder 1 Frederiksborg (Hillerød)
1626-04-29 Christen Nielsen, kongens mundskænk 2 Roskilde
1626-04-29 En af Prinsens tjenere 1 Roskilde
1626-04-30 En af Prinsens tjenere 1 Roskilde
1626-04-30 En af Prinsens karle 6 Frederiksborg (Hillerød)
1626-04-30 Ernst Werkmann 2 Roskilde
1626-04-30 Jørgen Kruse 2

1626-04-30 Kansleren 3

1626-05-01 Niels Herkock 2 Frederiksborg (Hillerød)
1626-05-01 3 kancelliherremænd 6 Roskilde
1626-05-02 Christen Pedersen, Danske Kancellitjener 1 Roskilde
1626-05-02 Peder Bundesen, renteskriver 1 Helsingør Tur retur
1626-05-03 Peter Gagelmann, apoteker 4 Roskilde Med noget af Prinsens apotek
1626-05-03 Prinsens tjener 1 Frederiksborg (Hillerød)
1626-05-04 Jens Juel, statholder i Norge 4 Roskilde
1626-05-04 Morten Sorgh…, kongens vintapper 1 Kronborg
1626-05-06 Børge Juel 2 Roskilde
1626-05-07 Philip, kongens rotgiesser 2 Frederiksborg (Hillerød)
1626-05-07 Christoffer Iversen, renteskriver 1 Roskilde
1626-05-09 En af kongens højbådsmænd 1 Frederiksborg (Hillerød)
1626-05-10 Marcus Dyr, Ove Høegs fuldmægtig 1 Helsingør
1626-05-11 Prinsens tjener 1 Frederiksborg (Hillerød)
1626-05-11 Jørgen Schultz' tjener 1 Frederiksborg (Hillerød)
1626-05-11 Tord Nielsen 1 Kronborg
1626-05-12 Oluf Snedker, årsknægt 1 Roskilde
1626-05-13 En person 1 Køge
1626-05-13 Henrik Vind 2 Kronborg
1626-05-15 Oluf Madsen, ligger 1 Roskilde
1626-05-15 En af prinsens tjenere 1 Roskilde
1626-05-16 En af Prinsens edelknaber 1 Roskilde
1626-05-17 Jørgen Schultz' tjener 1 Roskilde
1626-05-18 Mogens Kaas' tjener 1 Roskilde
1626-05-18 Jørgen Petersen 1 Helsingør
1626-05-18 Christoffer Urne, rentemester,s tjener 1 Roskilde
1626-05-19 Laurids Nielsen, renteskriver 9 Roskilde Med kongens penge
1626-05-19 Holger Rosenkrantz' tjener 1 Roskilde
1626-05-19 Morten Sorgh, kongens vintapper 1 Frederiksborg (Hillerød)
1626-05-20 2 vognmænd fra København 2 Roskilde Med kongens penge
1626-05-21 Prinsens tjener 1 Roskilde
1626-05-22 De unge herrers tjener 1 Roskilde
1626-05-23 Kanslerens tjener 1 Helsingør
1626-05-23 Kanslerens tjener 1 Gundsømagle
1626-05-23 Mattiis Pedersen, ligger 1 Køge
1626-05-24 Prinsens livskrædder 1 Roskilde
1626-05-24 Prinsens Livskrædder 1 Frederiksborg (Hillerød)
1626-05-25 Hans Pedersen, kongens kammertjener 1 Helsingør
1626-05-26 Jørgen Sørensen, ligger 1 Roskilde
1626-05-26 En person 1 Køge Med godstil Dronningen
1626-05-26 Prinsens skrædder 1 Roskilde
1626-05-28 Morgen Sorgh, kongens vinskænk 1 Kronborg
1626-05-29 Christoffer Urne, rentemester 1 Roskilde
1626-06-02 En af Mogens Kaas' tjenere 1 K
1626-06-02 Jens Juels tjener 2 Kronborg
1626-06-03 Christoffer Urne, rentemester 1 Kronborg
1626-06-03 En af Prinsens tjenere 1 Kronborg
1626-06-04 Søren Randers, Kanslerens tjener 1 Farum
1626-06-04 Ellen Marsvin 4 Frederiksborg (Hillerød)
1626-06-05 Peder Gagelmann, apoteker 1 Roskilde
1626-06-06 Et bud 1 Køge Kørt af Anders Jensen, vognmand, efter kongens skat der af byen
1626-06-06 Jens Henningsen, ligger på slottet 1 Køge På vej til Tryggevælde
1626-06-08 Ellen Marsvins tjener 1 Roskilde
1626-06-10 Jørgen Sørensen, ligger 4 Roskilde Med nogen bryhane til Prinsen
1626-06-12 Frederik Andersen, ligger 1 Roskilde
1626-06-12 Mogens Kaas 1 Køge
1626-06-12 Niels, køkkenskriver 1 Frederiksborg (Hillerød)
1626-06-14 Jørgen Petersen, kongens købmand 1 Roskilde
1626-06-15 Christoffer Urne, rentemester 1 Kronborg
