Indholdsfortegnelse

 N

NARKOFIRKANTEN
Brugt i 1960'erne for området mellem Hovedbanegården/ Absalonsgade og Vesterbrogade/Sønder Boulevard.

NEGERHYTTEN
Opholdsrum for havnearbejderne på den nordlige del af Christians Brygge. - Kilde: Referat af møde 15.9.1943 om opholdsrum for havnnearbejderne, Rigsarkivet. 1256. Københavns Havn. D-33-5.

NEGERKRÅLEN
Betegnelse for en by i byen. Specifikt benyttet om Nyboder. - Oplyst af Peter Thorning Christensen, januar 1995.

NOKKEN
Den sydlige del af Islands Brygge, der altid har ligget hen som et uorganiseret udbygningsområdet, et "terrain-vague". - Kilde: Helge Scheuer Nielsen: Islands Brygge 1940-1960. 2000, s. 45.

NOKKENS VILLABY
Den helt tilfældige kolonihaveagtige bebyggelse på Nokken (s. d.).

NORDHAVNSTIPPEN
Det opfyldte område i Nordhavnen øst for Kattegatvej, jf. Tippen.

NORDLIGE PROVINSER
De velhavende forstæder nord for København, jf. Whiskybæltet og Chivas Regal-bæltet. - Kilde: Evan Bogan: Københavns gadenavne - fra Kokkedal til Karlslunde og Dragør til Værløse. 2. udgave. 2003. Afsnittet Øgenavne, s. 328.

NOÆ ARK
Ejendommen Studiestræde 8, i hvis nu nedrevne baghus Thomas Overskous forældre flyttede ind i 1806. Huset var stærkt overbefolket. - Kilde: Th. Overskou: Af mit liv og min tid (1798-1818). Udgivet af Robert Neiiendam. 1961, s. 38.

NUL-ENERGI-SILOEN (NUL-ENERGI-BYGNINGEN)
Forsvarskommandoens anlæg i Vedbæk, opført som Nul-energi-byggeri i 1970'erne, jf. Major-siloen.

NUMRENE
Den del af Christian den 4.s skipperboder i Mayonaisekvarteret, der omkring 1650 ganske usædvanligt fik gadenumre. - Kilde: N. Jonge: Københavns Beskrivelse. Den hidtil utrykte Part, indeholdende Rosenborg, Købmager og Øster Kvarter samt de nyere Dele af Staden. 1945, s. 107.

NY JERUSALEM
Ejendomskomplexet Amager Fælledvej 18-30, der benyttes som pensionistboliger for præster og præsteenker, jf. Enkekassen. - Oplyst af kordegn Jørgen A. Rasmussen, Trinitatis Kirke, februar 2004.

NYBYGGEREN
Efter 1980 afløser for Byggeren, legeplads ved Blågårdsgade, s. d. - Kilde: Bjørn Westerbeek Dahl, 2006. Betegnelsen går tilbage til 1980'erne.

NYGIFTES PARADIS
Islands Brygge i Gründertiden før 1914, hvor det på grund af byggeboom var muligt at bo gratis - eller næsten gratis - i store lejligheder. - Kilde: Evan Bogan: Københavns gadenavne - fra Kokkedal til Karlslunde og Dragør til Værløse. 2. udgave. 2003. Afsnittet Øgenavne, s. 328.

NYHAVNS WIVEX
Café Havfruen, Nyhavn 39. Efter den fashionable restaurant Wivex, Vesterbrogade 3. - Kilde: Allan Mylius Thomsen: Nyhavn. 2006, s. 130.

NØRREBRONX
Nørrebro, jf. Vesterbronx. - Kilde: Set på en adresse for Ungdomshuset, Jagtvej 69, 2200 Nørrebronx.