sti: velkommen > E-bøger > person- og stedregister til københavns kronik >
Velkommen
Selskabet
Medlemsområde
Årbogen
Bogtilbud
E-bøger
Eksterne links
Søgning
Hjælp
Kontakt

Artikler fra Københavns Kronik

Person- og stedregister til Københavns Kronik 1-103

Registret omfatter de sted- og personnavne, der er nævnt i det artikelstof, der har været bragt i Københavns Kronik fra nr. 1 i januar 1972 til nr. 103 i 2004.

Personnavne er medtaget i fuldt omfang. Hvor det ikke har været muligt at verificere personen med for- og efternavn. Årstal er også angivet ved personer, der ikke via biografiske lexika og andre opslagværker let lader sig identificere. Dobbelte efternavne skal søges under første led, og der er ikke udarbejdet henvisniger.

Stednavne er kun medtaget, når de ligger i Nordsjællands- og Øresundsområdet, altså Københavns nærmeste opland.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

A

Abrahams, N. C. C., professor: 91: 6

Absalon, biskop: 21: 5. - 53: 4

Adelgade: 24: 2-3

Ahlefeldt, Hans von, oberst: 93: 5

Aird, John, ingeniør: 62: 3-5

Alexandra, prinsesse, g. m. prins Joachim: 89: 6

Algreen Ussing, Tage, politiker: 8: 7

Almindeligt Hospital: 1: 4

Altona: 1: 5

Amagerport: 35: 7

Amagertorv: 16: 4. - 53: 6

Amagertorv 27: 50: 7

Amaliegade: 55: 4

Amalienborg: 16:7

Amalienborg Eksercerplads og Have: 7: 3. - 18: 6-8

Amalienborg Plads: 24: 2

Amberg, Hans Christian, arkitekt: 4: 5

Ambt, Charles, ingeniør: 80: 5. - 84: 4, 6

Anders Nyvig A/S, ingeniørfirma: 70: 3

Andersen, skrædder, -1920'erne-: 23: 4

Andersen, C. C., politiker: 88: 5

Andersen, C. T., arkitekt: 66: 4

Andersen, H. C., forfatter: 8: 5. - 16: 3

Andersen, Jens, -1659-: 93: 6

Andersen, Jonas, runeforsker: 98: 6

Andersen, Mogens, billedkunstner: 42: 4

Andresen, "borgerinde", -1876-, 85: 7

Angell, Karen, g. m. P. F. Suhm: 19: 4, 6

Angleterre, hotel: 13: 4

Ankerøen: 95: 3-7

Anne Sejllæggers, -1647-: 79: 6

Arbejdermuseet: 26: 2-3

Arbejdernes Forsamlingsbygning, Rømersgade 22-24: 26: 2-3. - 81: 3-6. - 85: 5

Arresthuset, Nyholm: 66: 4

Arsenaløen: 66: 3-4

Assistens Kirkegård: 3: 3-5

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

B

Bajer, Frederik, politiker: 85: 4

Bajer, Mathilde, kvindesagskvinde: 85: 4

Baldersen, David, tømmermester: 98: 7

Balle, Marie Elisabeth, g. m. H. F. Friese.: 15: 2, 6

Balle, Peder Moldrup, stadskonduktør: 15: 2

Bandier, Johanne Marie, stadekone, -1870-: 86: 9-10

Barnekow, frk., -1849-: 55: 4

Bastionen ved Iskulen: 77: 8

Becher, Christiane, g. m. P. F. Suhm: 19: 6

Bechman, J. D., bankfunktionær: 2: 7

Becker, Carl, overretssagfører: 4: 6

Beckett, Francis, kunsthistoriker: 87: 7

Behrens, Carl, forfatter: 33: 4

Behrents, Andreas, gartner, -1744/48-: 18: 3-6

Beklædningsmagasinet, Frederiksholm: 66: 4

Bendichsen, -1849-: 55: 4

Bentsen, Ivar, arkitekt: 84: 3

Benzon, Alfred, apoteker: 13: 8

Berendsen, Peder, soldat, -1662-: 88: 11

Berendt, Simon, klædehandler: 55: 3

Berg, A., begravelsesdirektør. 12: 4

Beyer, Mette Bruun: 89: 3-6

Bie, Curt, arkitekt: 87: 9

Bille, Kay, genealog: 81: 6

Bindesbøll, M. G., arkitekt: 20: 3

Bindesbøll, Th., billedkunstner: 85: 1

Bing, M. H., handelsmand og fabrikant: 13: 7. - 55: 4

Birkmand, V., arkitekt: 66: 4

Bispebjerg: 58: 3-5

Bispebjerg Hospital: 74: 3-4

Bispegården: 9: 4

Bissen, H. W., billedhugger: 62: 4. - 74: 3

Bistrup: 18: 5

Bjørk, Nina, medlem af Selskabet for Københavns Historie: 85: 10

Bjørn, Andreas, købmand: 18: 8

Bjørn, Karen, enke efter Andreas B: 18: 8

Blegdammene: 18:3. - 90: 4

Blegdamsvej: 18: 3

Blicher, St. St., forfatter: 15: 6

Blixen, Karen, forfatter: 23: 6

Blågård: 28: 2-3

Blågårds Plads: 84: 1, 3-4

Blågårdsgade: 28: 2

Bohrmann, Gert, soldat fra Bremen: 88: 11

Bomholt, Julius, politiker: 33. 3

Bonde, Niels, konservator: 95: 5

Borchenius, Nielsine, stadekone, -1870-: 86: 10

Borchs Kollegium: 9: 4. - 33: 5

Borgergade: 24: 2-3. - 70: 8

Borgergade 111, se: Nyboder Pigeskole

Borup, Johan, højskoleforstander: 22: 2-4

Borup, L. C., borgmester: 21: 4-5. - 87: 6. - 89: 6

Borups Højskole: 22: 3

Boulevardbanen: 58: 7

Bournonville, August, balletmester: 55: 3

Brahe, Tycho, astronom: 46: 5

Bramson, Karin, forfatterinde: 74: 3

Brandorph, Hans, fabrikant: 91: 4

Brede: 91: 3, 6-7

Bredefeld, J. C., læge og filantrop: 15: 6

Bredgade: 18: 6. - 24: 2.