1626-06-15 Jens Juels tjener 1 Roskilde
1626-06-15 Kanslerens tjener 1 Roskilde
1626-06-16 Morten Andersen 1 Roskilde
1626-06-16 Jens Juels tjener 1 Køge
1626-06-16 Tage Thott 1 Køge
1626-06-17 Jørgen Kruses tjener 1 Kronborg
1626-06-17 Jørgen Urnes tjener 1 Kronborg
1626-06-17 Niels Lauridsen, Ove Høegs tjener 1 Roskilde På vej til Prinsen
1626-06-20 De unge herrers køkkenskriver 2 Roskilde
1626-06-20 Kirstine Munks skrædder 1 F
1626-06-20 En ligger på Slottet 1 Køge
1626-06-20 En ligger på Slottet 1 Kronborg
1626-06-20 Erik Krabbe, kongens agent i Sverige 10 Helsingør På vej til Sverige med adskilligt gods
1626-06-21 Marcus Dyr 1 Roskilde Er kongens ordinære postbud mellem DK og S
1626-06-22 En af liggerne på Slottet 1 Helsingør Med to tøner bryhane
1626-06-22 Hans Steenwinkel 2 Frederiksborg (Hillerød) Kaldes "Hans Steenhugger Winkel"
1626-06-22 Prinsens vinskænk 1 Frederiksborg (Hillerød)
1626-06-22 Morgen Andersen, ligger 1 Roskilde
1626-06-24 Christoffer Iversen og Bo Berendtsen, renteskrivere 15 Roskilde Med kongens penge til lejren
1626-06-24 Prinsens behov 1 Frederiksborg (Hillerød)
1626-06-24 Oluf Madsen, ligger på Slottet 1 Helsingør
1626-06-25 Hans Kryde, kongens bygmester 1 Helsingør Kongens "Bøgmester"
1626-06-25 Frederik Andersen, ligger 1 Roskilde
1626-06-25 Uoplyst 2 Roskilde Med noget af Kirstine Munks gods
1626-06-25 En af de unge herrers tjenere 2 Roskilde Med proviant
1626-06-26 Peder Arvedsens tjenere fra Norge 2 Helsingør
1626-06-26 En af Prinsens tjenere 1 Kronborg
1626-06-27 Jørgen Sørensen Schiøtt 1 Køge
1626-06-27 Niels Lauridsen, Ove Høegs tjener 1 Helsingør På vej til Sverige
1626-06-27 Uoplyst 3 Frederiksborg (Hillerød) Med Prinsens gods
1626-06-28 Hans Hagedorn, Prinsens tjener 1 Frederiksborg (Hillerød)
1626-06-28 En af slottets liggere 1 Kronborg
1626-06-28 Jacob Wogard, Prinsens violinist 1 Frederiksborg (Hillerød)
1626-06-29 Lidtmann 1 Roskilde
1626-06-30 Oluf Madsen, ligger 1 Frederiksborg (Hillerød)
1626-06-30 ohan Barnikow 1 Kronborg
1626-06-30 Kanslerens frue 1 Roskilde
1626-07-01 Frederik Andersen, ligger 1 Kronborg
1626-07-02 Ubenævnt 2 Frederiksborg (Hillerød)
1626-07-02 En smed 1 Frederiksborg (Hillerød)
1626-07-02 Matthis Pedersen, ligger 1 Helsingør
1626-07-03 En af liggerne på Slottet 1 Køge
1626-07-03 En af liggerne på Slottet 1 Roskilde
1626-07-03 En af liggerne på Slottet 1 Køge Med kongens breve
1626-07-03 Stig Pors 1 Helsingør
1626-07-03 Stig Port 1 Roskilde
1626-07-04 Pros Knudsen 1 Helsingør
1626-07-04 Anne Lykkes tjener 1 Frederiksborg (Hillerød)
1626-07-04 Otte Kruses tjener 1 Kronborg
1626-07-04 Anders Heldt 1 Roskilde Med adskilligt specerie til de unge herrers behov
1626-07-04 Peder Nielsen, en af kongens skippere 1 Roskilde
1626-07-05 Ubenævnt 1 Køge
1626-07-05 Niels Sørensen, Prinsens køkkenskriver 1 Frederiksborg (Hillerød)
1626-07-06 Jørgen Kruse, sekretær 1 Roskilde
1626-07-08 Jørgen Kruses tjener 1 Roskilde
1626-07-08 Otte Kruse 1 Frederiksborg (Hillerød)
1626-07-08 Jørgen Sørensen, ligger 1 Roskilde
1626-07-08 Prinsens edelknabe 2 Roskilde
1626-07-08 Oluf Madsen, slotsliggr 1 Roskilde
1626-07-09 En af liggerne 1 Køge Med Prinsens breve
1626-07-09 Anders, slotsligger 1 Sorø
1626-07-09 En af liggerne på Slottet 1 Kronborg
1626-07-10 Søren Bondesen og Hagen Mogensen, stadstjenere 1 Amager For at lede efter en løsagtig kvinde
1626-07-11 Hans Kryed, bygmester 1 Helsingør
