sti: velkommen > medlemsområde > generalforsamlinger >
Velkommen
Selskabet
Medlemsområde
Årbogen
Bogtilbud
E-bøger
Eksterne links
Søgning
Hjælp
Kontakt

Generalforsamlinger

På denne side informeres om selskabets generalforsamlinger, samt referater fra disse.

 

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

Generalforsamling 2017 finder sted i Vartovs Store Sal, Farvergade 27, tirsdag den 14. februar 2017, kl. 19.30 med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Beretning
3. Regnskab for det senest afsluttede kalenderår
4. Indkomne forslag
5. Valg af:
    a. Formand.
    b. Fire bestyrelsesmedlemmer.
    c. To bestyrelsessuppleanter.
    d. To revisorer.
    e. En revisorsuppleant
6. Fastsættelse af budget for det indeværende år, herunder fastsættelse af kontingent
7. Eventuelt

Forslag, der tilsigter en generalforsamlingsbeslutning, må være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Vi kontaktes på www.kobenhavnshistorie.dk eller ved skriftlig henvendelse til formanden:
Bjørn Westerbeek Dahl, Willemoesgade 61, 4.th, 2100 København Ø, bjdahl@comxnet.dk.

Tilbage til toppen


Arkiv:

Generalforsamlingen 2006

Generalforsamlingen 2007


© Selskabet for Københavns Historie 12. januar 2016
Valid XHTML | Valid CSS | Copyright | Privatliv | Links til siden | Kolofon |