Bredgade 2, Det Kanneworffske Hus: 64: 3

Bredgade 26, se Lindencrones Palæ

Bredgade 28, se: Odd Fellow-Palæets koncertsal

Bredgade 34-36: 91: 4-7

Bredgade 63-65: 46: 8

Bredefeld, J. C., læge: 15: 6

Brink Madsen, Lone, højskoleforstander: 22: 4

Brink Madsen, Palle, højskoleforstander: 22: 4

Brinkopff, H. V., arkitekt: 46: 7

Bristol, hotel: 70: 3

Brodersen, ismejerist, -1920'erne-: 23: 7

Brolæggerstræde: 15: 3

Brune Kødby: 25: 2-3. - 87: 9

Bruun, Carl, ingeniør: 87: 9

Bruun, Henry, overarkivar: 3: 5

Buchmann, Vagn: 81: 3-6. - 88: 3-8

Bugge, Th., landmåler: 5: 4

Buhs, Jens, handlende, -1849­: 55: 3

Bundgaard, Anders, billedhugger: 74: 3

Bymuseet: 21: 5-6

Bærents, Andreas, se: Behrents, Andreas

Børge, Johannes, ingeniør: 87: 9

Børnehuset: 18: 3

Børsen: 62: 4

Bøttzauw, Erik, kunstner: 4: 7

Bådværftet, Frederiksholm: 66: 4

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

C

Caritasbrønden: 53: 5

Carl Johansgade: 90: 5

Carlsberg: 54: 4

Carlsberg-Siloen: 54: 4

Carlsberg-Viadukten: 87: 11

Caroline Mathilde, dronning: 89: 5

Carstensen, W. A., kontreadmiral: 80: 6

Casino: 55: 4

Caspersen, H, ankersmed, borgerrepræsentant: 8: 7

Charlottenborg: 79: 1

Charlottenborgs Udstillingsbygning: 46: 7

Christensen, Balthazar, politiker: 8: 7

Christensen, Viggo, borgerrepræsentant: 99: 2

Christian den Yngre af Anhalt: 86: 4

Christian den 4.: 86: 3

Christian den (5), "den udvalgte prins": 89: 4. - 98: 6

Christian den 9.: 89: 5

Christian den 10.: 89: 6

Christian den 10..s Plads: 24: 2

Christian 10.s Rytterstatue: 24: 2

Christiansborg (1): 16: 7

Christiansborg (2): 32: 3

Christiansborg (3): 21: 3. - 28: 3

Christiansborg Ridebane: 17: 3. - 38: 2-3

Christiansborg Slotskirke: 58: 6

Christianshavn: 94: 7

Christianshavns Kirke, se: Vor Frelser Kirke

Christianshavns Torv: 23: 7

Christiansholm: 66: 3

Christiansen, frk., modehandlerske, -1920'erne-: 23: 4

Christiansen, Carl, medlem af Selskabet for Københavns Historie: 85: 10

Christianus Sixtus, se Sixtus

Christoffersen, Peder, tømmermand: 9: 3

Cirkusbygningen: 46: 7

Clausen, enke efter bødkersvend, -1876-: 86: 9

Clausen, kvindesagsforkæmper, -1876-: 85: 6

Clausen, Ludvig, arkitekt: 17: 5. - 80: 5

Clemensstaden: 58: 8

Colding, August, ingeniør: 13: 4

Crone, V. C., politidirektør: 13: 6

Curiell, cigarhandler, -1870-: 86: 9

Cyrus, Christian Gottlieb, øjenlæge: 15: 4-5

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

D

Dagmarhus: 70: 3

Dahl, Bjørn Westerbeek: 62: 3-5. - 66: 6-8. - 71: 3-12. - 72: 7-8. - 74: 3-4. - 79: 4-7. - 80: 4-6. - 83: 3-5. - 85: 10-11. - 86: 3-5, 5-7. - 88: 9-11. - 90: 4-7. - 93: 4-7. - 94: 3-7. - 97: 3-6. - 98: 4-7. - 99: 1-3 - 101: 1-2

Dahl, Flemming, historiker: 33: 4

Dahlerup, Vilhelm, arkitekt: 10: 8. - 13: 5. - 66: 5. - 74: 6. - 84: 4

Dahlerups Pakhus: 66: 5

Damhussøen: 42: 8

Dampfærgevej 2-4, se: Frihavnens Elektriske Centralstation

Daniel, fransk øjenlæge, -1756-: 15: 4

Danske Bank, se: Holmens Kanal 14

Danske Komedie, se: Det Kongelige Teater

David, C. N., nationaløkonom: 8: 7

Dich, John, arkitekt: 46: 8

Didrik Badskjærs Gang: 13: 4

Ditlevsen, Tove, forfatter: 84: 6

Dokken: 66: 4

Dokøen: 66: 3-4. - 99: 3-7

Domhuset: 21: 3. - 70: 7

Douchette, Richard, ingeniør: 98: 7

Dragespringvandet: 70: 3. - 85: 11

Dreyer, Augustus, -1659-: 93: 6

Dronning Louises Bro: 84: 4

Dronningegården: 70: 6, 8

Dronningens Have (uden for Vesterport): 79: 7

Dronningens Tværgade 23-45, 32-54, Dronningegården: 70: 6

Dronningens Tværgade 54: 91: 4

Drubien, Kilian, galanterihandler: 16: 4

Dybbøl Banke: 58: 5

Dybensgade: 2: 4. - 83: 4

Düffel, Jokum, snedker: 93: 6

Dyrehaven, se Jægersborg Dyrehave

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

E

Eckersberg, C. W., billedkunstner: 89: 5

Eegberg, H. H., topografisk maler: 16: 7. - 46: 6

Eggers, Nicolai, gartner: 18: 6

Ehlers, Edvard Diderik, borgmester: 88: 6

Eichler, konsumtionsskriver ved Nørreport, -1760'erne-: 2: 4

Eigtved, Nikolaj, arkitekt: 10: 3, 6. - 38: 2-3

Ejlers Kollegium: 9: 4

Ejlersen, Torben: 70: 2-5. - 87: 4-9. - 89: 6. - 99: 1

Elling, Christian, kunsthistoriker: 19: 4. - 33: 4

Emdrup Sø: 42: 6

Engel, politiadjudant, -1769-: 2: 5

Enghavevej 40, se: Folkets Hus

Erichsen, John: 7: 3-6. - 16: 3-8. - 20: 3-6. - 21: 3-7

Erichsens Palæ: 77: 8

Erik af Pommern: 95: 7

Eriksen, slagteriarbejder, -1890erne-: 3: 5

Erlach, Fischer von, østrigsk arkitekt: 38: 3

Ernst, politimester, -1711-: 62: 6

Escoffier, A., fransk madartist: 1: 3

Esmann, Viggo, fødselslæge: 99: 2

Estrup, J. B. S., konseilspræsident: 89: 5

Estrup; L., borgmester: 33: 8

Estvad, Leo, kunsthistoriker: 4: 7

Ette, C. R., borgerrepræsentant: 88: 6-7

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

F

Faber, Peter, telegrafdirektør, forfatter: 83: 6

Fabritius, Albert, historiker: 33: 7

Falkman, Ludvig B., rådmand i Malmö: 82: 3

Falkoner Allé: 90: 7

Fenger, Carl Emil, dr. med., folketingsmedlem: 10: 6

Fenger, H. M., Holmens provst: 4: 6

Fenger, Ludvig, arkitekt: 25: 3. - 89: 5

Farvergade: 46: 5-6

Filosofgangen: 86: 9

Fincke, kæmner, -1748-: 18: 6

Fiolstræde: 32: 3

Fisker, Kay, arkitekt: 70: 5, 8

Fiskerhuset: 16: 4

Flick, Moritz, -1659-: 93: 6

Flinch, A. C. F., xylograf: 13: 4, 6

Flindt, Thomas Jacob, prokurator: 2: 6

Folkets Hus, Enghavevej 40: 74: 6

Forenede Fagforbunds lokaler, se: Købmagergade 52

Fortunstræde 1: 78: 6

Francke, Christian, læge: 79: 6

Fredensdal, Søllerød: 19: 7

Frederik den 2.: 89: 3

Frederik den 3.: 86: 4. - 98: 3

Frederik den 4.: 95: 3-4. - 97: 6

Frederik den 6.: 89: 4

Frederik den 7.: 84: 6

Frederiks Hospital: 15: 2, 4

Frederiksberg Bakke, se Valby Bakke

Frederiksberg Rådhus: 21: 5

Frederiksberggade: 17: 3. - 53: 6

Frederiksborggade: 23: 3-6

Frederiksborggade 7: 43: 5-6, 8

Frederiksborggade 18: 22: 2-3

Frederiksgade: 24: 2

Frederiksholm: 66: 3-4

Frederiksholms Kanal: 94: 5

Frederiksholms Kanal 24, se: Borups Højskole

Fremad, boglade: 23: 5

Fri Aktuelt, dagblad: 70: 3

Friese, Henrik Frederik, kirurg: 15: 2-6

Frihavnen: 66: 5. - 94: 4-5, 7

Frihavnens Elektriske Centralstation, Dampfærgevej 2-4: 74: 6

Friis, Christian, kansler: 86: 3

Friis, Jens Krag Juel Wind, godsejer: 15: 6.