1626-07-11 Hans Steenwinkel og Jørgen Berendsen, bygningsskriver 1 Køge
1626-07-12 Et bud 1 Roskilde
1626-07-12 Et bud 1 Kronborg
1626-07-12 Uoplyst 10 Roskilde Videre til lejren i Tyskland med kongens penge
1626-07-12 Prinsens kammerjunker og edelknabe 3 Frederiksborg (Hillerød)
1626-07-12 Balthasar Ertmann 1 Roskilde På vej til Wolfenbüttel
1626-07-12 Prinsens kammertjener 1 Frederiksborg (Hillerød)
1626-07-14 Rasmus Kolding, tømmermand 1 Frederiksborg (Hillerød)
1626-07-14 Kirstine Munks håndskriver 1 Frederiksborg (Hillerød)
1626-07-14 Anders Bille 1 Helsingør Havde været i København hos Prinsen
1626-07-15 En af slottets liggere 1 Roskilde
1626-07-15 En af Prinsens tjenere 1 Helsingør
1626-07-16 Otte Kruse 1 Frederiksborg (Hillerød)
1626-07-16 Kirstine Munks tjener 2 Roskilde
1626-07-17 Uoplyst 10 Roskilde Til Prinsens behov
1626-07-17 Sekretæren 2 Roskilde
1626-07-17 Kirstine Munks håndskriver 1 Køge Vognmand Mads Jacobsen
1626-07-18 Eitell Frederich 1 Roskilde
1626-07-18 Jacob Fegaard 1 Frederiksborg (Hillerød)
1626-07-18 Oluf Madsen, ligger 1 Roskilde
1626-07-18 Laurids Knivsmed 1 Helsingør
1626-07-18 Lorens Pogwisch, Prinsens edelknab 1 Frederiksborg (Hillerød)
1626-07-18 Jørgen Urnes tjener 1 Kronborg
1626-07-18 Otte Kruses tjener 1 Køge
1626-07-18 Christoffer Urne, rentemester 1 Roskilde
1626-07-18 Mourids Christoffersen, kancellibud 1 Roskilde
1626-07-18 Prinsens livkarl 1 Kronborg
1626-07-19 Henrik Ramel 1 Roskilde
1626-07-20 Hans Wildtfang, Prinsens kammertjener 1 Roskilde
1626-07-20 Frans Hogendorf, Prinsens livskrædder 1 Frederiksborg (Hillerød)
1626-07-21 Kansleren 1 Roskilde
1626-07-21 Daniel Bille 1 Roskilde
1626-07-21 Jens Juels tjener 1 Kronborg
1626-07-23 Prinsens kammerjunker 1 Kronborg
1626-07-23 Rasmus Kolding, tømmermand 1 Frederiksborg (Hillerød)
1626-07-26 Marcus Pedersen, ligger på Slottet 1 Køge
1626-07-28 Hans Lydersen 1 Køge På vej til Itzehoe
1626-07-28 Niels Sørensen, Prinsens køkkenskriver 1 Frederiksborg (Hillerød)
1626-07-28 Jørgen Sørensen, ligger 1 Roskilde
1626-07-28 En syg person fra lejren 1 Frederiksborg (Hillerød)
1626-07-29 Stephen, smed på kongens kobbermølle 1 Kronborg
1626-07-29 Anders, sværdfegter 1 Roskilde
1626-07-31 Matthis Pedersen, ligger 1 Roskilde
1626-08-1 Hans Kuudigh, kongens vintapper 1 Frederiksborg (Hillerød)
1626-08-02 En af Prinsens tjenere 1 Frederiksborg (Hillerød)
1626-08-02 Mattiis Pedersen ligger på Slottet 1 Køge
1626-08-02 En af Slottets liggere 1 Roskilde
1626-08-02 En af Prinsens tjenere 1 Frederiksborg (Hillerød)
1626-08-03 Niels Friis' tjener 1 Roskilde
1626-08-03 Prinsens køkkenskrivers tjener 1 Frederiksborg (Hillerød)
1626-08-04 Jørgen Sørensen, ligger 1 Køge
1626-08-04 En af Slottes liggere 1 Frederiksborg (Hillerød)
1626-08-05 Prinsens køkkenskriver 1 Frederiksborg (Hillerød)
1626-08-06 Hans Hagedorn 1 Frederiksborg (Hillerød)
1626-08-07 Christoffer Iversens, renteskriver 1 Roskilde
1626-08-07 Kongens jægermester 1 Ballerup
1626-08-07 Knud Jørgensen, ridefoged på Slottet 1 Køge
1626-08-08 Prinsens skrædder 1 Frederiksborg (Hillerød)
1626-08-08 Søren Jensen, tjenende i Kongens stalde 1 Frederiksborg (Hillerød)
1626-08-08 Hans Ulriks tjener 2 Roskilde
1626-08-08 En af kongens tjenere 1 Frederiksborg (Hillerød) Kørt af Anders Gydesen, vognmand, t/r
1626-08-08 Henrik, ligger 1 Roskilde
1626-08-08 Mogens Kaas 1 Køge
