Indholdsfortegnelse

Å

Åbenrå 25

Forhuset blev opført 1733 for "Bilthugger" Friderich Ehbisch. Den oprin­delige facades midterfag var udsmykket med billedhuggerarbejde og indfatninger i alle eta­ger og i kvisten, men det meste fjernedes 1895­-96, da bygningen blev indrettet til pakhus. Endnu er bevaret den kraftigt profilerede ho­vedgesims, brudt af den store kvist, samt de fine lisener og vrængemasken på portbuens slutsten. Ildebrandhuset fremtræder i dag ny­restaureret.

Friderich Ehbisch var en af de betydeligste billedhuggere i første halvdel af 1700-tallet. 1705 fik han bestalling som hofbilledhugger, hvorefter han arbejdede på stuklofter på Ro­senborg (1706) og Frederiksberg Slot (1709), begge steder kendetegnet ved en begejstring for festoner, blomster og løvværk. Et af hans hovedarbejder er barokalteret i Trinitatis Kir­ke (s.d.).

Åboulevarden

Aboulevarden, som rækker over grænsen mellem København og Frederiksberg, blev an­lagt over den gamle Ladegårdså, da den tildækkedes fra 1897. Dette vandløb gravedes i slutningen af middelalderen for at lede vand fra Damhussøen og Lundehussøen frem til København. Men åens navn opstod først efter opførelsen 1623 (") af den nærliggende lade­gård (s.d.). En tragisk begivenhed fandt sted natten til den 27. november 1812, da en karet med seks personer var på vej fra kirkebryllup. Vognen kørte i åen og fire mennesker drukne­de. Tragedien er mindet på en spids sten, som står ud for Aboulevarden nr. 16. Traditionen siger, at stenen rejstes efter ulykken, men da man oprensede den 1827, viste det sig at være en gammel vandstandsmåler, som man havde hugget dato og ulykkesår ind i. En tekst er se­nere blevet udvisket.

Venstrepolitikeren Niels Neergaard fortæl­ler i sine erindringer, hvorledes han som dreng i 1860erne med kammeraterne "drog paa lan­ge Opdagelsesrejser, enten for at finde Lade­gaardsaaens Kilder - efter de store afrikanske Rejsendes Mønster - eller for, forsynede med et mægtigt Reb, at maale dens Længde".