Indholdsfortegnelse

 T

TA'-PLADS-TEATRET
Øgenavn for Paladsteatret brugt umiddelbart efter åbningen i 1912. kilde: 50 Aar i dansk Film. Udgivet af A/S Nordisk Films Kompagni. 1956, s. 46.

TAKE IT EASY STREET
Farimagsgade. Formodentligt brugt af Taxachauffører. - Kilde: Oplyst til Berlingske Tidende, oktober 1994.

TEATERGADE
Frederiksberg Allé med sine privatteatre. Udtrykket benyttes især af taxichauffører. - Kilde: Berlingske tidende, 18.10.1994, sektion 1, s. 12.

TEATERPASSAGEN
Den private og unavngivne gade under Det Nye Teater mellem Gammel Kongevej og Vesterbrogade i forlængelse af Gasværksvej. - Kilde: Evan Bogan: Københavns gadenavne - fra Kokkedal til Karlslunde og Dragør til Værløse. 2. udgave. 2003. Afsnittet Øgenavne, s. 340.

TIETGENS ÆRGRELSE
Den bebyggelse langs Store Kongensgade ud for Marmorkirken, som det ikke lykkedes C. F. Tietgen at erhverve med henblik på opførelse af randbebyggelsen omkring kirken. - Kilde: København før og nu - og aldrig. Bind 5. 1989, s. 131.

TENNISGADE
Kronprinsensgade. - Sandsynligvis er udtrykket opstået efter afsmitning af kronprins Frederik (f. 1968)s sportsinteresser. - Kilde: Evan Bogan: Københavns gadenavne - fra Kokkedal til Karlslunde og Dragør til Værløse. 2. udgave. 2003. Afsnittet Øgenavne, s. 340.

TING- OG ARRESTHUSET
Villaen Øster Allé 33 med sin strengt udseende klassicisme. - Kilde: Victor Krohn: Fra Østerport til Store Vibenshus. 1923, s. 111.

TIPPEN
Betegnelse for opfyldte områder. - Særligt mellem Bådehavnsgade og udmundingen af Gåsebækrenden i Valby, jf. Nordhavnstippen.

TIØREN
Areal, brugt til koncerter m.v. beliggende på strandarealet øst for Kastrupfortet lidt nord for "Femøren", s. d. Navnet er givetvis opstået som en parallel til "Femøren", da området er lidt større.

TJÆREBORG
Thomas Havning og Sv. Eske Kristensens mini­sterial­bygning på Slotsholmen. Den er beklædt med mørke natursten, hvoraf navnet, der iøvrigt henviser til et af datiden kendt rejsebureau.

Kantinen i ministerialbygningen kaldes "Spies" efter rejsebureauet Tjæreborgs daværende konkurrent. "Gå på Tjæreborg og Spies!" - Kilde: København før og nu og aldrig. Bind 1, s. 310 og mundtlig oplysning fra Bjørn Westerbeek Dahl, der i 1970'erne huserede i området.

TOMTEN
Otto Krabbes Plads, Vesterbro, der p.g.a. nedrivninger har ligget noget tilfældigt hen. Jf. Hundelokummet, Tomten, Allendes Plads og Pusher Street. - Kilde: Vesterbrobladet 10. maj 1995, s. 9.

TORPEDOØEN
Ø i Ryvangens Sø, udgravet 1894. Nevnet hentyder til stedets benyttelse af militæret. - Kilde: Niels Maare: Ingeniørregimentet 1880-25. juli 1955. 1955, s. 44. Jf. Kaninøen og Torpedoøen.

TREKANTEN
Den nedlagte fodboldbane i trekanten mellem Jagtvej og Nørre Allé lidt syd for det nuværende Egmont-Kollegiet. - Kilde: H. P. Jensen, Bygge- og Boligdirektoratet, jf. BBD-nyt 1994. Årg. 4, nr. 10, s. 137.

TRÆSLOTTET
Kastrup Lufthavns første administrationsbygning, der var opført af træ. - Kilde: Text til den permantente udstilling "Midt på Amager". Kastrupgård, 2005. - Jf. Sommerpavillonen.

TULIPANEN/TULIPANOMRÅDET
Den nordlige udmunding af den nedlagte forbindelsesveje gennem Kastellet fra Nordre Toldbod til Frihavnen, hvor vejen udvidede sig som kronbladene i en tulipan.

TYROLERHUSENE
Bebyggelsen Lille Tuborg ved Gammel Vartov Vej på Strandvejen med deres spidse tage og balkoner på gavlene. - Kilde: Evan Bogan: Københavns gadenavne - fra Kokkedal til Karlslunde og Dragør til Værløse. 2. udgave. 2003. Afsnittet Øgenavne, s. 340.

TYSKMANNERENDEN
Grøften langs Lersøen, fra Emdrupvej til Rosbækken. Navn fordi tyske krigsfanger på et ikke nærmere angivet tidspunkt skulle have gravet renden. - Kilde: Ib Spang Olsen: Lille dreng på Østerbro 1980 og 1991. (Afsnittet Tyskmannerenden ca. 1929).

 

TYVETORVET

1) Højbro Plads. Oprindelige uvis. - Kilde: Politiken, 2. sektion, 22.5.1996, i anmeldelse af Guldalderens verden. 20 historier, 1996.

2) Lokalitet i eller ved Adelgade, der i begyndelsen af 1800-tallet var bekendt for køb og salg af hælervarer. - Kilde: Karsten Skjold Petersen: Den store faneflugt. Deserteringer fra Marineregimentet i 1807, i: København 1807. Belejring og bombardement. Redigeret af Peter Henningsen. 2007, s. 267.

TÆNDSTIKÆSKEN
Arne Jacobsens SAS-hotel fra 1960 på hjørnet af Bernstorffsgade/Vesterbrogade, der kan ligne en "opretstående tændstikæske", jf. Hulkortet. - Kilde: Oplysning til Rådhusbiblioteket.

DEN TØMTE FIRKANT
Kvarteret mellem Jagtvej, Tagensvej, Sjællandsgade og Nørrebrogade, der efter beboernes mening er blevet tømt for offentlige funktioner i modsætning til "Den Sorte Firkant", se d. - Kilde: 7 gode historier om initiativer for udsatte børn og unge i boligområder. AKB 2006, s. 23.