1626-08-09 Christoffer Jæger 1 Frederiksborg (Hillerød)
1626-08-09 Kansleren 2 Køge
1626-08-09 Hans Holbeeck, Prinsens jæger 1 Frederiksborg (Hillerød)
1626-08-09 Hans Hagedorn 1 Roskilde
1626-08-09 Jacques Fuguart, Prinsens violinist 2 Frederiksborg (Hillerød)
1626-08-10 Stig Pors sekretær 1 Roskilde
1626-08-10 Jacob, Prinsens bartskær 1 Roskilde
1626-08-11 Holger Jensen, ligger 1 Køge
1626-08-11 Pros Knudsen 1 Roskilde
1626-08-11 Kirsten Munks skrædder 1 Frederiksborg (Hillerød)
1626-08-11 Jens Graae, sergent ved Jesper Friis' Regiment 1 Helsingør
1626-08-11 Et postbud 1 Helsingør
1626-08-11 Hans Steenwinkel 1 Slangerup
1626-08-11 Anders Hansen 1 Roskilde
1626-08-11 En af Prinsens edelknaber 1 Frederiksborg (Hillerød)
1626-08-12 Kirstine Munks piger 2 Køge
1626-08-12 Hans Lyders 1 Dragør
1626-08-12 En af liggerne på Slottet 1 Frederiksborg (Hillerød)
1626-08-13 Peder Gagelmann, apoteker 1 Roskilde
1626-08-13 Kirstine Munks livskrædder 1 Roskilde
1626-08-13 Peder Jensen Hollænder 1 Kronborg Med gods tur/retur
1626-08-14 Otte Kruses tjener 1 Frederiksborg (Hillerød)
1626-08-15 Henrik Ramel 2 Roskilde På vej til Prinsens
1626-08-15 Prinsens kammertjener og en af Slottets liggere 2
På vej til Dronningen
1626-08-15 Prinsens edelknaber 1 Roskilde
1626-08-16 En af Prinsens instrumentister 1 Frederiksborg (Hillerød)
1626-08-16 Lucas Hendrichsen, Kirstine Munke tjener 1 Kronborg
1626-08-16 Kongens skibsbygger 1 Køge
1626-08-16 En af Slottets liggere 1 Roskilde
1626-08-17 Christen Roskilde 1 Roskilde
1626-08-17 Marcus Dyr, ordinarie postbud mellem Danmark og Sverige 1 Helsingør
1626-08-17 Hans Albret vom Rodtzchow 1 Helsingør
1626-08-17 Til Kongens behov 1 Kronborg
1626-08-17 Til Kongens behov 1 Frederiksborg (Hillerød)
1626-08-18 Oluf Madsen, ligger på Slottet 1 Kronborg
1626-08-18 Christoffer Frederiksen, Anders Billes tjener 1 Helsingør Havde været i København med penge
1626-08-18 Johan Kundt, sporemager 1 Roskilde
1626-08-18 Pros Knudsen 2 Roskilde På vej til Prinsen på Haderslevhus
1626-08-18 Daniel Bille 2 Roskilde På vej til Prinsen på Haderslevhus
1626-08-19 En af slottets liggere 1 Køge
1626-08-19 Daniel Syller, kongens instrumentist 1 Roskilde
1626-08-20 Daniel Sanger 1 Roskilde
1626-08-20 Holger Jensen Skøtt 1 Roskilde
1626-08-20 Hans Møller Koch, Kongens musikant 1 Roskilde
1626-08-20 Claus Sol og Niels Jørgensen 7 Roskilde På vej til Kongens lejr
1626-08-20 Peder, Apoteker 5 Roskilde Med noget af Prinsens gods
1626-08-21 Pros Knudsen 1 Roskilde
1626-08-21 Kirstine Munks tjener 1 Roskilde
1626-08-21 Hans Brokerup 2 Roskilde
1626-08-22 Otte Kruses tjener 1 Roskilde
1626-08-23 Jacob, Prinsens bartskær 1 Svendstrup
1626-08-24 Henrik Henningsen, ligger 1 Roskilde
1626-08-25 Jacob Slange Orremager 1 Køge
1626-08-25 Christen Friis 3 Roskilde
1626-08-25 Jacob, Prinsens bartskær 1 Helsingør
1626-08-26 Laurids Knudsen, kanslerens tjener 1 Roskilde
1626-08-26 Mattiis Pedersen, ligger 1 Helsingør
1626-08-28 Hans Frederiksen, årsknægt 1 Roskilde
1626-08-28 Axel Arenfeldts tjener 1 Køge
1626-08-31 Lucas Henriksen, Kirstine Munks tjener 1 Roskilde
1626-08-31 Jens Jørgensen, ligger på Haderslevhus 1 Helsingør
1626-08-31 Poul Henriksen, ligger på Slottet 1 Kronborg
1626-08-02 Laurids Knivsmed 1 Kronborg
1626-09-04 Henning Skytte 1 Frederiksborg (Hillerød)
1626-09-04 Henrik Henningsen, ligger 1 Køge
1626-09-06 Laurids Knivsmed 1 Køge