From, frk., -1849-: 55: 4

Funder, Jørgen: 42: 2-4

Funder, Lise: 38: 2-3

Fælledvejens Brandstation: 23: 6

Færgestræde: 9: 5

Fæstningsterrænet: 86: 9. - 88: 3

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

G

Gammel Kloster: 46: 6

Gammel Kongevej: 25: 2. - 90: 4-5

Gammel Vartov: 46: 5

Gammelholm: 9: 5. - 53: 6. - 66: 3. - 94: 3

Gammeltoft, J. C., borgmester: 10: 7-8

Gammeltorv: 9: 4. - 53: 3-7

Gammeltorv 6, Stillings Hus: 58: 6-7

Gammeltorv: 42: 6. - 53: 4.

Gamrath, Helge: 66: 3

Garnisons Kirke: 9: 5

Gasværkshavnen: 94: 5

Gasværksvej 25-27, se Skomagersvendebroderselskabets Stiftelse

Gedde, Christian, korttegner: 19: 4. - 90: 1

Gentili, Bo: 82: 3-6

Gjethuset (ved Gammel Mønt): 86: 4

Gefionspringvandet: 74: 3

Geleff, Poul, politiker: 1: 7

Gelskerchen, Jacob, sukkerbager: 16: 4

Georg, hertug af Braunschweig-Lüneburg: 86: 4

Gernes, Poul, billedkunstner: 42: 3

Gertner, J. V., billedkunstner: 62: 4

Giles, Alfred, arkitekt: 66: 4

Gimle, traktørsted: 85: 6-7

Gindrup, Charlotte Louise, -1878/1886-: 81: 5

Gindrup, Christinanie, -1845-: 81: 6

Gindrup, Julie, -1878-: 81: 5-6

Gindrup, J. H. H. L., snedkermester: 81: 3-6

Gjedde, se: Gedde

Gjerdevik, Niels Erik, billedkunstner: 42: 4

Glad, generalkonsul: 22: 4

Glud, garver i Borgergade: 55: 4

Glückstadt Slot: 86: 4

Goethe, Johann Wolfgang von, forfatter: 1: 7

Gothersgade: 9: 4

Gothersgade 129, kælderbeværtning: 85: 9

Gothersgades Elektricitetsværk: 80: 5. - 87: 7

Gottlob, Kaj, arkitekt: 50: 6

Griffenfeldtsgade: 28: 2

Grov- og Kleinsmedien, Frederiksholm: 66: 4

Grundtvig, N. F. S., teolog: 8: 5. - 22: 2. - 46. 6. - 58: 3

Grundtvigskirken: 58: 3-5

Grønttorvet: 23: 5

Gråbrødre Torv: 9: 4. - 16: 7. - 83: 6. - 87: 5

Gyldenløves Bastion: 17: 3. - 70: 2. - 88: 6

Gyldenløvesgade 21: 70: 5

Gyllembourg, Thomasine, forfatterinde: 50: 4

Gymnastik- og Eksercerhuset, Frederiksholm: 66: 4

Gørtz, August Lorenz Vilhelm, skomager, d. 1889: 3: 3

Gøthche, Morten, marinearkæolog: 95: 4

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

H

H. C. Andersens Boulevard: 17: 5, 7-8. - 21: 5. - 70: 3. - 85: 1

H. C. Andersens Boulevard 10, se: Tegneskolen for Kvinder

Hagemann, G. A., fabrikant: 87: 6

Hagemann, P. C., arkitekt: 13: 4. - 60: 1

Hall, C. C., kultusminister: 10: 7

Halmtorvet: 25: 2-3

Hammeleff, Frederik, billedhugger: 46: 5

Hammond, Frederik, kancelliråd,: 2: 3

Handelin, Christiana Susannea, -1757-: 62: 5

Hanneken, Hermann von, general, 77: 4

Hannover, Adolph, læge: 13: 5

Hans, konge: 53: 5

Hans Pottemager, -1659-: 93: 5

Hansen, fru, vaskekone, -1920-erne-: 23: 4

Hansen, -1889-, orkesterleder: 3: 3

Hansen, C. F., arkitekt: 20: 3-4, 6. - 21: 3. - 87: 4

Hansen, Caroline Christine, stadekone, -1870-: 86: 9

Hansen, Christian, arkitekt: 20: 3. - 62: 4

Hansen, Erhardt, værtshusholder: 85: 5

Hansen, Georg, cigarmager: 94: 7

Hansen, H. P., borgerrepræsentant. 8: 7

Hansen, H. P., advokat: 94: 6-7

Hansen, Hans Peter, -1839-: 64: 3

Hansen, Johannes, billedhugger: 84: 5

Hansen, Osvald, administrator i Selskabet for Københavns Historie: 33: 8

Harboe, H. C.: urtekræmmer: 91: 6

Harsdorff, C. F., arkitekt: 78: 4. - 89: 4

Hatting, graver på Assistens Kirkegård, -1889-: 3: 4

Havemann, Claus, billedkunstner: 42: 4

Havnegade: 83: 1. - 94: 5

Haye, Abraham de la, ingeniør: 98: 5

Heegaards jernstøberi: 84: 3

Hedebygade 24-30: 84: 6

Hedegaard, R. C. C., arkitekt: 87: 9

Heegaard, Anker, fabrikant: 84: 3

Heger, Stephen, kæmner: 18: 5-6

Heiberg, J. L., digter: 8: 5

Heiberg, P. A., forfatter, 50: 4

Helligåndshospitalet: 46: 5

Helligåndskirken: 9: 4. - 16: 3, 7

Henrik, prins: 89: 6

Henriksen, Peder, foged på Børnehuset: 98: 7

Herholdt, J. D., arkitekt: 87: 10

Herkulespavillonen, Kongens Have: 5: 5

Hermansen, Victor, museumsinspektør: 33: 4, 7

Hesten og Løven, skulptur: 86: 4-5

Hetsch, G. F., arkitekt: 7: 5. - 62: 4. - 78: 4

Hillerød: 35: 5

Hillmer, øjenlæge, -1774-: 15: 3, 4

Hirschsprung, Heinrich, tobaksgrosserer: 74: 5

Hirschsprungske Samling: 74: 5

Hjørring, Anders Mathiessen, præst: 66: 3

Hoffmann, Gottfried, ingeniør: 90: 4-5, 6-7

Hofgaard, G., bankfunktionær: 2: 7

Hofteatret: 5: 5

Holberg, Ludvig, forfatter: 10: 3. - 15: 3. - 16: 3-8

Holck, Christian, officer: 98: 4

Holger Petersens Arbejderboliger, Tagensvej 83-85: 58: 6

Holger Petersens Fabrik: 58: 6

Holm, Axel: 8: 3-11. - 10: 3-8. - 11: 8

Holm, Hans J., arkitekt: 25: 2

Holm, Hans Mortensen, tyv, 2: 7

Holm, Karen, frk., -1878/90-: 81: 6

Holm, Peter, politiker: 88: 5

Holmen: 66: 3

Holmens Kanal: 77: 8

Holmens Kanal 2, se: Erichsens Palæ

Holmens Kanal 14: 78: 4-5

Holmens Kirke: 9: 5.

