Indholdsfortegnelse

 D

DAELLS VARESKUR
Daells Varehus i Nørregade, lukket 1999, jf. Dalle Valle. - Kilde: John Mølgaard: Bind din vogn til en stjerne. Erindringer 1. 2000, s. 92.

DALLE BOLLE

Daells Bolighus, Krystalgade 13-15, der existerede fra ca. 1978 til ca. 1990 som en særlig boligafdeling af Daells Varehus. Parallelform til Dalle Valle, s. d. - Kilde: Jes Schouboe, maj 2007.

DALLE VALLE
Daells Varehus i Nørregade, lukket 1999. Udtrykket er også (og måske især) anvendt af buschauffører. - Kendes desuden i sideformen: Daells Warehouse, Daells Vareskur, La Dalle eller Vareskuret, jf. Dalle Bolle. Siden 2007 navnet på en café i det tidligere varehus bygninger. - Kilde. Oplyst til Rådhusbiblioteket, oktober 1994.

DANNEBROGSGADE
Langeliniekaj, hvor rederiet Johan Hansen under depressionen i 1930'erne henlagde nogle af sine skibe. Kilde: Evan Bogan: Københavns gadenavne - fra Kokkedal til Karlslunde og Dragør til Værløse. 2. udgave. 2003. Afsnittet Øgenavne, s. 328.

DANSKE SCHWEIZ (SVEJTS)
Skt. Annæ Plads, der i Frederik den 6.s tid var dårligt brolagt og hvor der fandtes et stenoplag. - Kilde: Orla Lehmanns Efterladte Skrifter. Udgivne af Hother Hage. 1. Del. 1872, s. 208.

DARDANELLERNE
De to ejendomme, der flankerer Nørrebrogade ved Sortedams/Peblinge Sø (Nørrebrogade 1 og 8). Dardanellerne blev særligt omtalt i forbindelse med Krimkrigen i midten af 1850'erne, da husene blev opført. - Kilde: Poul Strømstad: Søerne. 1968, s. 69.

DIAMANTEN
Forkortet form for Den Sorte Diamant, Det Kongelige Biblioteks nybygning, s. d..

DJÆVLEØEN
1) Fiskerihavnen, "et Tilhold for Vesterbros Bøller og løse Eksistenser". - Kilde: G. Lorenz: Københavns Havns Udvikling. 1934, s. 160.

2) Middelgrundsfortet på grund af dets isolerede beliggenhed og dermed lighed med "Ïle du Diable ved tidligere fransk Guyana, som blev brugt til forvisning. - Kilde: Oplyst til Rådhusbiblioteket af Egon Malkær.

3) Flakfortet. Om betydningen, se 2). - Kilde: Oplyst af Peter Thorning Christensen, december 1999.

4) Bolværksstrækningen ud for Det Gule Pakhus i Toldbodgade. Betegnelsen anvendtes omkring 1898 af folk på Toldboden, fordi den lå langt fra toldassistenskontoret ved Bombroen, jf. 2).

5) Udtrykket bruges af særligt jyder som betegnelse for Københavnsområdet og særligt Sjælland, jf. 2). - Kilde: Evan Bogan: Københavns gadenavne - fra Kokkedal til Karlslunde og Dragør til Værløse. 2. udgave. 2003. Afsnittet Øgenavne, s. 328-329.

DOKTOR DAGMARS VEJ
Dronning Dagmars Vej i Valby. - Kilde: Evan Bogan: Københavns gadenavne - fra Kokkedal til Karlslunde og Dragør til Værløse. 2. udgave. 2003. Afsnittet Øgenavne, s. 329.

DOMKIRKEN
Oprindeligt en betegnelse for Frihavnens Pakhus A, der med sine sidefløje og et gavltårn, kunne minde om en kirkebygning. - Afbildning i: Københavns havneblad 1994. Nr. 9, s. 17. Efter at bygningen var blevet nedrevet omkring 1955 er betegnelsen overført til F. Levys silopakhus (Amtsrådsforeningens hovedsæde).

DRAGEHUSET
Bindingsværksbygning på Folke Bernadottes Allé 31, opført 1905 i en typisk norrøn vikingestil med dragehoveder på tagene, jf. Onkel Toms Hytte. - Kilde: Østerbro Avis 1994, nr. 9, s. 1.

DUMMESTE HJØRNE I BYEN
Hjørnet mellem Store Kan Ikke Stræde (s. d.) og Fjolstræde (s. d.), jf. Høfligste Hjørne i Byen. - Kilde: Oplyst til Berlingske Tidende, oktober 1994.

DYRE LANGSIDE
Den modsatte side af den "Billige langside" på det ældre fodboldstadion i Københavns Idrætspark, s. d.

DUSKELY
Pensionat i Hovedvagtsgade, hvor der mellemkrigstiden kunne lejes værelser for kortere perioder. - Kilde: Skuespilleren Olaf Ussing i næstsidste del af radioprogrammet "Kardinalerne", genudsendt 12.8.2007. - Udtrykket bruges tilsyneladende endnu om mere tvivlsomme steder, hvor man kan finde prostituerede, og er set brugt i 2005 som betegnelse for diskoteket Villa Nova i Rønne, jf. http://batulo.blogspot.com/2007/04/danmark-i-krig-dont-mention-war.html

DØDENS HULE
Ejendommen Sofiegade 32-34, der på et tidspunkt var et kendt opholdssted for sprittere. - Kilde: Steffen Linvald: Københavns Bymuseum 1952-54. Erhvervelser og iagttagelser. 1955, s. 4 (særtryk af Historiske meddelelser om København 4. række. 4. bind, hæfte 4/6).

DØVSTUMMETEATRET
Pantomimeteatret i Tivoli. - Kilde: Evan Bogan: Københavns gadenavne - fra Kokkedal til Karlslunde og Dragør til Værløse. 2. udgave. 2003. Afsnittet Øgenavne, s. 329.