1626-09-06 Knud Jørgensen, ridefoged 1 Roskilde
1626-09-07 En af Ellen Marsvins tjenere 1 Køge
1626-09-07 En af liggerne på Slottet 1 Roskilde
1626-09-07 Søren Poulsen, Erik Krabbes tjener 1 Roskilde Skulle hurtigt til Prinsen med brev fra kansleren
1626-09-08 Jens Jørgensen, ligger på Haderslevhus 1
På hans hjemrejse efter at han havde været i København og i Skåne med Prinsens breve
1626-09-08 Frans, Prinsens skrædder 1 Frederiksborg (Hillerød)
1626-09-12 Peder Nielsen 2 Frederiksborg (Hillerød)
1626-09-12 En af Prinsens tjenere 1 Frederiksborg (Hillerød)
1626-09-12 Ellen Marsvins tjneer 1 Vallø
1626-09-12 En af Ellen Marsvins tjenere 1 Frederiksborg (Hillerød)
1626-09-12 En af kanslerens tjenere 1 Roskilde
1626-09-12 Til Kongens behov 6 Roskilde Med kongens penge
1626-09-12 Prinsens kammertjener 1 Roskilde
1626-09-14 Rasmus Pedersen 1 Roskilde Sendt til Fyn og Jylland for at opkræve "borgerlejrpenge"
1626-09-14 Jørgen Schult 1 Frederiksborg (Hillerød)
1626-09-14 Prinsens sadelmager 2 Frederiksborg (Hillerød)
1626-09-14 Frederik Andersen, ligger 1 Roskilde
1626-09-16 Henrik Henningsen, ligger 1 Kronborg
1626-09-16 Oluf Muele 1 Lolland-Falster For at indkræve "borgerlejerpenge i købstæderne"
1626-09-18 Niels Olsen, slotsfoged på Frederiksborg 1 Frederiksborg (Hillerød)
1626-09-18 Prinsens kammerjunker 1 Køge
1626-09-18 Christen Roskilde, ligger på Slottet 1 Køge
1626-09-18 Berendt Carstensen, rebslager 1 Kronborg
1626-09-16 Jørgen Schult 1 Frederiksborg (Hillerød)
1626-09-18 Prinsens skrædder 1 Kronborg
1626-09-18 Christian Bülow 1 Frederiksborg (Hillerød)
1626-09-19 en af Kongens tjenere 1 Frederiksborg (Hillerød)
1626-09-19 Albrecht Scheels tjener 1 Roskilde
1626-09-19 Just Høeg 1 Roskilde
1626-09-19 Mogens Kaas 2 Roskilde På vej til Nørrejylland
1626-09-20 Jørgen, kammertjener, og Hans Tøndig, munkskænk 2 Frederiksborg (Hillerød)
1626-09-20 Hans Hagedorn 1 Frederiksborg (Hillerød)
1626-09-21 Darby Schot [?] , Prinsens harpenist, og Jacob violinist 3 Frederiksborg (Hillerød)
1626-09-21 Prinsens sekretær 2 Frederiksborg (Hillerød)
1626-09-21 Christian Bülow, Prinsens edelknabe 2 Frederiksborg (Hillerød)
1626-09-21 Morten Madsen, hofprædikant 1 Frederiksborg (Hillerød)
1626-09-21 Jørgen Urne, slotsherre på Kronborg 1 Kronborg
1626-09-21 En af Prinsens jægere 1 Helsingør
1626-09-21 Ellen Marsvin 3 Køge
1626-09-22 Otte Kruse 1 Frederiksborg (Hillerød)
1626-09-22 En af Prinsens edelknabers tjenere 2 Roskilde
1626-09-22 Ellen Marsvin 3 Frederiksborg (Hillerød)
1626-09-23 Jens Høeg 1 Roskilde
1626-09-23 Hans Hagedorn og prinsens vaskepige 1 Roskilde
1626-09-23 Niels Jensen, kancellibud 1 Roskilde
1626-09-23 Jørgen Vind 1 Helsingør
1626-09-23 Stig Pors 1 Frederiksborg (Hillerød)
1626-09-23 Niels Sørensen, Prinsens køkkenskriver 2 Roskilde
1626-09-24 Niels Herrekok og Hans Hagedorn 4 Roskilde
1626-09-24 Prinsens kammerjunker 3 Roskilde
1626-09-24 Henrik Rommel 2 Roskilde
1626-09-25 David, Prinsens maler 1 Roskilde
1626-09-25 Jørgen Kruse og Daniel Bille 6 Roskilde
1626-09-25 Jens Juel 1 Helsingør
1626-09-25 Frans, Prinsens skrædder 1 Frederiksborg (Hillerød)
1626-09-26 Tage Thott Ottsen 2
Efter at have været til Rigsrådsmøde
1626-09-26 Peder Gagelmann, apoteker 4 Roskilde
1626-09-26 Jacob Ulfeldt 4 Roskilde
1626-09-26 Anders Bille 2 Helsingør
1626-09-27 Prinsens lakaj 1 Roskilde
1626-09-27 Holger Rosenkrantz 6 Roskilde
1626-09-27 Hans Frederiksen, ligger 1 Køge