Holmens Klokke: 16: 3

Holmensgade: 13: 3-4

Holst Eriksen, Peter, kunsthistoriker: 78: 1

Holstein, Johan Ludvig, oversekretær: 18: 3-9

Holtz, R., skibsbygger: 94: 5

Hornbech, C. B., hofbygmester: 7: 5

Hornemann, Emil, læge: 13: 6

Horst, Friedrich Ernst, kaptajn: 5: 6

Hovedbanegården (Københavns 2. banegård): 88: 3

Hovedbanegården (København 3. banegård): 58: 7

Hovedbrandstationen: 23: 6. - 80: 5

Hovedvagten på Nyholm: 66: 3

Hovedvej 1: 46: 8

Husum, Peter, billedhugger: 86: 3-4

Husum Skole: 74: 7

Hvide Kødby: 87: 9

Hvidt, L. N., politiker: 8: 7

Händel, Chr. Gottlieb, slægtning til G. F. H., -1750/1756-: 62: 5

Händel, Georg Friedrich, komponist: 62: 5

Häusser, Elias David, arkitekt: 38: 2-3

Høeg, Just, rigsrådsmedlem: 98: 6

Høgsbro, Sophus, politiker: 10: 7

Høier, stivelsesfabrikant, -1849-: 55: 4

Højbro Plads: 87: 8. - 89: 5

Hørdum, Christen Iver, politiker: 3: 3-4. - 81: 4

Høserich, Hans Jørgen, handelsmand: 9: 5

Høst-Madsen, Lene: 95: 3-7

Haaber, Johan Joseph: 11: 3-5

Haaber, Otto Christian: 11: 6

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

I

Industribygningen: 17: 3-5. - 70: 3

Industricaféen: 17: 5

Industriens Hus: 17: 3-8. - 70: 3

Iversen, Mogens. 19: 3-7

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

J

Jacobi, Bruno, ocultist, -1632/53-: 15: 3

Jacobsen, Arne, arkitekt: 17: 7. - 58: 6

Jacobsen, Carl, brygger: 4: 3

Jacobsen, Holger, arkitekt: 70: 6

Jakobsen, P., værtshusholder, -1876-: 85: 9

Jagtvej: 66: 5. - 90: 4

Jardin, Nicolas-Henri, arkitekt: 38: 3

Jensdatter, Kirsten, g. m. Peter Christoffersen: 9: 3

Jensen, A. Chr., malermester: 72: 7

Jensen, Albert, arkitekt: 46: 7

Jensen, Albert, hoteldirektør: 99: 1

Jensen, Berit, billedkunstner: 42: 4

Jensen, Chr. Axel, historiker: 33: 4

Jensen, Ferdinand Vilhelm, arkitekt: 46: 8

Jensen, Georg, sølvsmed: 91: 6

Jensen, Hans Peter, soldat fra Pjedsted, -1849-: 55: 3

Jensen, Jens, borgmester: 8: 8. - 99: 1

Jensen, Johan, garnter i Kloster Kühn: 9: 3

Jensen, Sigurd, stadsarkivar: 5: 3-6. - 11: 3-6, 8. - 33: 3

Jensen-Klindt, P. V., arkitekt: 35: 7. - 58: 3

Jerichau, P. A., direktør: 33: 4

Jernbanegade 8: 46: 7

Joachim, prins: 89: 6

Johansen, David, møller, 18: 5

Johansen, Jens, borgmester: 72: 5

Johansen, Karl, arbejdsmand: 88: 5

Jonstrup Seminarium: 28: 2

Juel, Jens, billedkunstner: 19: 6

Jægersborg Dyrehave: 85: 9

Jørgensen, Augusta, g. m. Louis Pio: 85: 5

Jørgensen, Henning, arkitekt: 74: 6

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

K

Kabysse- og Vandkassemagasinet, Frederiksholm: 66: 4

Kagen på Nytorv: 53: 5

Kalkbrænderihavnen: 94: 5

Kalvebod Bastion: 58: 5

Kalveboderne: 9: 5

Kampman, Hack, arkitekt: 70: 7

Kampmann, Henrik, huslærer: 19: 4

Kanneworff, L., lærredshandler: 64: 3

Kanneworffske Hus, se Bredgade 2

Kanonbådsskurene, Holmen: 66: 4

Kaper, Ernst, borgmester: 12: 4, 6. - 33: 4

Kasernebygningen, Nyholm: 66: 4

Kastellet: 86: 4-5. - 88: 9, 11. - 97: 3, 5

Kastrup: 85: 11

Kattesundet: 83: 4-5

Kemp & Lauritzen: 87: 6-7

Keyser, H. H., tømmermester: 10: 7-8

KHR A/S Arkitekter: 70: 3

Kierkegaard, Michael Pedersen, klædekræmmer: 35: 5

Kierkegaard, Søren, filosof: 8: 5

Kilometerstenen (på Rådhuspladsen): 70: 3

Kirchhoff, Hans, stenhugger: 86: 5

Kirkeby, Per, billedkunstner: 42: 4

Kirsebærgangen: 86: 9-10

Kjæde-Ordenens Logebygning, Klerkegade 10 A: 50: 6

Kjærgaard, Poul, arkitekt: 87: 10

Kjølbye, Bente: 16: 3-8

Klausen, K. M., borgerrepræsentant: 8: 7

Klein, bager i Store Købmagergade, -1849-: 55: 4

Klein, Charlotte, forstanderinde: 62: 8

Klein, Vilh., arkitekt: 17: 3. - 62: 8

Klerkegade 10 A, se: Kjæde-Ordenens Logebygning

Klinges, Kej [!], -1728-: 9: 4

Klosterstræde: 9: 4

Klædeboderne: 9: 4. - 16: 4

Kløvermarken: 33: 3

Knabrostræde: 15: 3

Knuth, Eggers Christopher, greve: 89: 5

Kobbersmedien, Frederiksholm: 66: 4

Koch, Fritz, arkitekt: 66: 4-5

Kofoed, Hans, expeditionssekretær: 33: 8

Komediehuset, se: Det Kongelige Teater

Kommunehospitalet: 23: 6. - 41: 3-4. - 88: 3

Kompagnistræde 28: 67: 3

Kongelige Bibliotek: 19: 3-4

Kongelige Skydebane, Vesterbrogade 59: 21: 5

Kongelige Teater, Det: 5: 4-5. - 10: 3-8. - 21: 3. - 55: 4

Kongens Have: 5: 4. - 9: 5. - 86: 1, 3-5

Kongens Nytorv: 7: 3-6. - 9: 5. - 10: 3, 5-6, 7. - 18: 7-8. - 77: 1, 5-9. - 79: 1. - 81: 1. - 85: 10-11

Konsistorium: 9: 4

Korshagen, Erik, arkitekt: 62: 8

Kraft, frk., -1849-: 55: 4

Krag, oberst, -1649-: 88: 11

Krause, entreprenør, -1880-: 88: 5

Kremmer, Johan, gartner: 9: 3

Kremmer, Kirstine Marie: 9: 3-6

Kremmer, Lorenz, søn af Johan Kremmer: 9: 3

Krieger, Johan Cornelius, arkitekt.: 43: 4. - 78: 7

Krindsen, Kongens Nytorv: 18: 7-8

Kristensen, Eske, arkitekt: 70: 8

Kromann, Jonas Albert, kaptajn: 94: 3-6

Kronborg: 5: 5

Kruse, Bent: 23: 3-8

Krystalgade: 83: 3-4

Kultorvet: 4: 7

Kunstakademiet: 89: 5

Kunstindustrimuseets Bygning, H. C. Andersens Boulevard: 85: 1

Kystbanen: 58: 7

Kvægtorvet: 25: 2-3

Kvæsthusbroen: 24: 2. - 94: 5

Københavns Bymuseum: 21: 5. - 56: 2-3

Københavns Observatorium: 87: 8

Københavns Rådhus (ved Studiestræde/Nørregade): 53: 4-5

Københavns Rådhus (på Gammel Torv/Nytorv): 2: 3. - 9: 4. - 16: 7. - 21: 3. - 53: 5. - 70: 7. - 87: 4.

Københavns Rådhus (Rådhuspladsen): 21: 3-7. - 33: 5. - 35: 4. - 70: 2-3. - 87: 1, 4-9. - 89: 6. - 99: 1-3

Københavns Slot: 16: 7. - 43: 6

Københavns Universitet: 9: 4. - 16: 7. - 20: 4. - 53: 4-5. - 89: 5

Københavns Vandværk: 42: 8. - 88: 3

Købmagergade: 9: 4. - 16: 4

Købmagergade 26: 16: 4

Købmagergade 52: 85: 5

Köhler, Peter, glarmester: 64: 3

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

L

Ladegården: 23: 4. - 70: 5. - 90: 4

Ladegårdsåen: 28: 2

Lahde, G. L., kobberstikker: 1: 6

Lambach, Lorens, isenkræmmer: 93: 6

Landgreven: 24: 2

Landskrona: 82: 5

Lange, Philip de, arkitekt: 66: 3-4. - 95: 3

Lange-Müller, P. E., komponist: 87: 5, 7

Langebro: 94: 5

Langeliniebro: 94: 3, 5

Langeliniepromenaden: 66: 5

Langelinievej 7, se: Dahlerups Pakhus

Larsbjørnsstræde: 9: 4.

