Indholdsfortegnelse

 Tal

5-ØRES-LØBET
Det lille havneudløb mellem Trekroner og Lynetten, jf. 25-øresløbet og 50-øres-Løbet, opstået som en modsætning til Kronløbet. - Kilde: H. P. Jensen, Bygge- og Boligdirektoratet, december 1994.

25-ØRES-LØBET
Det lille havneudløb mellem Trekroner og Lynetten, jf. 5-Øres-Løbet og 50-Øres-Løbet, opstået som en modsætning til Kronløbet. - Kilde: Oplyst af Peter Thorning Christensen.

50-ØRES-LØBET
Sejlrenden mellem Lynetten og Trekroner, opstået som en modsætning til Kronløbet. Kendes også i ældre tid som 5-ØRES og 25-ØRES-LØBET. - Kilde: Oplyst af Peter Thorning Christensen.