1626-09-27 Jens Juel, statholder i Norge 6 Helsingør
1626-09-27 Jørgen Petersen, værkmester i Børnehuset 1 Ballerup I skoven i Kongens ærinde
1626-09-28 Henrik vom Duanen, ligger 1 Roskilde
1626-09-29 Peder Henriksen, foged i Børnehuset 1 Helsingør T/r: Søgte efter personer, udløbet af Tugthuset
1626-09-29 Prinsens lakaj 1 Roskilde
1626-09-29 Augustus Welowe, en af Kongens tjenere 2 Frederiksborg (Hillerød)
1626-09-30 Jens Jørgensen, ligger på Haderslevhus 1 Roskilde Prinsens pas af 26.9., udstedt på Nyborg Slot
1626-09-30 Christen Roskilde 1 Roskilde
1626-09-30 Henrik von Dulmer, ligger 1 Hørsholm t/r
1626-10-01 Oluf Mikkelsen 1 Roskilde "En mand ved navn…"
1626-10-02 En af kongens tjenere 1 Frederiksborg (Hillerød)
1626-10-02 Steen Børgesen 1 Svanholm Jens Christensen, vognmand, t/r, med breve fra Kongen
1626-10-02 Jørgen Beyer, Prinsens kammertjener 1 Frederiksborg (Hillerød)
1626-10-02 Gabriel Kruuse 3 Roskilde
1626-10-03 Kansleren 2 Roskilde Med kanslerens folk, der skulle føre heste til lejren
1626-10-03 Til Kongens behov 8 Roskilde Med nogle af Kongens penge
1626-10-03 Morten Jacobsen, skriver ved skibsværftet på Lolland 1 Køge
1626-10-04 Henrik Henningsen, ligger 1 Kronborg
1626-10-04 Tage Thott Ottesens tjener 1 Køge
1626-10-04 Hans beridder 2 Frederiksborg (Hillerød)
1626-10-05 Ernstus, sekretær 1 Roskilde Pas af 16.9.
1626-10-05 Otte Kruse 1 Roskilde
1626-10-05 Jacob Slange, sejlmager 1 Køge
1626-10-05 En af kongens renteskrivere 1 Roskilde
1626-10-06 Kansleren 1 Roskilde På vej til Kongen
1626-10-06 Bo Berendsen, renteskriver 1 Roskilde
1626-10-07 Nikolaj Egebrecht 4 Roskilde
1626-10-07 En person 2 Roskilde Med bryhan
1626-10-08 Uoplyst 4 Roskilde Med Prinsens gods
1626-10-08 Uoplyst 2 Roskilde Med bryhan
1626-10-08 Christian Buschmann, Prinsens instrumentist 2 Roskilde
1626-10-08 Jørgen Vind 2 Roskilde
1626-10-08 Otte Friis 1 Roskilde
1626-10-08 Peter Gagelmann, apoteker 2 Roskilde
1626-10-08 Stig Pors' sekretær 2 Roskilde
1626-10-08 Daniel Bille 2 Roskilde Den ene vogn blev kørt af en vognmand fra København, den anden af Richart Vognmand fra Helsingør, da man ikke havde vogne til brug for Bille, der hurtigt skulle med Prinsen til Holsten
1626-10-08 Pros Knudsen 1 Roskilde Kørt af Jens Pedersen, vognmand i Helsingør, da der ikke var vogne til at følge Prinsen
1626-10-09 En af Prinsens tjenere 1 Frederiksborg (Hillerød)
1626-10-09 Nikolaj Heldwaderus 1 Roskilde
1626-10-09 Barbara Wittrup, kanslerens frue 2 Køge
1626-10-10 Marcus Dyr, ordinære postbud til Sverige 1 Helsingør
1626-10-11 Mouritz Christoffersen, kancellibud 1
Mouritz Christoffersen skulle rundt i Sjælland, Lolland-Falster med breve fra Prinsens
1626-10-11 Oluf Madsen, ligger 1 Køge
1626-10-11 Niels Ebbesen, renteskriver 1 Roskilde
1626-10-11 Niels Joensen, kancellibud 1 Roskilde
1626-10-12 En af slottets liggere 1 Helsingør
1626-10-12 Hans Lauridsen 2 Roskilde Med bryhan, der skulle videre til Sorø til de unge herrers behov
1626-10-12 Erik Krabbes tjener 1 Helsingør På vej til Stockholmq
1626-10-12 Oluf Kock, ligger 1 Roskilde Med Hans Urnes begravelsesbreve, t/r
1626-10-13 Matiis Pedersen, ligger 1 Svendstrup
1626-10-13 Lunde Hansen i Havnen [?] 1 Helsingør
1626-10-14 Mikkel Trompeter 1 Roskilde
1626-10-14 Oluf Mule, årsknægt 1 Kronborg
1626-10-16 Mikkel Fegter, Kongens drabant 1 Helsingør
1626-10-17 Oluf Madsen, ligger 2