Larsen, L. C., borgmester, -1877-: 13: 5

Larsen, tømrer, -1876-: 81: 4

Larsen, Bertram, tårnursfabrikant: 87: 4, 6-7

Larsen-Jensen, Winnie, borgmester: 72: 5

Larsens Plads: 24: 2

Laub, Thomas, komponist: 87: 5, 7

Lauring, Gunnar, skuespiller: 88: 8

Lauring, Palle, forfatter: 88: 8

Lauritzen, Vilhelm, arkitekt: 70: 7. - 74: 6

Laursen, Janne: 56: 2-3

Lavendelstræde: 21: 5

Lavoisiers enke: 1: 5

Lebech, Mogens, forfatter: 85: 10

Lehmann, Orla, politiker: 8: 7

Levy, Fr., arkitekt: 74: 6

Liisberg, Bering Henrik Carl, forfatter: 86: 4

Liljencramtz, Jacquette, kvindesagsforkæmper: 85: 6, 9

Lille Grønnegade-Teatret: 10: 3. - 16: 5

Lille Hornblæser: 70: 3

Lille Kirkestræde: 58: 8. - 61: 3-4. - 67: 3

Lille Kirkestræde 6: 61: 3-4

Lille Kongensgade: 77: 6

Lille Købmagergade, se Købmagergade

Linde, Helle: 35: 5. - 43: 3-4. - 46: 5-6. - 50: 4-5. - 55: 3-4. - 63: 3. - 64: 3. - 72: 5.

