Print siden | Luk vinduet

 

ANNONCE:

Historiske Byvandringer på København & Vesterbro
ved Hanne Fabricius

Forfatter til bogen "Gader og Mennesker i middelalderens og renæssancens København", der udkommer 1. oktober 2006.  Se: www.tyra.dk

Gader og Mennesker i middelalderens og renæssancens København
4 byvandringer m. guide, Mandage kl. 17.00-18.30 uge 38-41. Pris 410,- kr. (almen) / 355,- kr. (andre)

1. Fra Absalons markedsplads til bispen på Højbro Plads - Mandag 18-09-2006 Fra Vandkunsten til Gammel Torv følger vi byens første befæstning fra 1100-årene. Undervejs hører vi om Skt. Clemens kirke og kirkegård, om byens torve, rådhuse, erhverv og klostre, hvoraf et stadig står bevaret med to ud af fire fløje. Vi passerer Fisketorvet fra 1200-årene, der først hed Tyskemannegade og senere Vimmelskaftet, og slutter ved byens gamle færgeleje.
Mødested: Vandkunsten ved springvandet
Slutsted: Højbro Plads

2. Søfolk og Hanseatere - Mandag 25-9-2006 På Vandkunsten hører vi om byens ældste havneområde, og langs havnen fra Magstræde til Kongens Nytorv fortælles om byens badstuer, lokummer, broer, bygninger, maritime erhverv, Bremerholm skibsværft og Kong Hans vingård. På Kongens Nytorv hører vi om landets største befæstningsudgravning med rester af Københavns middelalderlige befæstninger tilbage fra slutningen af 1200.
Mødested: Vandkunsten ved springvandet
Slutsted: Kongens Nytorv foran Magasins hovedindgang

3. Fra Skt. Gertrud til skafottet - Mandag 2-10-2006
I middelalderen hed hele området fra Kultorvet til Gothersgade Rosengården. Her var køkkenhaver, og her lå Skt. Gertruds hospital, kapel og kirkegård. Vi hører om byens Mønt, Skt. Clare kloster, kanonstøberi, slagterbodernes vandring, kannikerne i Kannikestræderne, Universitetet, Bispegårdene og ender ovenpå skafottet på Nytorv
Mødested: Nørreport på hjørnet af Fiolstræde
Slutsted: Nytorv

4. Slotsholmen: Fra bispeborg til kongeslot - Mandag  9-10-2006
Vi hører om Københavns borgs historie fra biskop Absalon opførte sin bispeborg i 1167 til Christian den 4.´s slot. Vi besøger Ridebanen og Det Kongelige Biblioteks Have og hører om Kong Christian den 4.´s krigshavn. Den er i dag opfyldt, men flere af bygningerne er stadig bevaret. Det drejer sig om Tøjhuset, Bryghuset og Proviantgården.
Mødested: Slotspladsen foran hovedindgangen.
Slutsted: Det Kongelige Biblioteks Have

Slagtere og torvehandel
3 byvandringer m. guide. Tirsdage kl. 17.00-18.30 uge 38-40. Pris 330,- kr. (almen) / 290,- kr. (andre)

1. Vesterbro: Ind til Byen - Tirsdag 19-09-2006
Vi vandrer ad den bugtede landevej fra før 1770´erne ind mod Rådhuspladsen, hvor Vesterport stod indtil 1857. Undervejs fortælles om gæstgivergårdene, møllerne, retterstedet, slagtergårdene, pesthuset og dets kirkegård, forlystelseshaverne, Vesterbros Morskabsteater, reberbanerne og banegårdene. Vi slutter ved Trommesalen, hvor byens kvægtorv stod fra 1671-1879.
Mødested: Udenfor Bakkehuset på Rahbeks Allé
Slutsted: Trommesalen

2. Københavns gamle markedspladser - Tirsdag  26-09-2006
Fra Vandkunsten, der blev torv i 1673, går vi op på Gammeltorv. Vi hører om byens ældste torv, erhvervene og rådhusene. På Vimmelskaftet og Gammel Strand fortælles om byens fisketorv, loppetorv og på Amagertorv om slagterboderne.
Mødested:       Vandkunsten ved springvandet.
Slutsted: Gammel Strand

3. Vesterbro: Fra Halmtorv til Halmtorvet - Tirsdag  3-10-2006
Fra 1700-årene lå halmtorvet på Rådhuspladsen. Vi hører om de første Vesterbroer, om slagterne, rebslagerne, møllerne, værtshusholderne og Vesterport, der indtil 1857 stod midt på Rådhuspladsen. På Vesterbrogade fortælles om de gamle forlystelsessteder. Ved Viktoriagade drejer vi ned ad Abel Cathrines Gade og "følger" Kong Christian den 4.´s Retrenchement fra 1620´erne og slutter på det nye Halmtorv.
Mødested: Rådhuspladsen foran Rådhuset
Slutsted: Halmtorvet

Værtshusliv på Vesterbro
3 byvandringer m. guide. Torsdage kl. 17.00-18.30 uge 38-40. Pris 330,- kr. (almen) / 290,- kr. (andre)

1. Det muntre og mørke Vesterbro - Torsdag 21-9-2006
Historien om gæstgiverne, værtshusene, sangerinde- og dansesalonerne, forlystelseshaverne og de lette damer. Vi besøger ølhallen Thors Hal fra 1861. Igennem Viktoriagade til Istedgade og frem til Enghave Plads fortælles om restaurationerne tilbage fra sidste del af 1800-tallet. På Enghave Plads udpeges stedet for byens gamle pesthus, der endte sine dage som en tarvelig dansebule.
Mødested: Vesterbros Torv ved Eliaskirkens trappe
Slutsted: Enghave Plads

2. Fornøjelsernes Vesterbro - Torsdag 28-9-2006
Vi hører om Vesterbros forlystelsesliv fra Mikkel Vibes Kro fra starten af 1600 årene og frem. Om Vesterbros Morskabsteater, hvor Pjerrot optrådte første gang, og om ølhallerne, danse- og sangerindesalonerne, varieteerne og gæstgiverierne Gule og Hvide Hest.
Mødested: Vesterbros Torv ved Eliaskirkens trappe
Slutsted: Tove Ditlevsens Plads ved Enghavevej

3. Fra Skydebanen til gæstgiveriet Sorte Hest - Torsdag  5-10-2006 Områdets historie fortælles fra 1500-årene og frem til de nuværende bygninger blev opført. Her lå renæssancens fiskedamme, reberbanerne, slagterne, jernporten, retterstedet, møllerne, gæstgiverne, den gamle apotekergård og gæstgiveriet Sorte Hest.
Mødested: Københavns Bymuseum. Vesterbrogade 59
Slutsted: Sorte Hest

 

Print siden | Luk vinduet


Tilbage til toppen


© Selskabet for Københavns Historie 6. september 2006
Valid XHTML | Valid CSS |