1626-10-17 Giøler Nettenholst 1 Køge
1626-10-17 Peder Jacobsen, ligger 1 Roskilde
1626-10-18 Jacob Friville, kongens hoftjener 1 Roskilde
1626-10-18 Mattiis Petersen, ligger 1 Helsingør Med Kongens Breve
1626-10-18 Til Kongens behov 4 Roskilde Med nogle af Kongens penge
1626-10-19 En af kammerjunkernes tjener 1 Roskilde
1626-10-19 Hans Steenwinkel 1 Frederiksborg (Hillerød)
1626-10-19 Frederik Andersen, ligger 1
Skulle bestille vogne til Prinsen, der skulle til Holsten
1626-10-20 Prinsens skrædder 1 Frederiksborg (Hillerød)
1626-10-20 Prinsen 1

1626-10-20 Jacob Friville 1 Helsingør
1626-10-20 Uoplyst 1 Frederiksborg (Hillerød) Med Prinsens gods
1626-10-20 Anders Heldt 1 Roskilde Med noget gods, der skulle videre til de unge herrer på Sorø
1626-10-20 En af Prinsens stalddrenge 1 Roskilde
1626-10-23 Pros Knudsen, sekretær 1 Roskilde
1626-10-20 Søren Poulsen, Erik Krabbes tjener 1 Helsingør På vej til Stockholm
1626-10-24 Christian Bülow 1 Roskilde
1626-10-24 Jacob Friville 1 Roskilde
1626-10-24 Christoffer Meisener, jæger 2 Roskilde Med jagttøj
1626-10-20 Gierloff Nettelholdst 1 Helsingør
1626-10-26 Kobbersmeden på Hammermøllen 1 Helsingør
1626-10-26 Peter Gagelmann, apoteker 1 Roskilde Med adskilligt specerii, der skulle til Kongen
1626-10-28 Uoplyst 3 Roskilde Med bryhan til de unge herrer pi Sorø
1626-10-28 Niels Ebbesen 1 Roskilde
1626-10-28 En af Kongens vintappersvende 1 Frederiksborg (Hillerød)
1626-10-28 Jacob, violinist 1 Frederiksborg (Hillerød)
1626-10-30 Peder Svenske, de unge herrers kammertjener, og køkkenskriveren Niels Sørensen 2 Roskilde
1626-10-31 Christoffer Frederiksen, Anders Billes kammertjener 1 Helsingør Han havde i Rentekammeret afleveret den skånske adels rospenge
1626-10-31 En af kongens tjenere 1 Frederiksborg (Hillerød)
1626-10-31 Morten Andersen, brygger 1 Køge
1626-11-1 Daniel Bille 1 Roskilde
1626-11-01 Jens Glarmester 1 Køge
1626-11-02 Prinsens Livkarl 1 Frederiksborg (Hillerød)
1626-11-02 Christen Pedersen, Hans Ulriks tjener 1 Roskilde
1626-11-03 Jens Munk, kaptajn, og David skibsbygger 3 Roskilde
1626-11-08 Anders Friis, renteskriver 2 Roskilde
1626-11-09 Stephen på Kongens kobbermølle 1 Helsingør
1626-11-09 En af liggerne på Slottet 1 Roskilde Med bryhan til Sorø
1626-11-12 Christoffer Iversen, renteskriver 1 Roskilde
1626-11-12 Henrik Skoffenburg, Kongens rustmester 1 Frederiksborg (Hillerød)
1626-11-12 Oluf Madsen, ligger 1 Roskilde
1626-11-14 Kongens harpenist 1 Roskilde
1626-11-14 Gregers Krabbes tjener 1 Roskilde
1626-11-14 Otte Kruses tjener 1 Frederiksborg (Hillerød)
1626-11-14 To drenge i Børnehuset 1 Køge På vej til Frankrig [!]
1626-11-15 Barbara Witrup 1 Kronborg
1626-11-15 Morten Sorgh, Kongens vinskænk 1 Hørsholm For at bestille bryhan til de unge herrer
1626-11-16 Thomas Noll 1 Helsingør
1626-11-16 Laurids Knudsen, renteskriver 1 Helsingør
1626-11-16 Joachim Duber, Kongens hoftrompeter 2 Roskilde Efter Kongens pas, dateret Stade
1626-11-16 Til Kongens behov 1 Roskilde
1626-11-17 Til Kongens behov 1 Roskilde
1626-11-17 Til Kongens behov 1 Kronborg
1626-11-17 Poul Henriksen, ligger 1 Roskilde
1626-11-18 Til Kongens behov 1 Frederiksborg (Hillerød)
1626-11-18 Til Kongens behov 2 Roskilde
1626-11-18 Prinsens livkarl 1 Frederiksborg (Hillerød)
1626-11-20 Henrik Henningsen, ligger 1 Kronborg
1626-11-20 Mattiis Pedersen, ligger 1 Kronborg
1626-11-21 Jens Henningsen, ligger 1 Helsingør
1626-11-21 Peder Jacobsen, ligger 1 Roskilde
1626-11-23 En af Kongens drabanter 1 Helsingør