Linde, Peter, konservator: 62: 5

Lindencrones Palæ: 16: 7

Linderoth, G. W., hofurmager i Stockholm: 87: 6

Lohse, Ernst, arkitekt: 35: 7

Lorenzen, Eivind, stadsarkitekt: 74: 4

Louise, Frederik den 4. s dronning. 97: 6

Louise, Frederik den 5.s dronning: 16: 6

Louise, Christian den 9.s dronning: 89: 5

Lucie Mølle: 70: 2

Ludvigsen, Peter: 26: 2-3

Ludvigsen & Hermansen Jernstøberi: 28: 2

Lund, Carl, teatermaler: 32: 3

Lurblæserne: 70: 3

Lüders, F. B. W., havnekaptajn: 80: 5-6. - 94: 3, 6-7

Lykkesholms Allé: 90: 5

Lyngby: 91: 6

Lystbådehavnen ved Langelinie: 94: 5-6

Lütken, O., premierløjtnant: 5: 6

Læderstræde: 9: 5

Löbech, Jonas, arrestforvarrer: 2: 6, 8

Løngangsstræde: 67: 3

Løngangsstræde 21: 99: 2

Løngangsstræde 24, se: Vartov

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

M

Macholm, Niels, billedkunstner: 42: 4

Mackeprang, Otto, kontorchef: 33: 3

Madsen, entreprenør, -1873-: 88: 5

Madsen, Morits, kancellibud: 98: 4

Madsen, Peder, kæmner: 13: 3

Magasin du Nord: 77: 5-6, 9. - 85: 10

Magens, Boye, bygmester: 89: 4

Magens, J. B., arkitekt: 66: 4

Magstræde: 67: 3

Malling, V.: 13: 3-8

Malmö: 82: 3-6

Margrethe den 2. dronning: 89: 6

Marie Frederikke, gift med Frederik VI: 89: 4

Marie Margrethe Pedersdatter, g. m. Johan Kremmer: 9: 3

Marmorkirken: 21: 3

Marselis, Christoph, arkitekt: 18: 7

Martens, C. C., bygmester: 78: 5

Mastekranen, Holmen: 66: 3

Matthäus Kirke, se: Sankt Matthäus Kirke: 54: 3

Maximilian, arveprins af Bayern: 1: 4

Meisener, Christoffer, jæger: 98: 6

Meldahl, Ferdinand, arkitekt: 10: 8. - 21: 4. - 46: 7. - 66: 4. - 80: 6

Meldahl, Heinrich Joachim, jernstøber: 7: 3-6

Metropolitanskolen: 60: 1

Mette Spinders, -1647-: 79: 6

Meyer, Carsten: 86: 7-8

Modelsamlingens Bygning, Frederiksholm: 66: 4

Modeweg, Johan Carl, fabrikant: 91: 3-4, 6-7

Modeweg, Julius Emil, fabrikant: 91: 3, 7

Mogensen, Hagen, stadstjener: 98: 7

Moldenhawer, D. G., bibliotekar: 19: 6

Montaigu, Réné Magnon de, skuespildirektør: 10: 3

Mortensen, Hans, tyv: 2: 8

Mouris, -1849-: 55: 4

Mundberg, Anton, politiker, MF?: 88: 5

Mundt, Gerda, borgerrepræsentant: 87: 7. - 99: 2

Muslingeskallen: 70: 2-3

Muus, O. B., grosserer, 80: 6

Muusfeldt, O., ingeniør: 87: 7

Müffelmann, Alvilde, frk., Christian Winthers ungdomselskede: 91: 6

Müffelmann, Hermann Chr., grosserer: 91: 6

Mynster, J. P., teolog: 19: 3

Møgeltønder: 11: 3

Møllegade: 90: 5

Møller, A. P., skibsreder: 95: 3

Møller, C. F., arkitekt: 70: 5, 8

Møller, Erik, arkitekt: 17: 7

Møller, Kristen, ingeniør: 87: 11

Møller, N. Olaf, boghandler: 23: 5

Møller Jensen, Jens, billedkunstner: 35: 4

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

N

Nagel, torvemester, -1720-: 16: 4

Nansen, Hans, borgmester: 93: 5

Nansensgade: 23: 3, 4, 7

Nebelong, N. S., arkitekt: 46: 5. - 78: 7

Nikolaj Kirke, se: Sankt Nikolaj Kirke

Nikolaj Plads: 4: 4

Nikolajsen, Ejgil, kunstanmelder: 4: 8

Niels Ebbesensvejens Skole: 62: 6

Nielsen, August, kunstsmed: 35: 4

Nielsen, Christopher, tyv: 2: 7-8

Nielsen, Einar, billedkunstner: 70: 8

Nielsen, Kai, billedhugger: 12: 3-6. - 84: 1, 3. - 85: 1

Nielsen, Marius, skibsreder: 74: 3-4

Nielsen, Sven: 15: 1-6

Nikolajgade: 2: 5-6

Nissen, Hans Nicolai, rådmand: 11: 3-4, 6

Noahs Ark, se Studiestræde 8

Nohr, Vilhelm, ingeniør: 80: 5

Nordre Kedelmagasin og Elværk, Nyholm: 66: 4

Nordre Frihavnsgade 101: 72: 8

Ny Adelgade: 10: 3

Ny Rosenborg 9: 22: 3

Ny Vartov. 46: 5

Ny Østergade: 13: 3, 8

Nyboder: 97: 5

Nyboder Pigeskole, Borgergade 111: 62: 7

Nyboder Skole: 77: 4

Nyeberg, parykmager, -1769-: 2: 6

Nyebølle, Johan Gerhard, arkitekt: 91: 6

Nyerup, Rasmus, bibliotekar: 19: 3. - 32: 3

Nygade. 53: 6

Nygaard, Georg, forfatter, journalist: 33: 4

Nyhavn: 9: 5. - 79: 1. - 80: 4-6. - 94: 5

Nyhavn 2: 46: 7

Nyhavnsbroen: 80: 6

Nyholm: 66: 3-4

Nyrop, Martin, arkitekt: 21: 2-5, 7. - 35: 4. - 70: 2. - 87: 4-8

Nytorv: 2: 3. - 53: 3-7

Næs Jernværk, Norge: 7: 5

Nørgaard, Bjørn, billedkunstner: 42: 3

Nørre Allé: 5: 5. - 18: 3-6

Nørre Farimagasgade: 23: 5-6, 8

Nørre Voldgade: 22: 3

Nørrebro: 18: 3. - 28: 2-3

Nørrebro Station: 58: 7

Nørrebrogade: 18: 3. - 89: 6. - 90: 4-5

Nørrebrogade 112: 86: 10

Nørregade: 2: 5. - 9: 4. - 53: 4

Nørreport: 17: 4. - 35: 7. - 53: 4. - 62: 3. - 84: 5. - 86: 9

Nørrevold: 88: 4-5

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

O

Odd Fellow Palæets Koncertsal: 50: 6. - 58: 6

Oehlenschläger, Adam, digter: 8: 5. - 16: 3. - 19: 3

Oldnordisk Museum: 32: 3

Ole Rømer Museet: 42: 8

Olesen, Ole: 58: 3-5

Olsen, Hans, restauratør: 88: 8

Olsen, Jens, urmager: 4: 3

Olsson, Brita: 33: 8. - 38: 6-7. - 64: 3-4

Overskou, Th., teaterhistoriker: 1: 3-4. - 78: 5-6

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

P

Palace-hotellet: 17: 7. - 70: 3. - 87: 7

Palads-hotellet, se: Palace-hotellet

Palladium: 17: 5

Panduro, Leif, forfatter: 16: 7

Panorama (biograf): 80: 1

Panuminstituttet: 43: 2-4

Pavillonbygningen, Nyholm: 66: 4

Peblingesøen: 16: 4. - 28: 2. - 43: 6

Peder Madsens Gang: 13: 3-8

Pedersdatter, Johanne, g. m. Mads Pedersen: 2: 4

Pedersdatter, Karen, g. m. Christopher Nielsen: 2: 7-8

Pedersen, Anders, tyv: 2: 7-8

Pedersen, Henrik, falskmønter: 2: 3-8

Pedersen, Lorenz, gartner: 9: 3

Pedersen, Mads, købmand i Fredericia: 2: 4

Peschier, Pierre, grosserer: 78: 4

Petersen, fru, kvindesagsforkæmper, -1876-: 85: 6

Petersen, Adam, smed: 85: 6-8

Petersen, Anne Christine, stadekone: 86: 10

Petersen, Eugen, politidirektør: 3: 5

Petersen, Finn, tjener: 98: 5

Petersen, H. P., ingeniørassistent: 80: 4

Petersen, Hans, snedker: 81: 3-4, 6

Petersen, Peter, possementsmagersvend: 88: 10

Petersen, Ove, bygningsinspektør: 10: 8

Petit & Gebrüder Edelbrock, klokkestøberi: 87: 5

Pilestræde: 9: 4

Pio, Louis, politiker: 81: 3. - 85: 5-6, 9

Pistolstræde: 13: 5

Planbygningen, Nyholm: 66: 4

Politigården: 70: 6-7

Polititorvet 14: 70: 6-7

Pontoppidan, Carl, rådmand: 63: 3

Pontoppidan, Morten, præst: 22: 2

Poul Voldmester: 98: 5

Prammandens Gang: 13: 5

Pressens Hus, Skindergade 5: 62: 8

Priebst, C. M. J., præst: 2: 6

Proviantgården: 58: 6

Prydtz, Niels, købmand, lotterikollektør: 43: 4

Pumpestationen, Dokøen: 66: 4

Pustervig: 19: 3-4

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Q

Qvoten, Salomon Poulsen von, ocultist: 15: 3

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

R

Rach, Johannes, topografisk maler: 16: 7

Radiohuset, Rosenørns Allé: 70: 5-7

Rafn, Aage, arkitekt: 78: 7

Rafn, Carl Gottlob, assessor: 1: 5-7

Rafn, Erik: 1: 3-7. - 3: 3-5

Rahbek, Knud Lyne, forfatter: 19: 6

