Print siden | Luk vinduet

 

BYGNINGSKULTUR FRA BAROKKEN TIL I DAG - københavnske ejendomme

Forelæsningsrække på Folkeuniversitetet
Ved arkitekt, dr.phil. Kirsten Lindberg.

På grundlag af arkivalske og arkæologiske undersøgelser til brug for udført eller pågående restaurering gennemgås fire ejendommes forskellige historie fra opførelsen i 1700-tallet til nutiden. Foruden fællestræk betinget af byens og arkitekturens historie har ejendommene helt individuelle træk forårsaget af bygherrer og beboeres ønsker og arkitekters virke. Ejendommene repræsenterer fire forskellige boligtyper inden for voldene: hus, gård, palæ og slot.

1. Et hus: Sværtegade 7, 1720-2006. Ildebrandshus, som nybyggedes efter bybranden 1728 og hjemsøgtes af brand igen i 1830 og 1997. Forhøjet og ombygget flere gange. Fremstår i dag stort set uden noget oprindeligt, men med sin hovedstruktur i behold og talrige kopier af bygningsdetaljer.

2. En gård: Nørregade 18, 1720-2006. En stor gård, som nybyggedes efter bybranden 1728 og til- og ombyggedes flere gange i 1700-tallet. Nedbrændte under bombardementet 1807 og genop-byggedes af Mads Schiffer Holm i 1835. Fremstod indtil slutningen af 1900-tallet stort set uforandret, men er siden maltrakteret. Undergår istandsættelse netop nu.

3. Et palæ: Lindencrones Palais, 1750-2006. Et af de prægtige palæer, bygget af kridtsten, af Nicolai Eigtved ved Frederiksstadens anlæggelse 1750. Det første palæ med flere beboelses-lejligheder i byen. Benyttedes til ambassadebrug i over 100 år og senere til liberalt erhverv. Netop nu under forbilledlig restaurering.

4. Et slot: Brockdorffs Palais, 1751-2006. Et af Amalienborgpalæerne, bygget efter Nicolai Eigtveds tegninger. Færdigt 1758, men allerede i 1768 ombygget til Landkadetakademi af Pflueg. Fra 1828 bolig for skiftende medlemmer af kongehuset. Ved hvert beboerskift ombygget. Restaurering foregår p.t., idet palæet fremover skal stilles til rådighed for kronprins Frederik.

5. Her redegøres for fællestræk for de fire bygningskomplekser som følge af moden og samfundsforholdene. Desuden påpeges sammenfald og forskelle i restaureringerne.

Hold 1115: 5 onsdage kl. 19.15-21 (1/11-29/11). Pris kr. 385,- (335,-) Program og tilmelding: Telefon 33 14 48 27 eller www.fukbh.dk

FOLKEUNIVERSITETET I KØBENHAVN
Købmagergade 52, 1150 København K

 

Print siden | Luk vinduet


Tilbage til toppen


© Selskabet for Københavns Historie 6. september 2006
Valid XHTML | Valid CSS |