1626-11-24 Mattiis Pedersen, ligger 1 Køge
1626-11-27 Anders Lauridsen, renteskriver 1 Helsingør Var sendt til Helsingør efter nogle penge
1626-11-27 Søren Andersen, en af Kongens styrmænd 1 Roskilde På vej til Kongens skib, der lå i Bæltet
1626-11-27 Anders Eriksen 1
Med nogle kongebreve
1626-11-28 Jens Henningsen 1 Helsingør På vej til Aggershus
1626-11-29 Anders Bille 2 Helsingør
1626-11-30 6 af Kongens bøsseskytter 1 Kronborg Skulle holde vagt der. Med deres gods
1626-11-30 Knud Jørgensen, redefoged 1 Køge
1626-12-01 Iver Vind 2 Roskilde
1626-12-02 Anthoni Florenz, kaptajn 1 Roskilde
1626-12-03 Erhard Sterck, trompeter 1 Roskilde
1626-12-08 Frans, Prinsens skrædder 1 Frederiksborg (Hillerød)
1626-12-09 Hans Herman, jægersvend 1 Roskilde På vej til Prinsen efter at have afleveret breve til kansleren
1626-12-09 Peter Fox, Kongens drabant 1 Helsingør Med Kongens breve
1626-12-12 Peder Hjulmand, borger i Helsingør 1 Helsingør Var forskrevet til København af kansleren for at antage noget arbejde, "som stor magt var anliggende". Henvisning til Anders Billes pas af 6.11.1626
1626-12-13 Morten Brygger, ligger 1 Frederiksborg (Hillerød) Efter noget af Prinsens gods
1626-12-14 Henrik Henningsen, ligger 1 Roskilde På vej til Kalundborg for at fremsende proviant
1626-12-15 Stig Pors 1 Frederiksborg (Hillerød)
1626-12-16 Marcus Dyr, ord. Postbud 1 Helsingør På vej til Kongens agent i Stockholm Erik Krabbe
1626-12-16 Hans Hagedorn 2 Frederiksborg (Hillerød) Med Prinsens gods
1626-12-16 Mattiis Petersen, ligger 1 Køge På vej til Dronningens rentemester i Nykøbing
1626-12-16 Peder Hernensund, skipper, og Oluf Kolding, tømmermand 1 Roskilde Til Korsør for at besigtige et skib, der var stødt på grund der.
1626-12-17 Christoffer Urne, rentemester 1 Frederiksborg (Hillerød)
1626-12-19 Jørgen Kock, Kongens lutenist 1 Roskilde Til Haderslev
1626-12-19 Prinsens violinist 1 Frederiksborg (Hillerød)
1626-12-20 Hans Lauridsen, kalkskriver her på Slottet 1 Helsingør På vej til Bohus i Norge med Kongens breve
1626-12-20 Jørgen Sørensen, ligger 1 Frederiksborg (Hillerød)
1626-12-22 Morten Jacobsen, skriver ved Kongens skibsværft på Lolland 2 Køge
1626-12-22 En smed fra Køge 1 Køge Med noget jern at forarbejde til Kongens rustvogne
1626-12-22 Otte Kruse 2
Til Prinsen
1626-12-24 Mikkel Walter, Kongens løjtnant 1 Helsingør
1626-12-24 Jørgen Kock, lutenist, og Christian Buschmann, instrumentist 2 Frederiksborg (Hillerød)
1626-12-26 Henning Lützou, en af Kongens edelknaper 1
Pas, udstedet i Stade 19.12.1626
1626-12-28 Søren Rasmussen og Bunde Jacobsen, renteskrivere 15 Roskilde Med penge, der skulle føres til Tyskland
1626-12-28 Kongens vinskænk 1 Roskilde
1626-12-28 Peder Høspler, tjener hos Jacob Ulfeldt 1

1626-12-28 Knud Jørgensen, ridefoged 1 Roskilde Kørt af Mads Jacobsen, vognmand, ca. 14.12.1626
1626-12-29 Erik Krabbes tjener 1 Helsingør På vej til Stockholm
1626-12-29 Mikkel Wolder, løjtnant 1 Roskilde Pas dateret Stade 9.12.
1626-12-29 Jacob Christensen, Dronningens underskriver 1 Køge Havde været i København med skat til Kongen
1626-12-30 Jørgen Sørensen, ligger 1 Helsingør På vej til Kristianstad efter enebær til Dronningen

Forrige Indhold Næste

Tilbage til toppen


Navigation:

Indhold

Vognægtregnskaber 1624

Vognægtregnskaber 1625

Vognægtregnskaber 1626

Vognægtregnskaber 1627

Vognægtregnskaber 1628


© Selskabet for Københavns Historie 26. juli 2006
Valid XHTML | Valid CSS | Copyright | Privatliv | Links til siden | Kolofon |