Rantzou, Frederik, kansler: 98: 5

Ramsing, H. U., officer og topograf, 33: 4, 7. - 53: 3-4. - 58: 8. - 67: 3

Rasmussen, Carl F., arkitekt, 62: 8

Rasmussen, Jeppe: 2: 3-8. - 18: 3-8. - 33: 8

Rasmussen, Kaj, sekretær i Selskabet for Københavns Historie: 33. 8

Rasmussen, Knud, værtshusholder: 72: 7-8

Rasmussen, Tonning, billedkunstner: 42: 3

Rawert, J. H., stadskonduktør: 83: 4

Reden: 94: 7

Reformert Kirke: 9: 4. - 16: 7

Refshaleøen: 72: 7. - 94: 7. - 95: 7

Regensen: 9: 4. - 16: 4

Reiersen, Niels Lunde, fabrikant: 91: 4, 7

Rentzmann, Ida, søter til P. N. R.: 4: 4

Rentzmann, P. N., departementchef: 4: 4-6

Rettich, Jacob, ingeniør: 98: 6-7

Richshuset: 70: 3

Ridter, J. L., topografisk tegner: 80: 1

Riise, malermester, -1871-: 13: 7

Roed, Jørgen, billedkunstner: 62: 4

Rohr, Hans, højskoleforstander: 22: 4

Rose, Caroline, skuespillerinde: 5: 4

Rosenborg Have, se: Kongens Have

Rosenkrantz, Holger, rigsråd: 98: 7

Rosenvænget: 87: 8

Rosenørns Allé 22, se: Radiohuset

Rue, Tage, arkitekt: 87: 9

Rumford, Benjamin Thomsen, statsmand og fysiker: 1: 4-5, 7

Rundetårn: 85: 11

Rung, Frederik, komponist: 87: 5

Runge, Daniel Jørgen, falskmønter: 2: 6-7

Ruse, Hendrik, ingeniør: 86: 4-5. - 88: 9, 11

Ryesgade 104: 78: 6-7

Rømer, løjtnant i Søetaten: 5: 6

Rømersgade 22-24, se: Arbejdernes Forsamlingsbygning

Rønnow, Karsten, arkitekt: 22: 4

Rådhuset, se: Københavns Rådhus

Rådhusgården (ved Nytorv): 53: 5

Rådhuspladsen: 17: 3, 5, 7. - 35: 7. - 67: 3. - 70: 2-5. - 80: 1

Rådhusstræde: 9: 4-5. - 53: 4

Rådhusstræde 6: 67: 3

Rådhustårnet: 17: 7

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

S

Saga (biograf): 78: 1

Samosvej 50, se: Skolen ved Sundet

Sankt Annæ Plads: 24: 2

Sankt Annæ Rotunde: 86: 4

Sankt Clemens Kirke: 53: 4

Sankt Johannes Kirke: 3: 3

Sankt Jørgens Sø: 42: 8

Sankt Nikolaj Kirke: 2: 6. - 4: 3-8. - 9: 5. - 11: 3. - 58: 8. - 77: 5

Sankt Peders Stræde: 9: 4

Sankt Petri Kirke: 9: 4. - 16: 7

Schack, Fr. Chr., godsejer: 11: 3-4

Schack, Hans, -1730erne?-: 11: 3

Schade, Hans Petersen, hårskærer: 2: 4-6

Schiødte, E., arkitekt: 46: 8

Schiønning, Gerhard, historiker: 19: 4

Schiønning, Peter Christian, søofficer: 5: 3-6

Schiøtt, Julius, turistforeningsformand: 99: 1

Schlegel, Frits, arkitekt: 74: 7

Schmidt, Børge: 1: 7. - 12: 3-6. - 22: 2-4. - 33: 3-8

Schmidt, Ivar, grosserer og skuespiller: 64: 3

Scholtens Gård i Bredgade: 13: 4

Schrøder, Johan, arkitekt: 50: 6

Schulian, stadekone, -1870-: 86: 9

Schwarz, Franz, billedkunstner: 78: 7

Schäffer, Friederich Christian, borgmester. 7: 5, 6

Seest, K. T., arkitekt: 58: 7

Seidelin, Bernhard, arkitekt. 62: 7

Seidelin, Konrad, bladudgiver: 41: 3

Selstrup, jfr., senere gift med O. Lütken: 5: 6

Selstrup: 5: 6

Siedler, stadekone, -1870-: 86: 9

Silkegade 6-8, Bikubens ejendom: 87: 10

Silkegade: 9: 4. - 87: 10

Simonsen, Jens: 17: 3-8

Sixtus (Christianus Sixtus), batteri: 5: 3

Skall, Egil, fuldmægtig: 33: 7

Skidenstræde, se: Krystalgade

Skindergade: 9: 4. - 53: 6

Skindergade 5, se: Pressens Hus

Skipperboderne: 9: 5

Skolemester, David: 16: 4

Skolen ved Sundet, Samosvej 50: 50: 6-7

Skomagersvendebroderseskabets Stiftelse, Gasværksvej 25-27: 62: 8

Skoubogade: 16: 4. - 53: 6

Skvaldergården, se: Nikolajgade.

Skydebanen, se: Den Kongelige Skydebane

Skyttegade: 23: 4

Skaarup, Bi: 42: 5-8. - 53: 3-7. - 58: 8. - 61: 3-4. - 67: 2-3. - 77: 5-9.

Slachter, Jacob, gartner, -1750-: 18: 8

Slotsgade: 28: 2

Slotsholmen: 9: 5

Slutteriet: 2: 6

Slutterigade: 53: 6

Smallegade 38: 88: 8

Smedens Gang: 13: 5

Snaregade: 9: 5. - 67: 3

Soldenfeldt, Joseph: 78: 6

Soldenfeldt, Vilhelm: 78: 6

Soldenfeldts Stiftelse: 78: 6

Solgården, Vallø: 74: 3-4

Solsjenitsyn, Alexander, forfatter: 1: 7

Sophie, dronning: 98: 4, 6

Sophie Amalie, dronning: 86: 4

Sortedams Dossering 85: 78: 6

SOS-Sæbehus, Søtorvet: 23: 6

Spindehuset: 2: 7

Stadsarkivet: 21: 5-6

Staffeldt, A. L., major: 11: 4

Staffeldt, Adolph, søn af A. L. S.: 11: 5

Staffeldt, Adolph Wilhelm, søn af A. L. S.: 11: 6

Stampen: 91: 6

Starcke, Henrik, billedkunstner: 85: 11

Steffens, Henrik, naturvidenskabsmand: 19: 3-4, 6

Stemann, P. C., geheimestatsminister: 8: 5

Sterup Hansen, Dan, billedkunstner: 74: 6

Stewart, Graik, headmaster: 35: 4

Stilling, A., farvehandler: 58: 6

Stilling, H. C., arkitekt: 87: 10

Stillings Hus, se Gammeltorv 6

Stockholmsgade 20, se: Hirschsprungske Samling

Stokhuset: 2: 7

Storck, H. B., arkitekt: 74: 5. - 78: 4, 6

Store Brøndstræde 4: 88: 8

Store Brøndstræde 14: 88: 8

Store Kongensgade: 13: 8. - 15: 8

Store Ravnsborg: 18: 5-6

Store Vibenshus: 11: 5. - 18: 5, 8

Storkespringvandet: 85: 11

Strandberg, Kaj: 9: 3. - 35: 4

Strandgade 48: 72: 7

Struensee, J. F., geheimestatsminister, læge: 2: 3. - 19: 4

Strømstad, Poul, historiker: 33: 7. - 72: 5

Stærekassen: 70: 6-7.

Strøget: 89: 6

Studiestræde: 9: 3-4

Studiestræde 8: 78: 5-6

Suhm, P. F., historiker: 19: 3-7

Suhms Bakke, Søllerød: 19: 7

Suhms Minde, Søllerød: 19: 7

Sundblad Andersen, Anders, fuldmægtig: 2: 3

Sundbo, Arne, borgmester: 33: 4, 7-8

Sundholm: 23: 4

Svane, Hans, biskop: 93: 6

Svart Kristiansen, Mette: 62: 6-7

Sæbesyderiet i Magstræde: 9: 5

Sølvgades Skole: 60: 1

Søndermarken: 58: 4

Søren Bager, -1659-: 93: 5

Søtorvet: 21: 3. - 23: 3, 6. - 84: 4

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

T

Tacius, Johan, tømmermester: 90: 6

Tagensvej 83-85, se Holger Petersens Arbejderboliger

Teglgårdsbroen: 86: 9

Tegneskolen for Kvinder, H. C. Andersens Boulevard: 62: 8

Thomsen, Carl, bibliotekar: 33: 8

Thomsen, Edvard, arkitekt: 74: 7

Thomsen, Julius, kemiker: 13: 4

Thomsen, Peder, slagter: 98: 6

Thorning Christensen, Peter: 77: 4

Thorvaldsen, Bertel, billedhugger: 20: 3-4, 6

Thorvaldsens Museum: 20: 3

Thott, Tage, rigsrådsmedlem: 98: 6

Tietgen, C. F., finansmand: 13: 8

Tivoli: 17: 3, 5, 7

Toft Jensen, Hannelene: 54: 3-4

Toldbodbommen: 94: 5

Toldboden: 94: 3, 5

Toldbodvej: 18: 3

Toldvagten, Frihavnen: 46: 8

Tomsgårdsvejens Brandstation: 23: 7

Tordenskjoldsgade: 70: 7-8

Torm, Erik, politimester: 18: 3, 5

Trichter, thehandler, -1769-: 2: 4

Trier, Ernst, højskoleforstander: 22: 2

Trinitatis Kirke: 9: 4. - 16: 7. - 32: 3-5. - 83: 3

Trommesalen: 28: 2

Tscherning, A. F., politiker: 10: 4

Turesen, Frederik, officer: 93: 6

Tyske Kirke, se: Sankt Petri Kirke

Tvede, Gotfred, arkitekt: 87: 10

Tvede, P. A., direktør: 4: 3-8

Tvede, Vilhelm, arkitekt: 50: 6

Tøjhuset: 62: 5

Tømmergraven: 94: 5

Tønnesen, Allan: 46: 7-8. - 50: 6-7. - 58: 6-8. - 60: 1. - 62: 7-8. - 66: 3-5. - 70: 5-8. - 74: 3-5. - 78: 4-7. - 84: 3-6. - 87: 9-11

