Indholdsfortegnelse

Z

Zoologisk Museum

Det gamle Zoologiske Museum mod Krystal­gade opførtes 1863-69 efter tegninger af Chri­stian Hansen. Den firefløjede museumsbyg­ning afsluttede udbygningen af universitets­karréen og dens udformning var præget af et nært samarbejde mellem arkitekten og profes­sor zoologiae Japetus Steenstrup. Indretnin­gen afspejlede således den systematiske zoolo­gi, nemlig en opdeling i tre afsnit, hvirveldyr, leddyr og hvirvelløse dyr. I stue-etagen place­redes de hvirvelløse, i mezzanin-etagen an­bragtes leddyrene og de højerestående dyr, hvirveldyrene, blev udstillet i øverste etage.

De fire fløje lukkede sig omkring en stor midtersal overdækket med glastag og her skulle den besøgende vækkes til videnskabelig indsigt og stemmes højtidsfuldt af de udhug­gede ørne, der var anbragt på konsoller højt oppe ved øverste etages buer. Samlingen fin­des i dag i Universitetsparken.