Tønsberg, Jeppe: 91: 3-7

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

U

Ulfeldt, Corfitz, rigshofmester: 86: 5

Ulfeldts Plads, se: Gråbrødre Torv

Ulrik, søn af Christian den 4: 98: 6

Ulrik, F. F., læge: 13: 5-7

Universitetet, se Københavns Universitet

Universitetsbiblioteket: 19: 3

Urne, Christoffer, rentemester: 98: 5

Urup, Axel, rigsråd: 77: 4-5, 7

Utzon, arkiteker: 66: 5

Utzon-Frank, E., billedhugger: 12: 3-4. - 24: 2. - 70: 8

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

V

Valby Bakke: 54: 3. - 87: 8

Valdemar, prins: 94: 5

Valkendorf, Christoffer, statsholder: 77: 7-8

Valkendorfs Kollegium: 9: 4

Vallekilde Højskole: 21: 4. - 22: 2

Vallensbæk: 11: 4

Vandporten: 77: 8-9

Vartov: 46: 5-6. - 58: 5. - 78: 7. - Se også: Gammel Vartov, og: Ny Vartov

Vejerhuset: 9: 5

Vendersgade: 22: 3

Vester Boulevard, se H. C. Andersens Boulevard

Vester Fælled: 2: 3

Vester Fængsel: 54: 4. - 80: 5

Vester Kirkegård: 3: 5. - 12: 3-6

Vester Søgade 44-78: 70: 5

Vester Voldgade: 9: 3-4. - 21: 5. - 58: 5

Vesterbro: 2: 7. - 15: 1. - 54: 3-4. - 89: 6

Vesterbrogade 2A, se: Richshuset

Vesterbrogade: 17: 3-4, 7-8. - 18: 3. - 21: 3. - 89: 6

Vesterbrogade 28: 7: 5

Vesterbrogade 59, se: Københavns Bymuseum, og: Den Kongelige Skydebane

Vesterbros Passage: 17: 3

Vestergade: 9: 4. - 53: 6

Vesterport: 17: 3-4. - 35: 7. - 53: 6. - 62: 3-5. - 70: 2. - 86: 9

Vestersøhus: 70: 5-6

Vestervold: 21: 3. - 70: 2. - 88: 4-5, 7

Vestre Elektricitetsværk: 87: 7

Vestre Fængsel: 54: 4. - 80: 5

Vestre Kirkegård: 3: 5. - 12: 3-6

Vestvolden: 88: 5

Vibenshus, se: Store Vibenshus

Vibæk, Jens, direktør: 33: 8

Vigerslev Allé: 87: 11

Vigeland, Emanuel, billedhugger: 35: 4

Vimmelskaftet: 9: 4. - 16: 4. - 53: 6

Vingårdsstræde: 77: 6

Vingårdsstræde 1: 77: 5

Vingårdsstræde 8: 77: 5

Vognmagergade: 2: 5

Voigt, gartner, -1748-: 18: 6

Voldgraven: 43: 6

Vor Frelsers Kirke: 9: 5. - 87: 6

Vor Frue Kirke: 9: 4. - 16: 7. - 20: 3-6. - 53: 4. - 83: 3. - 87: 4. - 93: 1

Vridsløselille: 1: 7

Værftsbrovagten, Arsenaløen: 66: 4

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

W

Walsted, Anne-Lise: 85: 4-10

Wanscher, Vilhelm, kunsthistoriker: 12: 3

Wasmuth, Georg Henrik Ulrik Frederik, kirurg: 15: 4-5

Wenck, Heinrich, arkitekt: 58: 7

Wessel, Johan Herman, digter: 5: 5

Wiedewelt, Johs., billedhugger: 89: 4-5

Wiegeland, se: Vigeland

Wienberg, murermester: 13: 7

Wijk, van, topografisk maler: 4: 3

Windelev, Niels, prokurator: 2: 4

Windfeldt-Hansen, Ib, arkitekt: 87: 6

Wittrock, G., belysningsdirektør: 50: 6

Wivet, Frederik Wilhelm, jurist: 15: 6.

Wodorff, Georg Julius, kvartermester, fabrikant: 62: 6

Wodroffsgaard: 62: 6-7

Wohlert, Vilhelm, arkitekt: 20: 3, 6

Worm, Ole, oldgransker: 98: 6

Wroblewski, Otto B.: 28: 2

Wulf, Jørgen, rotgiesser: 86: 4

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Z

Zahle, C. P., folketingsmedlem: 10: 6-7

Zahrt, J. E. J., præst: 9: 3

Zedeler, stadekone, -1870-: 86: 10

Zinn, J. G., arkitekt: 66: 4

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Ø

Øksnehallen: 25: 2-3

Øllgaard, C. K., borgmester, 1870'erne: 88: 7

Øresundshospitalet: 74: 4

Ørsted, A. S., jurist, politiker: 8: 5

Ørsted, H. C., naturvidenskabsmand: 8: 5

Ørstedsparken: 84: 5-6

Øster Allé: 18: 3, 7-8

Østergade: 9: 5. - 55: 4

Østergade 13: 3, 5

Østerbrogade: 18: 3. - 66: 5. - 90: 5

Østergård: 77: 5

Østerport: 35: 7. - 86: 9-10. - 88: 1

Østerport Station: 58: 7

Østervold: 79: 4-5. - 88:4

Østre Takkeladshus' Kontorbygning: 66: 4

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Å

Åbenrå 16: 88: 8

Aadbye, futteralmager, -1768-: 2: 4

Aagaard, tehandler, morfar til Emil Aarestrup: 50: 5

Aakjær, Sv., rigsarkivar: 33: 3

Aarestrup, far til Emil A: 50: 5

Aarestrup, Emil, forfatter: 50: 5

Aarsbo, J., bibliotekar: 33: 4

Aarsleff, Carl, billedhugger: 78: 7

Aaskov, familie, -1778-: 5: 4


Københavns Kronik nr. 100

I januar 1972, da Jens Otto Krag var statsminister og Danmark endnu var uden for Fællesmarkedet, udgav Selskabet for Københavns Historie det første nummer af sit medlemsblad Københavns Kronik.

Det indeholdt en præsentation ved Selskabets daværende formand Børge Schmidt, der skrev, at Kronikken skulle afløse tidligere udsendte brevkortmeddelelser om tid og sted for Selskabets arrangementer. Det var også hans håb at Københavns Kronik ville komme til at svare til sit navn og indeholde mindre artikler, som det ville være vanskeligt at bringe i Historiske Meddelelser om København eller som kronikker i dagspressen.

Her adskillige statsministre senere og med Danmark mere eller modstræbende placeret i Europa kan man konstatere, at Børge Schmidts håb gik i opfyldelse:

Børge Schmidt lagde selv fint ud og skrev en 5 sider lang artikel til det første nummer. Den handlede om "Den Rumfordske suppe", som ernærede fattigfolk og fængslede i begyndelsen af 1800-tallet. Siden har Kronikken haft en mængde artikler om også mere kalorierige emne.

Ved den seneste ændring af Postloven har vi ligefrem pligt til at lade mindst 51 procent af vores kroniksider bestå af løbende artikelstof… I hvert fald alle tidligere redaktører af Københavns Kronik vil vide, hvor vanskeligt det er at opfylde faste forpligtigelser af den art. Men det er lykkedes både dem og den nuværende ansvarlige redaktør at fylde bladet, så det mere var undtagelsen end reglen, at bladet ikke var en forsynet med en kronikdel.

Hvorledes Københavns Kronik vil udvikle sig i de kommende år, det må tiden vise. Postloven kræver ikke blot, at bladets indhold mere består af text end medlemsarrangementer og bogtilbud m.v., men også at vi skal udgive bladet mindst fire gange om året. Og med forhøjede portotaxter, så kan der opstå et alvorligt problem. Løsningen er naturligvis at bladet bliver rundsendt til medlemmerne elektronisk. Rigtigt mange af vores medlemmer kan modtage e-post, og vi skal nok finde en løsning for dem, der endnu ikke kan modtage den slags. Måtte Københavns Kronik end ændre sig, så vær vis på, at Kronikken stadigt vil udkomme til orientering og oplysning for vores medlemmer!

Nu er det så blevet til 100 numre. Numre med stort og småt, med efterlysninger, mødeindkaldelser, omtaler, bogtilbud og meget mere. Redaktionen har derfor benyttet lejligheden til at skue tilbage og udarbejde et person- og stedregister til artikelstoffet i Kronikken. Vi håber, at registeret vil finde anvendelse blandt rigtigt mange af vores medlemmer - og at Postvæsenet kan acceptere det som "redaktionelt stof"…

Bjørn Westerbeek Dahl

Tilbage til toppen


Navigation:

Forfatterliste

Person- og Stedregister

Indledning© Selskabet for Københavns Historie 4. november 2015
Valid XHTML | Valid CSS | Copyright | Privatliv | Links til siden | Kolofon |